Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Biträdande riksåklagaren ansöker om besvärsrätt – ärendet om Skogbyolyckan ännu inte över

Från 2021
Uppdaterad 05.02.2021 13:40.
Bild från olycksplats i Raseborg.
Bildtext Det totalförstörda militärfordonet 26.10.2017.
Bild: Lehtikuva

Ärendet om Skogbyolyckan i Raseborg där beväringar dog i en tågolycka i oktober 2017 är ännu inte över. Biträdande riksåklagaren Jukka Rappe har sökt besvärstillstånd hos Högsta domstolen i ärendet.

Åklagarens besvär behandlas i Högsta domstolen, om domstolen ger besvärstillstånd. Åklagaren söker om besvärstillstånd på prejudikatgrund.

Den unge mannens försvarsadvokat Mikko Puhakka konstaterar att han inte har särskilt mycket att säga om biträdande riksåklagaren Jukka Rappes beslut att ansöka om besvärstillstånd.

- Biträdande riksåklagaren beslutar självständigt hur man går vidare och har nu fattat det här beslutet. Jag väntar på Högsta domstolens beslut tillsammans med min klient.

Totalförstört militärfordon

Det var den 26 oktober 2017 som ett militärfordon och en rälsbuss krockade i Skogby nära Ekenäs. Fyra personer dog i olyckan.

Militärfordonet totalförstördes i olyckan.

Strax efter klockan åtta på morgonen kom larmet om olyckan. Militärfordonet hade deltagit i en övning på Syndalens övningsområde och olyckan inträffade då fordonet från Nylands brigad skulle köra över plankorsningen.

Tre beväringar dog i olyckan. En passagerare i tåget dog också, men då var det oklart om det hade att göra med olyckan. Totalt skadades elva personer.

I december 2017 visade en rättsmedicinsk undersökning att passageraren i tåget dog på grund av en sjukdomsattack. Det var alltså inte krocken som var orsaken till sjukdomsattacken.

Olycksutredningscentralen presenterade rapport

I juni 2018 presenterade Olycksutredningscentralen sin rapport om händelseförloppet när olyckan skedde.

I rapporten står bland annat att skalet från bilen fanns 54 meter från korsningen. Fordonshytten hittades 40 meter från olycksplatsen.

Ingen av beväringarna på olycksfordonets flak använde bilbälte.
På flaket fanns fem personer och inne i bilens hytt satt tre personer. Ombord på tåget fanns 15 passagerare.

Centralen gav också rekommendationer för att liknande olyckor inte ska hända igen. Bland annat skulle Försvarsmakten se över säkerheten i sina fordon och användningen av bilbälte. Farliga plankorsningar måste också tas bort.

gult och rött stängsel
Bildtext Plankorsningen stängdes för trafik strax efter olyckan.
Bild: Yle / Monica Slotte

Till en början meddelade åklagarämbetet i Västra Nyland att man inte väcker åtal mot föraren i militärfordonet, men biträdande riksåklagaren hävde det beslutet.

Tingsrätten förkastade åtalen

Västra Nylands tingsrätt förkastade åtalen och det ingrep biträdande riksåklagaren också mot.

Enligt brottsmisstanken skulle militärfordonets förare ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten och till tre fall av dödsvållande.

Åklagarämbetet ansåg att väderförhållandena var svåra då olyckan skedde och att sikten från förarhytten var begränsad. Också polisens rekonstruktion visade att föraren inte hade möjlighet att se rälsbussen då militärfordonet sattes i rörelse.

Åklagaren ansåg att det inte fanns sannolika skäl att anse att föraren skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten eller till dödsvållande.

Åtal för tre fall av dödsvållande

I mars 2019 stod det klart att biträdande riksåklagaren vill väcka åtal för äventyrande av trafiksäkerheten, tre fall av dödsvållande och tjänstebrott.

Det här motiverades med att en förare förväntas vara försiktigare än normalt när man korsar en plankorsning. Riksåklagarämbetet ansåg att föraren hade möjlighet och borde ha agerat med större försiktighet.

Den 9 september 2019 inleddes rättegången i Västra Nylands tingsrätt i Ekenäs. Chauffören nekade till brott.

Den 3 oktober friade Västra Nylands tingsrätt mannen på alla punkter.

Hovrätten friade också

Bara några dagar senare meddelade biträdande riksåklagare Jukka Rappe att han överklagar tingsrättens beslut att fria mannen. Rappe var inte nöjd med hur tingsrätten motiverade sin dom.

Den 10.12.2020 beslutade Hovrätten att fria beväringen som körde militärfordonet för åtal om tre fall av dödsvållande och ovarsamhet i trafiken.

När den friande domen förkunnades sades att riksåklagaren har möjlighet att inom 60 dagar anhålla om rätt att överklaga i Högsta domstolen.