Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Finlands enda centralsjukhus i privat regi ser ut att bli ett kortvarigt projekt – Mehiläinen: Säreget beslut som kränker avtalsfriheten

Från 2021
Ingången till Kemi centralsjukhus på vintern.
Bildtext Vårdbolaget Mehiläinen har i drygt två år drivit verksamheten på centralsjukhuset i Kemi.
Bild: yle/Evert Rönnqvist

Vårdbolaget Mehiläinen tog över driften av centralsjukhuset i Kemi år 2018. Tanken var att det skulle drivas i privat regi åtminstone 15 år framåt. Nu uppger ministeriet att specialistvården på sjukhuset i Kemi inte kan fortsätta i privat regi efter år 2025.

Det hade aldrig hänt förr det som hände i Kemi sommaren 2018 - ett centralsjukhus i Finland övergick plötsligt till ett privat bolag. Vårdbolaget Mehiläinen tog över sjukhuset och specialistvården som tidigare sköttes av Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt.

Sedan drygt två år tillbaka drivs sjukhuset i Kemi av bolaget Mehiläinen Länsi-Pohja där Mehiläinen har aktiemajoritet. Kemi, Torneå och några mindre kommuner är minoritetsägare i företaget.

Spotlights granskning från 2018 ger bakgrunden till beslutet.

Viktiga principer

Men nu blåser nya politiska vindar. Vårdreformen behandlas i riksdagen och enligt lagförslaget får inte en privat aktör ansvara för ett centralsjukhus med tillhörande specialistvård.

Regeringsrådet Auli Valli-Lintu på Social- och hälsovårdsministeriet är den som är bäst insatt i detaljerna:

- Det finns en övergångstid fram till 2026, men i det långa loppet går det inte att fortsätta med det nuvarande avtalet mellan kommunerna och Mehiläinen.

Så sjukhuset i Kemi kan inte fortsätta i privat regi?

- Det kan det inte, svarar Valli-Lintu entydigt.

På ett principiellt plan handlar det här om ett stort beslut och det väcker i sin tur frågor om förhållandet mellan privata aktörer och det offentliga.

Mehiläinen protesterar

Regeringspropositionen väcker ont blod hos Mehiläinen.

- Det här förslaget är mycket exceptionellt, kommenterar Lasse Männistö, som är vd för Mehiläinen Länsi-Pohja.

Vd Lasse Männistö på Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Bildtext Vd Lasse Männistö på Mehiläinen Länsi-Pohja,
Bild: Mehiläinen

Den tidigare samlingspartistiske riksdagsledamoten hänvisar till rättspraxis och menar att den här typens retroaktiv lagstiftning som har som mål att upphäva ett helt lagligt avtal är säreget.

- Det här är så exceptionellt att vi anser att det kränker ett privat bolags avtalsfrihet och egendomsskyddet.

Kom de här riktlinjerna som en överraskning för Mehiläinen?

- Vi spekulerar inte kring hurudan vårdreformen blir; vi fokuserar på det jobb vi gör i området och på den punkten har vi lyckats bra.

Dåligt avtal för kommunerna

Hur reagerar då beslutsfattarna på att det avtal som väckte så starka känslor och som till slut godkändes med knapp majoritet nu rivs upp?

- Det är helt klart så att sjukvårdsdistriktets styrelse anser att paragrafen om att riva upp avtalet är befogad, säger Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikts ordförande Martti Ruotsalainen (C).

Det var Ruotsalainens företrädare och partikamrat, Ritva Sonntag, som var en av de drivande krafterna när avtalet med Mehiläinen klubbades igenom.

En tid efter det lämnade Sonntag sina förtroendeuppdrag på grund av allvarliga interna konflikter.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen
Bildtext Martti Ruotsalainen är styrelseordförande för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt.
Bild: Antti Ullakko / Yle

Ruotsalainen säger att frågan ännu delar politikerna och befolkningen, men hans egen ståndpunkt tycks bygga på en besvikelse över hur avtalet har utfallit i praktiken.

- Vi kunde nog ha fått ett bättre avtal, slår Ruotsalainen fast.

Kan man säga att Mehiläinen var en skickligare förhandlare än ni var?

- Jo, det kan man nog säga. Det var ett komplicerat avtal och vi på kommunsidan hade inte samma expertis som motparten, anser Martti Ruotsalainen. Dessutom gick det för snabbt.

Stora investeringar av Mehiläinen

Lasse Männistö på Mehiläinen säger att bolaget har satsat stort på projektet sedan starten 2018.

- Det rör sig om betydande investeringar; vi har tagit i bruk digitala tjänster och andra verksamhetsmodeller som bidragit till en positiv utveckling.

Männistö talar också om IPR-satsningar (Intellectual Property Rights), alltså immateriella satsningar som enligt honom har skapat ett mervärde i verksamheten i Kemi. Några summor vill han däremot inte nämna.

