Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad prickas för färdtjänsten igen: “Servicen måste fungera oberoende av hur den är organiserad”

Från 2021
Uppdaterad 13.04.2021 14:18.
Invataxi
Bildtext Många klienter behöver skjuts med en anpassad bil som till exempel kan ta med en modern rullstol eller en ledarhund.
Bild: Yle/Roger Källman

Uteblivna skjutsar, service som inte funkar på svenska, bristande instruktioner för undantagssituationer - det här går inte för sig säger den övervakande myndigheten till Raseborgs stad. Klienten har rätt till lagstadgad service.

Raseborg har inte alla gånger skött sin plikt när det gäller färdtjänst för personer med funktionsvariationer. Den nuvarande leverantören, Lähitaksi, har inte kunnat skicka en bil varje gång och den svenska servicen har också haltat.

Det kommer fram i ett färskt beslut från den statliga övervakande myndigheten, Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket poängterar att en person med funktionsnedsättning alltid har rätt att få den service som lagen ger hen rätt till.

Myndigheten påminner också att färdtjänsten ska fungera oberoende vem som levererar tjänsterna, om det är kommunen själv eller om tjänsterna upphandlas av någon annan serviceproducent. Det är kommunens plikt att se till att tjänsten uppfyller de krav som ställs i lagen.

Vad är färdtjänst?

De här bristerna påtalade den övervakande myndigheten

 • Klienter med rätt till färdtjänst har inte alltid fått en bil när de har beställt den via Lähitaksi som är tjänsteleverantör i det nuvarande färdtjänstsystemet. Den här bristen är inte ny utan den har funnits i Raseborg en längre tid.
 • Regionförvaltningsverket tar inte ställning till hur vanligt eller ovanligt det är att servicen inte fungerar utan poängterar att den bör fungera. “Klienten har rätt att av få socialvård som är av god kvalitet och hen har rätt att bli behandlad utan diskriminering. Klienten ska behandlas med respekt till hens människovärde, övertygelse eller integritet.”
 • Raseborgs stad har inte förklarat tydligt för klienterna hur de kan få ersättning om de tvingats beställa resan på ett annat sätt än via färdcentralen.
 • Staden har inte heller förklarat för klienterna hur de ska göra i undantagsfall, till exempel när en bil inte kan skickas eller när den inte hittar fram.
 • När regionförvaltningsverket i början av september 2020 uppmanade Raseborgs stad att ge klienterna instruktioner om hur de ska göra ifall Lähitaksi inte kan skicka en bil, dröjde det över tre månader tills staden gav klienterna dessa instruktioner.
 • Klienterna i Raseborg har enligt regionförvaltningsverket inte alltid kunnat beställa och få färdtjänst på svenska.
 • Om servicen inte uppfyller de krav som finns i lagen, borde staden ordna servicen på ett annat sätt. Regionförvaltningsverket har flera gånger tidigare också påmint Raseborgs stad om det här.

Så här svarade Raseborgs stad

 • De allra flesta resorna har enligt Raseborgs stad kunnat skötas:

  - Under en period från 1.10 till 15.11.2020 har 683 resor skötts.
  - I tolv fall hittade chauffören och klienten inte varandra och det blev ingen resa.
  - I tolv andra fall kunde Lähitaksi inte skicka en bil och då meddelade kunden att hen inte längre behöver taxi - det här skedde enligt Lähitaksi under vardagar.
  - I två fall avbokade klienten sin resa.

 • Raseborgs stad uppger också servicen framöver ordnas gemensamt i Västnyland. Raseborg tror att servicen blir bättre när den nya Esboledda färdcentralen inleder.
Ledarhud hjälper synskadad.
Bildtext Den som har en synskada kan ha rätt till färdtjänst.
Bild: Yle/Victoria Wirén

Nya färdcentralen gör allt bättre?

Den nya västnyländska färdtjänsten togs i bruk i Esbo i början av februari (2.2).

De övriga kommunerna kommer med småningom. Starten hade skjutits fram flera gånger. Nu tror man att nya färdcentralen kunde inleda i Raseborg i mars.

Av de tio kommuner som skulle ingå i den gemensamma västnyländska färdtjänsten har bland andra Lojo beslutat dra sig ur.

Flera andra kommuner tvekar, bland dem Hangö.

Kommunerna hoppades ursprungligen på ett billigare och smidigare system. Nu diskuteras om de här målen, förmånligt och enkelt, kan uppnås med hjälp av det nya systemet.

Texten bygger på ett beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland gav i början av januari 2021. Regionförvaltningsverket har också tidigare (2019, 2020) kommit med beslut som gäller samma problematik i Raseborg. Uppgifterna om den nya färdcentralen bygger bland annat på tidigare artiklar på Svenska Yle.

Diskussion om artikeln