Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Forskare: WHO-gruppens besök i Kina är viktig för det vetenskapliga arbetet i jakten på virusets ursprung

Från 2021
WHO:s forskningsteam i Kina för att utreda coronavirusets ursprung
Bildtext WHO:s forskningsteam är i Kina för att utreda coronavirusets ursprung.
Bild: AFP / Lehtikuva

Det är inte sagt att vi någonsin får veta hur det gick till då coronaviruset kom loss och började härja över hela världen. Forskare jobbar hårt med att förstå viruskedjor och epidemiförlopp. En grupp från Världshälsoorganisationen WHO har rest till Kina och besöker alla de platser som är intressanta ur forskningssynvinkel.

I forskningsvärlden har man länge vetat att en pandemi förr eller senare kommer att slå till. Man har också känt till att sarsliknande virus kan sprida sig från fladdermöss.

Man vet också att det ökade intrånget i naturen innebär att människor exponeras allt mer för nya virus, och att de nya virusen ofta har sitt ursprung i vilda djur. Sars, mers, ebola och svininfluensa är exempel på sådana zoonotiska sjukdomar.

Den stora fråga som forskarna begrundar är varför vissa virus kan flytta sig från en art till en annan, och vilka virus det är som leder till sjukdomar hos människan.

En del viruskedjor dör ut och försvinner av sig själva - medan enstaka viruslinjer kan ta sig igenom en rad hinder, och börja sprida sig. Och att förutse detta är den stora utmaningen för forskarvärlden.  

Olli Vapalahti
Bildtext Professor Olli Vapalahti
Bild: Silja Viitala / Yle

- Influensa är ett slags maskin som producerar pandemier vart tionde eller vart trettionde år. Det behövs en tät kontakt mellan vilda fåglar, svin och människor. Marknader - så kallade wet markets utgör också en god grogrund.

Det säger Olli Vapalahti, professor vid Helsingfors universitet, och forskare i virus som smittar från djur till människor.

"Wet markets" är alltså torg där det säljs levande vilda djur och där virus kan sprida sig från en art till en annan. De här djuren kan ha varit i kontakt med fladdermöss, och av dem finns det gott om i Kina.

Forskarna försöker kartlägga de virus som finns i djur - och speciellt fladdermöss är av stort intresse.

- Det var den här vägen som sars-1 kom för åtta år sedan, konstaterar Vapalahti.

Kanske viruset rymde från ett laboratorium?

Men det finns också konspirationsteorier. Kanske viruset rymde från ett laboratorium i Kina och kanske det tystades ned? Det finns forskare som anser att den tanken är rimlig.  

De här misstankarna uppstod genast i början då coronaviruset började sprida sig.

Prominenta medlemmar av det vetenskapliga samfundet sköt dock genast ned idén och avfärdade den snabbt som en konspirationsteori.
 
I Kina har det dessutom förekommit en idé om att Kina inte är coronavirusets ursprungskälla utan att viruset kom in i landet i samband med import av djupfrysta livsmedelsprodukter.  

Den här tanken har också avvisats av det internationella forskningssamfundet som påpekat att det inte finns några bevis för detta.

"Fladdermöss och kanske minkar förde viruset vidare"

Forskaren Olli Vapalahti säger att man genetiskt har kunnat se att coronaviruset har ett naturligt ursprung, och att det inte finns vetenskapliga bevis på läckage från något laboratorium. Enligt honom verkar det som om viruset kom från fladdermöss.

- Viruset hamnade på något sätt i Wuhan och den enklaste förklaringen är att det fanns något djur där emellan - ett pälsdjur, till exempel en mink.

Virus har inte sitt ursprung bara i Kina

Det talas mycket om Kina som virusets ursprungskälla. Det har till och med förekommit en viss stigmatisering av Kina och Sydostasien, och personer med asiatisk koppling har utsatts för hatbrott betydligt mera efter det att man började tala om virusets ursprung.

Men sjukdomar härstammar nog traditionellt från många olika håll i världen. 

- Svininfluensan började i Mexiko, och ebolamepidemierna bröt ut i Afrika. Inte heller zikaviruset kom från Kina.

Vetenskapen är ett detektivarbete. Du ställer en fråga och du får ett svar - som i sin tur leder till en ny fråga. Och du ska också ställa de rätta frågorna

― WHO:srepresentant Mike Ryan

Symptomfrihet gör att smittan lätt sprider sig

En av orsakerna till att den pågående pandemin är så omfattande och att viruset spred sig så snabbt är att vi talar om ett virus som man inte nödvändigtvis vet att man bär på. Symptomfria människor har fört viruset vidare.  

- Hiv var också en pandemi som kom från ett djur. Viruset spridde sig lätt i och med att människor som spred viruset såg helt friska ut, säger Vapalahti.

Lång process i jakten på viruskällor

Coronaviruset uppdagades för första gången i Wuhan i Kina i december 2019. Att söka reda på den naturliga källan till det virus vi nu kämpar emot är en lång och tidskrävande process med provtagningar, genetiska analyser och epidemiologiska studier.

Världshälsoorganisationen WHO har skickat en grupp till Kina där de besöker olika platser för att förstå hur viruset kunde sprida sig.
 
- Det är genom vetenskapliga diskussioner som vi kan få en bild av det hela. Det viktigaste är att man kan gå igenom alla data som finns - genetiska material och sekvensdata. Vi vill också veta mera om det här med smitta mellan människor och om den smitta som kom från djur i början, och data som finns där.

WHO och Kina samarbeta

WHO:s team har besökt olika platser och har uttryckt sin tillfredsställelse över besöket i Kina.

Mycket handlar om informationsutbyte och kommunikation och teamet är beroende av hur samarbetsvillig den kinesiska sidan är. 

Olli Vapalahti konstaterar att de spår man kunde ha hittat för ett år sedan ju nog inte längre finns och att det viktiga nu är den vetenskapliga analysen och att en diskussion över huvud taget är möjlig.

WHO:s representant Mike Ryan beskrev under en presskonferens den knepiga forskningsprocessen:

- Vetenskapen är ett detektivarbete. Du ställer en fråga och du får ett svar - som i sin tur leder till en ny fråga. Och du ska också ställa de rätta frågorna.

Det är den vetenskapliga diskussionen som är det allra viktigaste

― Olli Vapalahti

Diskussion om artikeln