Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dotter förskingrade stora summor av sin mamma – pengarna gick till nätspel

Från 2021
Närbild på en laptop där det pågår ett penningspel på nätet.
Bildtext Förutom direkta kontoöverföringar gjorde den dömda kvinnan också kontantuttag. Bildsättningsbild.
Bild: Nella Nuora / Yle

En drygt 60-årig kvinna i Raseborg har dömts till grov förskingring för att i drygt ett års tid fört över pengar från sin mammas bankkonto till eget konto.

Totalt handlar det om drygt 43 000 euro. Överföringarna har skett mellan februari 2018 och februari 2019.

Dottern har haft tillgång till moderns bankkoder för att kunna betala förälderns räkningar. Det här har skett enligt mammans begäran. Däremot hade hon inte lov till att föra över pengar till eget konto.

I förundersökningen har dottern erkänt vad hon gjort. Pengarna har enligt henne gått till spel på nätet. Den dömda säger att hon varit spelberoende.

Ur hennes förundersökningsberättelse framgår att polisen noterat att hon betalat betydande summor till Ålands Penningautomatförening.

Var inte med under rättegången

Den dömda, i det skedet ännu svarande, har däremot inte infunnit sig till huvudförhandlingarna trots uppmaningar om att komma.

Västra Nylands tingsrätt har dömt kvinnan till fängelse i sju månader. Fängelsestraffet är villkorligt. Hennes brott är påfallande klandervärt, men inte i en sådan grad att det skulle fordra ovillkorligt fängelse.

Hon har inte tidigare dömts till fängelsestraff.

Dottern åläggs att ersätta sin mamma 43 129 euro. Dessutom ska hon betala brottsofferavgiften på 80 euro till staten.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.