Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ungas behov ska synas mera i nya smittskyddslagen – blir troligen mindre sträng än väntat

Från 2021
Två ungdomar åker skateboard i Kampen i Helsingfors
Bildtext Barns och ungas behov ska tydligare beaktas i förslaget till ny smittskyddslag, anser kulturutskottet i riksdagen.
Bild: Nella Nuora / Yle

Stäng inte ner all verksamhet och gör allt annat innan man går åt barns och ungas fritidsintressen. Det är budskapet från riksdagens kulturutskott när ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar behandlas i riksdagen.

Av allt att döma blir lagen mindre sträng än väntat med hänsyn till barn och unga.

Riksmötet öppnas i dag onsdag och smittskyddslagen hör till de första riktigt aktuella lagförslagen.

Social- och hälsovårdsutskottet beräknas bli färdigt med sitt betänkande på fredag. Det är i synnerhet de ungas situation under coronaepidemin som har väckt mest diskussion.

- Barn och unga ska inte drabbas av det här nu, ännu mer än de har gjort redan, säger Veronica Rehn-Kivi, som är SFP:s ledamot i utskottet.

Hela idén med att göra ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar är att regeringen och de regionala myndigheterna ska kunna stänga ner en större del av samhället utan att för den skull behöva införa undantagstillstånd.

Ändringen i lagen görs uttryckligen för att hantera coronaepidemin.

Lagen kan komma att tas i bruk så snart riksdagen har godkänt den. Då kan man stänga ner till exempel privata gym, lekparker i köpcentrum, idrottsanläggningar och dansställen.

Regeringen har sagt att det här kan bli aktuellt till exempel om det muterade viruset sprids snabbt i Finland, eller om hälften av regionerna är i en fas för samhällsspridning.

Kulturutskottet gav kritiskt utlåtande - "Vi kan inte kategoriskt stänga ner allt"

Kulturutskottet anser i sitt utlåtande att man inte har beaktat de ungas situation tillräckligt och att lagförslaget går ut på alltför kategoriska åtgärder.

- Man borde kunna använda lagen mer lokalt och inte så att man kategoriskt stänger ner allt. Det har ändrat sedan i våras. Vi vet mycket mera och de negativa effekterna syns tydligare. Vi måste tänka på vad som händer då vi har alltför strikta åtgärder för de unga, säger Sari Multala som sitter i kulturutskottet för Samlingspartiet.

Man måste ha prövat alla andra åtgärder innan man stänger ner de ungas fritidsverksamhet, anser kulturutskottet i sitt utlåtande som gavs i december.

Innan man stänger ner fritidsverksamheten för unga borde man först ge möjlighet att införa munskyddstvång i till exempel kollektivtrafiken och obligatoriska test vid gränserna, anser kulturutskottet.

"Vi ska inte bara titta genom coronanyckelhålet"

Social- och hälsovårdsutskottet väntas bli klart med sitt betänkande på fredag. Vissa ändringar är nu att vänta med tanke på de ungas situation.

Informella diskussioner har förts också mellan regeringspartierna om vilka ändringar som man kan gå med på i behandlingen i riksdagen.

- Vi har behandlat frågan om hur mycket vi kan begränsa verksamhet utomhus, eller barns och ungas hobbyverksamhet. Tanken är att man måste tänka på barns och ungas helhetsvälmående och inte bara titta på det genom coronanyckelhålet, säger Rehn-Kivi.

Diskussion om artikeln