Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yles partimätning: SDP skulle vinna kommunalvalet om det hölls nu – Sannfinländarna skulle ta ett stort kliv framåt

Från 2021
Uppdaterad 04.02.2021 09:33.
SDP etta i Yles partimätning med ett stöd på 20,3 procent.
Bildtext SDP etta i Yles partimätning med ett stöd på 20,3 procent. Skillnaderna är anmärkningsvärt stora jämfört med december månads partimätning, vilket främst beror på att frågan är ställd på ett annorlunda sätt.
Bild: Yle/ Rea Lemström

Socialdemokraterna går om Sannfinländarna i Yles partimätning. SDP har nu ett väljarstöd på 20,3 procent, medan Sannfinländarna ligger på 18,8 procent.

Skillnaderna är anmärkningsvärt stora jämfört med december månads partimätning. Orsaken ligger mest i att frågan till dem som svarade på enkäten var ställd på ett nytt sätt.

Fokus ligger nu på kommunalvalet som hålls i april.

I stället för att fråga vilket parti de tillfrågade skulle rösta på om riksdagsvalet hölls nu, frågade Taloustutkimus vilket parti de skulle rösta på i kommunalvalet.

- SDP startar ganska klart från första plats i kommunalvalskampen. Det är däremot mycket jämnt mellan Samlingspartiet och Sannfinländarna, säger forskningsdirektör Tuomo Turja från Taloustutkimus som utförde mätningen för Yles räkning.

Tuomo Turja.
Bildtext Forkningsdirektör Tuomo Turja säger att läget är mycket mellan jämnt Sannfinländarna och Samlingspartiet inför kommunalvalet.
Bild: Yle

Samlingspartiet har mycket jobb framför sig för att förbli Finlands största kommunparti

Samlingspartiet ligger trea i Yles partimätning med ett stöd på 18,3 procent. Skillnaden mellan Sannfinländarna och Samlingspartiet ligger på futtiga 0,5 procentenheter.

Samlingspartiets resultat är ett ordentligt kliv framåt jämfört med partimätningen i december. Men det är också ett klart sämre resultat än i kommunalvalet år 2017, då låg Samlingspartiet på 20,7 procent.

Samlingspartiet har varit Finlands största parti i tre kommunalval på raken och partiets målsättning i valet är att vara landets största kommunparti också framöver.

- Dagens mätning visar att Samlingspartiet går in i tävlingen som utmanare, men man ska komma ihåg att också år 2017 låg Samlingspartiets stöd på omkring 18 procent i början av året, säger Markku Jokisipilä som är direktör för Centret för riksdagsforskning vid Åbo universitet.

Socialdemokraterna är etta – det är ingen överraskning

Socialdemokraterna har det största stödet i Yles partimätning. Det här överraskar inte forskningsdirektör Tuomo Turja från Taloustutkimus.

Socialdemokraterna har varit etta i tidigare mätningar och Sannfinländarna har inte en lika stark ställning i kommunerna som SDP.

Markku Jokisipilä håller med. Han säger att Socialdemokraterna har en lång tradition som kommunal påverkare att luta sig mot.

- SDP har många kända lokalpolitiker samtidigt som partiet kan stöda sig på den medvind som statsminister Sanna Marin har tillfört partiet, säger Jokisipilä.

En man med glasögon och svart jacka står framför en tegelvägg.
Bildtext Biträdande professor Markku Jokisipilä säger att Socialdemokraterna av tradition har varit ett inflytelserikt parti inom det kommunala beslutsfattande på olika håll i landet.
Bild: Paula Collin / Yle

Sannfinländarna är på väg mot alla tiders bästa kommunalval

Sannfinländarna är på frammarsch. Stödet har ökar med tio procentenheter jämfört med kommunalvalet år 2017, från 8,8 till 18,8 procent.

- Utgående från mätningen har Sannfinländarna en ganska stark ställning, säger Tuomo Turja.

Sannfinländarna hade ungefär samma stöd i partimätningarna inför kommunalvalet år 2017 som på själva valdagen. År 2012 var läget ett annat. Då hade partiet ett lägre stöd i valet än i mätningarna inför.

- Det blir intressant att se hur det går den här gången, säger Turja.

Sannfinländarnas stöd i den här mätningen visar enligt biträdande professor Markku Jokisipilä att partiet har lyckats positionera sig som ett alternativ till så gott som alla andra stora partier.

"Läget för Centern ser allt annat än bra ut"

Centern har ett klart lägre stöd nu än i kommunalvalet för fyra år sedan. I valet år 2017 låg stödet på 17,5 procent medan det i dag ligger på 12,9 procent.

Partiets stöd har inte förbättrats märkbart om man jämför med den mätning som gjordes i december, trots att det den här gången handlar om stödet i kommunalvalet.

- Centerns stöd är verkligt lågt om man tar hänsyn till den starka ställning partiet av tradition har haft på kommunfältet, säger Markku Jokisipilä.

Centern är enligt Jokisipilä i en historiskt svår situation. För att få ett klart bättre resultat i valet krävs stora insatser.

- Centern måste lyckas i sin valkampanj och också göra alldeles utmärkt ifrån sig då det kommer till kandidatnomineringarna, annars kan valresultatet bli historiskt lågt, säger Jokisipilä.

- För Centern ser läget inte så bra ut. Det som kan hjälpa Centern är att det parti som har mest åskådare som tidigare har röstat på Centern i kommunalvalet men som inte har fattat beslut om vem de ska rösta på den här gången, säger Tuomo Turja från Taloustutkimus.

Både Centern och SDP har enligt Tuomo Turja mest väljare bland den äldre befolkningen. Det är således bra för Centern om så många äldre som möjligt söker sig till valurnorna.

Kandidatnomineringen avgör mycket

Yles partimätning visar enligt biträdande professor Markku Jokisipilä klara trender inför kommunalvalet.

Vid senaste kommunalval kastade inte stödet för de stora partierna mera än mellan en och drygt två procentenheter mellan mätningarna inför valet och resultatet på själva valdagen.

- Så länge som kandidatnomineringen är på hälft visar partimätningarna fortfarande snarare vilken potential partierna har, säger Jokisipilä.

Mycket kan fortfarande hända fram till kommunalvalet i april. Partierna har inte sina kandidatlistor klara och det påverkar hur de tillfrågade har svarat i enkäten.

- Då kandidatlistorna bekräftas den 18 mars kan man göra mera noggranna uppskattningar. Då vet vi hurdana kandidatlistor de olika partierna har fått ihop i alla kommuner, säger Jokisipilä.

Mätningen utfördes av Taloustutkimus mellan 11.1.2021 och 2.2.2021. Sammanlagt 2468 finländare mellan 18 och 79 år tillfrågades om hur de skulle rösta om kommunalval ordnades nu. Av dem uppgav 1605 sin åsikt. Felmarginalen är +/- 2.1 procentenheter.