Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lokala företagare ska sköta slamtransporten i Nagu och Houtskär – i Korpo tar utomstående företag över

Från 2021
En sugtömningsbil med grön tank och en grön ihoprullad slang bredvid säg.
Bildtext Slamtransporterna i skärgården sköts i fortsättningen av utvalda entreprenörer.
Bild: Mostphotos

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) kommer att sköta invånarnas slamtransporter på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär från och med den första april. Både i Nagu och Houtskär kommer slammet i fortsättningen att transporteras av bekanta och lokala företagare, men i Korpo tar man in ett företag som är nytt för området.

Från och med april kommer slamtransporterna i Nagu, Korpo och Houtskär att upphandlas centralt, något som tidigare har väckt kritik i skärgården. Det här innebär att fastighetsägarna inte längre själva kan beställa slamtransport av valfri entreprenör. Istället är det LSJH som väljer vilken företagare som ansvarar för transporterna.

Nu är konkurrensutsättningen klar, och både i Nagu och i Houtskär gick uppdraget till lokala företagare. I Nagu var det företaget Gräv & Transport Saarinen Oy Ab som valdes, och i Houtskär ska det lokala företaget Lindqvist Trans ta hand om arbetet. I Korpo kom det inte in offerter från lokala företag, och därför vann företaget Eerola-yhtiöt Oy entreprenaden.

– Vi väntar ivrigt på det kommande samarbetet med företagen. De lokala företagarna på Nagu och Houtskär har en bra kännedom av området och är bekanta för de flesta. För företagaren som sköter slamtransporterna i Korpo är arbetet bekant även om lokalkännedomen inte är densamma. Vi hoppas att invånarna snabbt lär känna den nya transportören, säger LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta i ett pressmeddelande.

detalj på slangar och slamtransportsbil.
Bildtext Den centrala upphandlingen har väckt kritik i skärgården.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Brev med information om slamtransporterna och den planerade tidtabellen för tömning skickas hem till invånarna i februari och mars. I mitten av mars kommer det också att ordnas informationstillfällen för invånarna. Då kommer invånarna att få veta mer om hur slamtömningarna ska skötas från och med april. Information om informationstillfällena kommer att skickas hem till invånarna i mars.

– Slamtömningen kan vid behov flyttas eller annulleras per telefon, e-post eller via vår e-tjänst. Kundtjänsten hjälper även i alla andra ärenden som berör slamtömningarna. Om man ännu inte skickat in uppgifter om sitt avloppssystem så lönar det sig att göra det genast, säger Huhta.

Priserna för slamtömningarna är ännu inte fastslagna. Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd kommer att fatta beslut om prissättning på sitt möte den 18 februari. Utkastet för taxan finns till påseende här fram till den 16 februari 2021.

Slamtömningarna i yttre skärgården och i stadsdelen Pargas fortsätter på samma sätt som hittills, det vill säga gäller det för fastighetsägaren att själv komma överens om tömningarna direkt med områdets slamentreprenör.