På ministeriet säger Auli Valli-Lintu att det kan bli fråga om ersättningar till bolaget om det gjorts investeringar enligt avtalet, men enligt deras beräkningar rör det sig inte om särskilt stora summor.

- Vi har försökt kartlägga det, men inte hittat så mycket eftersom Mehiläinen verkar i kommunala fastigheter.

Det som är öppet är hur stora satsningar som har gjorts på informationsteknik och vilka av dem som uppfyller kraven på eventuell ersättning.

Oväntat stora utgifter för kommunerna

Utgångspunkten för Mehiläinens verksamhet var ett fast pris, men det stannade inte vid det påpekar sjukvårdsdistriktets ordförande.

- Till det kom det ännu utgifter för laboratorier, informationsteknik och möbler med mera, konstaterar Martti Ruotsalainen. De utgifterna föll på sjukvårdsdistriktet och har bidragit till att avtalet blivit dyrare än väntat.

Sairaalakyltti Mehiläinen Länsi-Pohjan parkkipaikan reunalla
Bild: Antti Ullakko / Yle

Ruotsalainen beskriver de här tilläggskostnaderna som ett resultat av grundläggande fel i avtalet; detaljer som undgick kommunerna när avtalet utformades.

De besparingar som utlovades har lyst med sin frånvaro.

Mehiläinens Männistö säger så här om kritiken från sjukvårdsdistriktet:

- Jag vill inte kommentera sjukvårdsdistriktets allmänna kostnadsnivå, eller kommunernas kostnader i allmänhet för social- och hälsovården.

Han understryker att Mehiläinens verksamhet inte omfattar hela social- och hälsovårdsväsendet och att man därför inte kan iklä sig ansvaret för allt som sker i sjukvårdsdistriktet i norr.

Brister i organiseringsansvaret

Frågan om storskalig privat hälsovård är kontroversiell.

Den tidigare regeringen under Juha Sipilä ville ge mera spelrum åt kommersiella aktörer. Inte minst ville man tvångsbolagisera primärhälsovården.

Med regeringen Marin går pendeln i annan riktning. Det märks tydligt i dragkampen om centralsjukhuset i Kemi.

- Vi har granskat det här avtalet och det uppfyller inte kraven i kommande lagstiftning, menar Auli Valli-Lintu.

Så frågan är - mera konkret - varför man måste riva upp det avtal som finns mellan kommunerna och Mehiläinen.

- Det handlar bland annat om vilka uppgifter som måste vara i offentliga händer, svarar regeringsrådet Valli-Lintu.

Den springande punkten enligt Valli-Lintu är att det kommande välfärdsområdet inte kan sköta organiseringsansvaret utgående från det avtal som nu styr verksamheten i Länsi-Pohja-området.

- Kärnan i avtalet som berör jourvård och akut vård kan inte konkurrensutsättas i framtiden, förtydligar Auli Valli-Lintu.

Det offentliga måste övervaka verksamheten

Den del av Mehiläinenavtalet som berör specialistvården får alltså inte konkurrensutsättas, utan måste drivas i offentlig regi.

Betyder det här att centralsjukhus i framtiden inte kan hamna i privata händer?

- Kärnan av verksamheten kan inte överlåtas till privata sektorn, svarar Valli-Lintu.

Karta över Sydvästra Lappland
Bild: Yle Grafik/Laura Rahinantti

Lagstiftningen sätter överlag gränser för hur mycket framtidens välfärdsområden kan köpa tjänster utifrån. Det går ändå bra att inhandla privata tjänster också i framtiden.

- Men då måste man se till att det finns tillräckligt med personal som kan styra och övervaka den verksamhet som drivs av privata aktörer, konstaterar Valli-Lintu.

Betyder det att man måste ta tillbaka de utlokaliseringar som redan gjorts?

- På det hela taget, nej, menar Auli Valli-Lintu. Men man måste se till att avtalet uppfyller lagens krav. Det kan vara att en del avtal måste skrivas om.

Rättsprocesser väntar?

Mehiläinen ifrågasätter alltså grunderna för regeringens agerande och menar att man nu är på väg att inskränka de privata aktörernas spelrum alltför mycket.

- Uteslutandet av den privata sektorn - eller de begränsningar som införs - är mycket skadligt för servicen och för finländarna, bedömer Lasse Männistö.

Går ni vidare till domstol?

- Jag vill inte spekulera eller gå sakerna i förväg, men vi följer noga med behandlingen i riksdagen och drar därefter våra slutsatser.

Sjukvårdsdistriktets ordförande Martti Ruotsalainen säger:

- Som lekman tänker jag att när man häver ett dylikt avtal så är det nog en fråga som brukar leda till rättsligt efterspel.

Diskussion om artikeln