Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Håll grupperna små, byt inte ut medlemmar" – här är myndigheternas nya regler för hobbyverksamhet

Från 2021
Lasten painitunti Harjun Woiman painisalissa Jyväskylässä.
Bildtext Det finns en förhöjd risk för smitta i lag- och kontaktgrenar. Arkivbild.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Debatten har gått het om hur strängt hobbyverksamhet ska begränsas för att förhindra smittspridning, till exempel har många ifrågasatt en sträng linje mot hobbyverksamhet om restauranger samtidigt får hålla öppet. På tisdag kom Undervisnings- och kulturministeriet med anvisningar om hur exakt hobbyverksamhet ska kunna fortsätta på ett tryggt sätt.

Ministeriet har tillsammans med Insitutet för hälsa och välfärd skapat anvisningar för hobbyverksamhet i grupp. Anvisningarna utgör en del av regeringens åtgärder för att minimera smittspridningen.

Anvisningarna tillämpas på olika sätt, beroende på vilken fas av smittspridning ett givet område befinner sig i. Tillämpandet följer nivåerna som regeringen lade fram i sin hybridstrategi den 26 januari.

På åtgärdsnivå ett i områden med samhällsspridning, alltså den grövsta nivån av spridning, rekommenderas att hobbyverksamhet i grupp för vuxna tillfälligt avbryts helt. Verksamhet i grupp för unga under 18 år bör övervägas noggrant, enligt ministeriet.

Just nu befinner sig landet på nivå ett, vilket tillåter strängare restriktioner i områden med samhällsspridning. Nivå två skulle utvidga åtgärderna för att förhindra samhällsspridning i hela landet.

På nivå två rekommenderar myndigheterna att avbryta hobbyverksamhet inomhus för barn och unga, om den utgör en hög smittrisk, och i mån av möjlighet flyttar den på distans. Hobbyverksamheten avbryts däremot inte om man kan följa kriterierna för trygg verksamhet.

Juniorgymnaster.
Bildtext Hobbyverksamhet i grupp för vuxna rekommenderas nu att avbrytas helt. Gruppverksamhet för unga ska övervägas noga.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Kriterierna för trygg hobbyverksamhet

Hobbygruppen ska alltid ha samma sammansättning. På så sätt ska spridning av viruset förhindras och spårning av smittkedjor underlättas. Lärare, handledare och tränare ska inte heller bytas ut, och föräldrar ska inte vistas i hobbylokalerna.

Själva verksamhetens innehåll spelar stor roll, till exempel finns det en förhöjd risk för smitta i lag- och kontaktgrenar. Med hänvisning till lika behandling ser ministeriet det däremot inte motiverat att totalförbjuda en del grenar men tillåta andra.

Alla inblandade ska däremot förbinda sig till att följa säkerhetsföreskrifter, och den som ordnar verksamheten har ansvar för att deltagarna håller sig till dem.

Enligt anvisningarna gäller begränsningen på tio personer per grupp inomhus. I större lokaler och salar kan det ändå ordnas, så att separata grupper på tio inte har kontakt med varandra. Begränsningen kan också tillämpas separat för separata rum.

Utomhus får hobbyverksamhet ordnas fritt under epideminivå ett, även i områden där det råder samhällsspridning. Under nivå två ska däremot de ovan nämnda kriterierna tillämpas för verksamhet som sker i grupp på ett avgränsat område utomhus.

Diskussion om artikeln