Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Lusten att vaccinera sig mot allvarlig covid-19 borde ännu höjas – speciellt bland yngre

Från 2021
Ihmisiä liukuportaissa Mall of Triplassa, Helsingissä.
Bildtext Överväldigande många vill ta corona-vaccin. Största tvivlet finns bland yngre vuxna.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

THL försöker övertyga de obeslutsamma och speciellt yngre om fördelarna med att ta vaccinet. Finländarnas villighet att med hjälp av vaccin skydda sig mot coronaviruset är på toppnivå i jämförelse med andra europeiska länder.

Uuden sairaala Novan teho-osasto.
Bildtext Skulle jag hamna här? Knappast troligt bedömer yngre vuxna som inte ser sig som potentiella covid-19-patienter.
Bild: Niko Mannonen / Yle

En mansröst säger "Vi är en armslängd ifrån att det ska bli bättre" och i bakgrunden pianomusik.

Du har kanske hört informationssnutten i radio eller sett den på till exempel Yles tevekanaler?

På 30 sekunder vill hälsomyndigheten Institutet för hälsa och välfärd (THL) tillsammans med statsrådets kansli övertyga de som ännu grunnar på om de ska eller inte ska coronavaccinera sig.

- De obeslutsamma är en speciell målgrupp. En annan målgrupp är de unga, säger Marjo Loisa, kommunikationsdirektör på THL.

Loisa säger att i gruppen yngre vuxna är det många som inte känner att de är i riskzonen för att insjukna allvarligt i en covid-19-infektion.

Var tionde är negativ till vaccinering

Efter att vaccineringen har kommit i gång och fler vaccintillverkare har fått grönt ljus av EU:s läkemedelsmyndighet har viljan och ivern att ta vaccinet stadigt stigit i Finland.

I den senaste enkäten uppgav 86 procent att de är positivt inställda till att vaccinera sig.

Fem procent är osäkra och nio procent är negativt inställda till att låta sig vaccineras.

En sjukskötare håller i en dos med coronavaccin samt en spruta.
Bildtext Blir det biverkningar, hur har vaccinet testats? En myriad av frågor som THL försöker besvara med fakta och aktuell information.
Bild: EPA/EFE/All Over Press

- Människor har ett stort behov av att få veta hur vaccinerna är framtagna, granskade och hur de har kommit ut så snabbt på marknaden. Vi strävar efter att öppet och med aktuell information få ut fakta om vaccinerna så att människor har en grund när de ska fatta sitt beslut, säger Loisa.

Informationssnuttarna är korta och fungerar närmast som en ingång till att man letar djupare på THL:s webbplats.

Vaccinationskampanjerna bara på finska och svenska

Marjo Loisa säger att kommunikationsmaterial har tagits fram på ett tjugotal olika språk.

Den här vaccinkampanjen är tillsvidare ändå enbart på bägge nationalspråken.

- Vi tar ett steg i taget och ser vilka språk som behövs, bedömer Loisa.

Hon säger också att tillgängligheten är viktig i informationskampanjen om vaccin.

- Personer med begränsningar och funktionshinder ska kunna få vaccininformation.

Vem ska vara budbärare?

Tidigare under coronaepidemin har influerare på sociala medier bland annat lyft upp vikten av att tvätta händer och hålla avstånd för att skydda sig mot coronasmitta.

I den här vaccinkampanjen får influerare inte någon större roll.

- Forskning och erfarenheter utomlands visar att i vaccinationsfrågor vill folk höra och få information av sakkunniga inom medicin, säger Loisa.

Yleiskuva
Bildtext Sakkunniga inom medicin föredras framom influerare i vaccinfrågor, säger THL:s kommunikationsdirektör.
Bild: Mikko Koski / YLE

Däremot är THL:s nätverk en styrka som mångdubblar informationsspridningen.

- Olika organisationer har ända sedan coronaepidemin började velat föra ut information i sina kanaler och sociala medier, säger Loisa.

En armslängd ifrån att det ska bli bättre

Med tilltalet att vi är en armslängd ifrån att det ska bli bättre vill hälsomyndigheten få oss att se framtiden.

Också om man inte själv är intresserad av att bli vaccinerad har man kanske ändå i sin närhet någon som hör till riskgruppen eller någon verksamhet som man vill delta i.

Hela befolkningen är målgrupp för vaccinkampanjen och massvaccineringen är vår gemensamma ansträngning, enligt Loisa.

Trots att nästan nio av tio tänker ta vaccinet och att den siffran är tillräcklig för att Finland ska uppnå flockimmunitet med god marginal är vaccinkampanjen inte överflödig.

- Varje individ har nytta av det skydd vaccinet ger och som helhet uppnår vi större täckning, säger Loisa.