Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ändringar i smittskyddslagen tar ett steg vidare - skidcenter och friluftsliv ska undantas om privata aktörer blir tvungna att stänga ner

Från 2021
Slalombacke med många människor i.
Bildtext Skidcentren ska få hålla öppet, även om andra privata aktörer är tvungna att stänga hobbyverksamheten, om smittläget blir värre.
Bild: Yle / Mira Bäck

Skidcenter och friluftsliv utomhus ska undantas om privata näringsidkare är tvungna att stänga ner sin verksamhet på grund av coronapandemin. Därtill ska man se till barnens mående som helhet innan man stänger ner barnens hobbyverksamhet.

Betänkandet till lagen om smottsamma sjukdomar är klart - här är de centrala punkterna.

Lagberedningsarbetet för de coronaåtgärder som kan behövas inom den närmaste framtiden tar ett steg vidare.

Social- och hälsovårdsutskottet har fått klart sitt betänkande om förslaget till ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det handlar om sådana åtgärder som kan tas i bruk om smittläget förvärras utan att införa undantagstillstånd.

Med hjälp av lagändringarna ska myndigheterna tillfälligt kunna stänga ner både kommunal och privat verksamhet där det finns risk för smittspridning.

Till dem hör bland annat gym, inomhuslekparker, allmänna bastur, simhallar, hobbyverksamhet och lekparker i köpcenter.

Man får stänga verksamhet för högst 14 dagar åt gången

Lagen ger de regionala myndigheterna rätt att besluta om nedstängningarna. I sådana fall ska myndigheterna kunna påvisa att andra åtgärder för att minska riskerna för smittspridning inte räcker.

Man får stänga ner en verksamhet för högst 14 dagar åt gången. Utskottet föreslår att lagändringarna är i kraft till den sista juni i år.

Utöver de här befogenheterna får kommunerna, precis som nu, besluta om att stänga ner den egna verksamheten för längre tider.

Utskottet föreslår flera ändringar till regeringens lagförslag i sitt betänkande. Skidcentren och vissa utomhusutrymmen, till exempel djurparker och friluftsliv ska inte omfattas av lagändringen.

- Vi har sett de positiva effekterna för hälsan, av att hålla idrotts- och fritidsverksamheten öppen, säger utskottets ordförande Markus Lohi (C).

Barnens välmående ska beaktas om man stänger deras hobbyer

Utskottet förutsätter att näringsidkare ska få ersättning för utebliven inkomst om nedstängningen räcker längre än 14 dagar. För det behövs en särskild lagberedning.

Därtill föreslås att barn som är i karantän ska ha rätt till utomhusvistelse.

Om myndigheterna stänger ner barnens hobbyverksamhet eller lägger undervisning på distans måste de ta hänsyn till barnens välmående, skriver utskottet i sitt betänkande.

- Om man stänger ner de ungas verksamhet så begränsar det deras sociala kontakter samt deras mentala och fysiska hälsa. Man måste se till deras välmående som helhet, säger Lohi.

Det här är en fråga som gar väckt särskilt mycket diskussion, som vi har rapporterat om bland annat här.

Lagen ger inte möjlighet att flytta personal från socialvården till sjukvården

Utskottet har beslutat att slopa den paragraf som skulle ge möjlighet att flytta personal inom social- och hälsovården till nya arbetsuppgifter.

- Det har att göra med både patientsäkerheten och personalens kunnande. Därtill skulle vi ha rört oss inom det område som finns i beredskapslagen, sade Lohi.

Beredskapslagen är den lag som Finland kan ta i bruk om smittskyddslagen inte räcker till, för att garantera att sjukvårdens kapacitet räcker till.

Lagändringarna ska ännu godkännas av riksdagen. Det betyder inte att den genast efter det tas i bruk, utan det beror på hur coronapandemin utvecklar sig i Finland.

I Statsrådets hybridstrategi står det att ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar kan tas i bruk i hela landet om hälften av landets regioner befinner sig i fasen för samhällsspridning eller om det muterade viruset får en stor spridning.

Diskussion om artikeln