Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vänsterförbundet betonar samhällets tjänster i kommunalvalet: "Coronakrisen betonar behov av välfärd och utbildning"

Från 2021
Li Andersson och Paavo Arhinmäki med röda kampanjballonger.
Bildtext Affischnamnen från kommunalvalet 2017 återkommer i år: Paavo Arhinmäki som borgmästarkandidat i Helsingfors och partiordförande Li Andersson i Åbo, trots moderskapsledigheten.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Vänsterförbundet betonar allas rätt till samhällets tjänster i sitt program inför kommunalvalet. Coronakrisen visar hur viktiga välfärdstjänsterna och den nordiska välfärdsstaten är.

Valprogrammet på över tjugo sidor presenterades på tisdagen i ett webbevenemang. Vänsterförbundets viceordförande Jussi Saramo och andra viceordförande Minna Minkkinen betonade kommunernas ansvar för kultur, utbildning och sociala tjänster.

Den nya coronasituationen kräver nya sätt att göra kampanj på, konstaterar Vänsterförbundet i sitt program. Kampanjmetoderna blir annorlunda. Men det förminskar inte betydelsen av kommunalvalet.

Kommunalt corona-ansvar

Coronakrisens ekonomiska eftervård blir ett tema i kampanjen inför kommunalvalet i april.

– Coronakrisen får inte bli ett svepskäl för nedskärningar i kommunerna, betonade Jussi Saramo.

Den nuvarande regeringen kompenserar kommunerna för coronakrisens extrakostnader.

Saramo betonade regeringens specialinsatser för att kommunerna inte ska behöva skära ner i servicen. Ingen ska permittera och säga upp anställda. Hälsa och ekonomi stöder varandra.

Undervisning specialsatsning för Vänsterförbundet

Jussi Saramo betonade att man nu måste ersätta eleverna där det har brustit i undervisningen under coronatiden, på samma sätt som man måste ta ifatt vårdunderskottet som har uppstått.

Jussi Saramo vikarierar partiordförande Li Andersson som undervisningsminister under hennes moderskapsledighet.

– Finlands skolor är bland de bästa i världen, men det finns utrymme för förbättring. Bildningssektorn blir kommunernas viktigaste uppgift, då vården övergår till landskapen, enligt Saramo.

Han hävdade att Vänsterförbundet har blivit "Finlands ledande utbildningsparti". De fyra första sidorna av valprogrammet behandlar utbildningsfrågor och avslutas med bibliotek, motion och fritt bildningsarbete.

Sparsamt om språk

Vänsterförbundets kommunalvalsprogram säger inte mycket om tillgången till svensk service i Finland.

I avsnittet om rätten till hälsa och välbefinnande betonas att förverkligandet av sote-tjänster enligt samisk språklag ska uppmärksammas på samernas hemområden.

Småbarnspedagogiken utpekas som viktig för att barnens språkliga kompetens ska utvecklas. "I mån av möjlighet" ska barnen i varje daghem få daglig läsning, ramsor och sånger på sitt modersmål. I mån av möjlighet ska det också finnas böcker som skrivits på barnets egna modersmål.

I valprogrammets svenska översättning står det att "Småbarnspedagogiken får överflyttas till vinstintresserade privata aktörer". Där torde ett "inte" ha fallit bort.

Valprogrammet tar inte ställning till svenskans ställning i skolan eller studentskrivningarna.

I valprogrammets avslutande kapitel talas om digi- och språkfärdigheter för alla. Till kommuninvånarfärdigheterna räknar Vänsterförbundet också språkfärdigheterna.

– Med dem klarar man sig i vardagen och kan sköta ärenden i sin bostadsort. Rätten att lära sig språk som har en offentlig ställning i kommunen ska garanteras för alla kommunivånare, avslutas Vänsterförbundets kommunalvalsprogram.

"Gratis läkare med högst en veckas väntetid"

Höga patientavgifter och långsam tillgång till hjälp och stöd är de största problemen inom social- och hälsovården, enligt Vänsterförbundet. Nu krävs vårdgarantier på en vecka för tillträde till primärvården.

Hälsoskillnaderna mellan fattiga och rika har blivit oproportionerligt stora. Vänsterns valprogram talar därför för slopade avgifter i hälsovårdscentraler och sänkta tandläkaravgifter.

Enligt Vänsterförbundet är patientavgifterna inom social- och hälsovården ett problem. De belastar dem som använder många tjänster och har små inkomster.

Över 400 000 patientavgifter kommer till utmätning, enligt valprogrammet. I stället för privata indrivningsföretag borde man återkalla indrivningen då det är oskäligt med tanke på kundernas ekonomiska situation, enligt Vänsterförbundet.

Slut på "skatteparadisekonomin"

Vänsterförbundets valprogram betonar betydelsen av offentliga tjänster för alla. Kritiken mot privatiseringen av offentliga tjänster upprepas.

Välfärdstjänsterna ska produceras som offentliga tjänster för att minska behovet av övervakning och byråkrati.

En offentlig tjänsteproduktion säkerställs för att skattmedlen används för att producera tjänster, inte ge vinster åt multinationella företagskoncerner i skatteparadis.

"Avstå från kol och torv senast 2025"

Kommunernas roll är viktig i kampen mot klimatförändringen, enligt Vänsterförbundet. Programmet talar om kommunernas kollektivtrafik samt gång- och cykelvägarna för att möjliggöra ett bilfritt liv.

Partiet talar för klimatsmarta bostäder med ett skäligt pris för alla. Skogarna ska värnas, som kolsänkor och för rekreation och turism i kommunerna.

En nedläggning av de sämsta bränslealternativen är ett viktigt steg mot ett koldioxidneutralt Finland. Vänsterförbundet vill att kommunala energibolag avstår från användning av energiformerna stenkol och torv senast år 2025.

Röstkoncentration i norr

Vänsterförbundets startar sin valkampanj den 17 februari. I samband med dagens presentation av kommunvalsprogrammet hölls ingen presskonferens.

I senaste kommunalval 2017 samlade Vänsterförbundet 8,8 procent av samtliga röster i Finland. Partiet fick mer än trettio procent av rösterna i tre kommuner i norra Finland; Kemi, Kolari och Tervola.

I fem kommuner fick Vänsterförbundet mindre än en procent och blev utan platser i fullmäktige. Det gällde bland annat Grankulla, Nykarleby, Pedersöre och Korsnäs.

Diskussion om artikeln