Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Finns inga bevis för att extra D-vitamin hjälper mot allvarlig covid-19 - gällande rekommendationer räcker också under pandemin

Från 2021
D-vitamin på burk
Bildtext THL vill korrigera uppfattningar och påståenden om D-vitaminets effekt mot allvarlig covid.
Bild: All Over Press

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL finns det inga tillförlitliga bevis för att extra D-vitaminintag kan hjälpa till att motarbeta en allvarlig form av covid-19.

I ett gemensamt ställningstagande betonar THL och Statens näringsdelegation VRN i stället näringsintaget och mångsidig kost i allmänhet, i stället för kosttillskott, för att trygga immunförsvaret.

- De nuvarande rekommendationerna räcker bra till för att trygga ett tillräckligt D-vitaminintag. Det behövs inga extra doser på grund av coronaviruset, säger Suvi Virtanen, forskningsprofessor vid THL.

I ställningstagandet skriver Virtanen att det inte finns tillförlitliga forskningsrön om fördelarna med större D-vitamintillskott än rekommendationen.

Hon betonar ändå att det är viktigt att inte lida av D-vitaminbrist.

- Men inte heller när det gäller sambandet mellan D-vitaminbrist och covid-19 finns det entydig forskning, säger Virtanen.

THL och VRN betonar i sitt ställningstagande att många näringsämnen är viktiga för kroppens immunförsvar, inte bara D-vitaminet. Inget enskilt näringsämne kan ersätta fördelarna med ett bra näringstillstånd och en mångsidig kost, lyder texten.

Motsatt budskap av HUS

Dagens budskap går åtminstone i viss mån stick i stäv med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts förhållandevis nya rekommendationer. I december skickade HUS ut ett pressmeddelande där de uttryckligen rekommenderar ett ökat D-vitamintillskott till alla över 70 år under coronapandemin.

Enligt HUS har sambandet mellan D-vitaminbrist och allvarliga covid-19-symptom blivit allt tydligare under coronapandemin.

I normala fall rekommenderas 10 mikrogram D-vitamin per dygn för personer under 75 år under den mörka tiden på året, det vill säga perioden oktober-mars. För över 75-åringar har den rekommenderade dygnsdosen varit 20 mikrogram.

HUS rekommenderar för närvarande att alla över 70 år tar ett tillskott på 20 mikrogram D-vitamin per dygn under coronaepidemin. Samma rekommendation gäller personer i dygnet-runt-vård och mörkhyade, vars hud inte kan producera tillräckligt mycket D-vitamin.

"Liten skillnad, men ändå överdrivet"

Enligt Virtanen är skillnaden liten mellan rekommendationerna från THL och från HUS.

- Det finns ingen betydande skillnad i rekommendationerna i stort, men jag anser att den passus, där HUS rekommenderar upp till 50 mikrogram per dygn för överviktiga, är överdriven, säger Virtanen.

HUS rekommenderar dessutom att överviktiga personer, med ett BMI på 30 eller högre, ska ta ett D-vitamintillskott på 50 mikrogram per dygn.

Enligt Virtanen är rekommendationen inte befogad på grund av otillräcklig forskning och avsaknad av bevis.

"Det är klart att man blir förvirrad"

Överläkaren vid endokrinologiska kliniken vid HUS, Camilla Schalin-Jäntti säger att det är klart att det blir förvirrande med olika rekommendationer.

- Vår önskan är inte att ändra på de nationella rekommendationerna för D-vitamintillskott. Det tar tid och är ett stort arbete som kräver mycket forskning som stöd, säger Schalin-Jäntti till Svenska Yle.

Vad beträffar rekommendationen från HUS om ökat D-vitamintillskott för 70-plussare handlar det om att åldersgruppen i större utsträckning än normalt har tvingats vara inomhus på grund av restriktionerna, säger Schalin-Jäntti.

- Det är en liten höjning som inte för med sig risker. Det är för att försäkra att åldersgruppen inte lider av D-vitaminbrist.

Vad beträffar gruppen äldre personer och mörkhyade vuxna som är överviktiga så har man vid HUS i det kliniska arbetet märkt att patienterna med nuvarande rekommendationer i snitt inte når upp till tillräckliga D-vitaminnivåer. Samtidigt vet man att hög ålder och svår fetma är riskfaktorer när det gäller hur sjuk man blir i covid-19.

- Det baserar sig på vår kliniska erfarenhet då vi mäter D-vitaminhalter hos patienter, säger Schalin-Jäntti.

Vid HUS har man inte haft kapacitet att göra egen forskning, men man följer med de studier som publiceras.

- Det skulle vara oansvarigt att sitta och göra ingenting när pandemin rasar, säger överläkaren.

Omdiskuterad fråga

Frågan om extra D-vitamintillskott som hjälp mot covid-19 har diskuterats mycket under pandemin och bland annat hälsoföretag har påstått att att stora doser både C- och D-vitamin hjälper mot en allvarlig covid-19.

Svenska Yle skrev om de här företagen redan i april i fjol.

I sitt ställningstagande rekommenderar VRN och THL att kommunikationen om näring och specialisterna inom hälso- och sjukvårdens klientarbete särskilt beaktar betydelsen av kosten som helhet vid coronapandemin. Klienterna ska ges anvisningar om användningen av D-vitamintillskott enligt de rådande rekommendationerna.

Vidare betonar man att det som ökar risken för en allvarlig form av covid-19 är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och hög ålder.

- Med undantag av åldern kan alla dessa riskfaktorer påverkas med en hälsofrämjande kost enligt kostrekommendationerna, skriver myndigheterna.

Diskussion om artikeln