Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Utredning: Ventilation, munskydd och avstånd minskar risken att få corona i kollektivtrafiken – och därför har spårvagnarnas luftkonditionering stängts av

Från 2021
Ihmisiä poistuu ja menee bussiin Espoon Matinkylässä.
Bildtext Att öppna dörrarna vid hållplatser kan minska aerosoler i luften upp till en tredjedel.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Risken för att smittas för coronaviruset inom kollektivtrafiken är mycket liten om säkerhetsanvisningarna följs. Frisk luft bidrar till att förhindra smittspridning. HRT känner inte till att passagerare i kollektivtrafiken smittats av corona.

Teknologiska forskningscentralen VTT har på beställning av Helsingforsregionens trafik (HRT) utrett risken för att smittas av corona i kollektivtrafiken.

Risken är minimal ifall passagerarna använder sig av munskydd och befinner sig på två meters avstånd från varandra.

Munskydd och avstånd minskar mängden luftburna aerosolpartiklar i transportmedlen.

"Högljudda passagerare utsöndrar droppar upp till fyra gånger mer än en tyst passagerare"

Undersökningen visar att luftventilationen påverkar hur mycket partiklar som finns i luften.

Hur passagerarna beter sig påverkar också hur mycket luftburna partiklar och därmed möjliga viruspartiklar det finns i transportmedlen.

Högljudda passagerare utsöndrar droppar upp till fyra gånger mer än en tyst passagerare.

Luften byts ut naturligt vid hållplatserna

Ett sätt att minska de luftburna aerosolpartiklarna är att öppna dörrarna vid hållplatserna. Det här kan minska partiklarna med upp till en tredjedel.

Att förbättra tillgången på frisk luft bidrar också till att effektivisera luftventilationen i transportmedlen.

I stadstrafiken byts luften naturligt ut tack vare att hållplatserna ligger tätt intill varandra.

I utredningen kartlades hur väl luftventilationen fungerar i HRT:s olika transportmedel: bussar, metron, lokaltåg och spårvagnar.

Enligt studien är luftventilationen på en internationellt sett god nivå.

Vad ska HRT göra med utredningens resultat?

Tero Anttila, avdelningsdirektör för kollektivtrafiken vid HRT, säger att HRT redan har gjort en del förbättringar.

Under hösten stängdes luftkonditioneringen i spårvagnarna av och efter det har luftutbytet endast bestått av frisk utomhusluft.

Enligt Anttila krävs förbättringar gällande ventilationen i en del bussar.

- Det är mycket troligt att HRT kommer att se över kraven på luftventilationen för nya bussar i nästa upphandling. Därtill utreds luftventilationen nu för de äldre bussarnas del. I alla fall en del av de äldre bussarna behöver förbättringar gällande det här, säger Anttila.

Också luftventilationen i lokaltågen ska ses över trots att den till stora delar fungera väl.

Inga kända smittkedjor

Enligt Tero Anttila har coronaviruset inte spridits i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.

- Vi har inte fått information om smittkedjor som härstammar från passagerare inom kollektivtrafiken.

Anttila påpekar att det är svårt att veta om någon smittats i kollektivtrafiken då passagerare ofta också rör sig på stan.

- Precis som i andra inomhuslokaler kan man smittas i kollektivtrafiken om personer bredvid en hostar och inte använder munskydd. Men man är ganska långt på säkra sidan om man använder munskydd.

Anställda har smittats men inte mer än genomsnittet

Enligt Anttila har anställda vid HRT också smittats av corona men antalet överstiger inte smittade i genomsnitt. En försiktighetsåtgärd man vidtagit är att säkerhetsavstånd ska hållas också i personalens pausrum.

Forskare Ilpo Kulmala vid VTT säger att det i internationell forskning finns fall där passagerare i bussar i Kina smittats av corona.

- I det här fallet har luftutbytet varit bristfälligt och all ventilation har skett via fönstren, säger Kulmala.

Diskussion om artikeln