Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle svarar: MOT:s nyhetsrapportering om HUS upphandlingar grundar sig på fakta

Från 2021
På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar.

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Åbo Underrättelser 4.2.2021.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) tidigare verkställande direktör och nuvarande riksdagsledamot Aki Lindén (SDP), kritiserar i Åbo Underrättelser (2.2.2021) Yles program MOT, som har granskat HUS upphandlingar.

Det granskande programmet MOT har i två program och i webbartiklar behandlat omfattande oklarheter kring HUS upphandlingar. Lindén har intervjuats eftersom han var verkställande direktör för HUS under tidsperioden 2010–2018, då oklarheterna uppdagades inom HUS. Till journalistikens viktigaste uppgifter hör att utkräva svar av dem som utövar makt i samhället.

I MOT:s nyhetsrapportering berättades också om HUS interna utredningar i anslutning till upphandlingarna. I HUS egna interna utredningar har den centrala personen kallats ”A”. När MOT berättade om HUS interna utredningar använde man samma formulering. Detta förklaras i programmet. I programmet varken antyder eller låter man förstå att personen ”A” som nämns i HUS utredningar, skulle hänvisa till Lindén. Som framgår av programmet begärde MOT också en intervju med "A", men hen avböjde.

I Yles journalistiska uppdrag ingår att ge publiken information som är ny, har granskats och som är betydelsefull. Yle har fullgjort sin uppgift beträffande nyhetsrapporteringen om oklarheterna som berör HUS upphandlingar och olagliga verksamhetssätt. HUS har meddelat att man har inlett ett omfattande förändringsprogram i anslutning till upphandlingar.

Riitta Pihlajamäki
Chef, Yles aktualitetsredaktion