Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa elnät investerar miljoner i att gräva ner kablar - största arbetena i Korsholm

Från 2021
En rulle med svart kabel. Det är jordkabel som Caruna gräver ner så att luftkablarna kan tas bort.
Bildtext - Det är viktigt att förnya elnätet, säger Vasa elnäts vd Juha Rintamäki. Arkivbild.
Bild: Marica Hildén / Yle

Cirka 200 kilometer elnät ska grävas ner på Vasa elnäts område i år. Det innebär en investering på 12 miljoner euro. Målet är att förbättra distributionssäkerheten.

Årets största nätarbeten utgörs av kablingsprojekt där luftburna elledningar grävs ner under markytan och på så sätt skyddas mot väder och vind. Projekten genomförs i Vasa, Korsholm, Korsnäs och Laihela.

I och med detta frigörs också upp till 120 hektar mark för jord- och skogsbruk längs nuvarande ledningsgator.

De största arbetena utförs i Korsholm. Där läggs kabel mellan Hankmo och Petsmo, i Replot centrum samt mellan Replot och Björköby.

Elnätet grävs också ner i Laihela mellan Kylänpää och Jokikylä och i Lillkyro mellan Tervajoki och Vedenoja.

Det nya kabelnätet förväntas betjäna regionen i 50 år.

- Det är viktigt att förnya elnätet, inte enbart för att öka distributionssäkerheten, men också för att kunna säkerställa en utveckling av samhället, säger Vasa Elnäts vd Juha Rintamäki i ett pressmeddelande.

Just nu är cirka 44 procent av bolagets mellanspänningsnät (stamnätet) och 71 procent av lågspänningsnätet under jorden. Årets arbeten kommer att höja stamnätets kabelandel till 48 procent.

Det riksomfattande målet är än så länge att avbrotten inte ska överstiga sex timmar på detaljplaneområde och 36 timmar på annat håll från år 2028 och framåt.

Diskussion om artikeln