Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tidigare ordförande och kassör förskingrade pengar från liten förening

Från 2021
Eurosedlar huller om buller på en yta.
Bildtext Eftersom föreningen var liten och nygrundad var styrelsen också liten till sin sammansättning. Det ledde till att föreningens ordförande också valdes till kassör.
Bild: Mostphotos

En 35-årig kvinna har dömts för att ha förskingrat pengar från en förening verksam i Raseborg. Pengarna har använts till egna ändamål, något hon försökte dölja för övriga styrelsemedlemmar.

Totalt räknar föreningen med att kvinnan har förorsakat skada till ett värde av drygt 5 000 euro.

Det handlar både om pengar som förts över till olika betalningsförmedlingsbolag och till kvinnans egna konton.

Misstankar om att allt inte stod rätt till väcktes när de övriga styrelsemedlemmarna ville veta hur mycket pengar det fanns på föreningens konton och svaret alltid var undvikande eller att bankkoderna var slut.

Personen ifråga fungerade då som både ordförande och kassör för föreningen.

Övriga styrelsemedlemmar fick inte se konton

Enligt föreningens vice ordförande fick de övriga styrelsemedlemmarna aldrig veta hur mycket pengar det fanns på föreningens konton. Vice ordförande hade också erbjudit sig att ta ansvar för föreningens penningtrafik.

Föreningen har bland annat ordnat tävlingar, till vilket det har betalats in deltagaravgifter.

Efter flera påstötar och också inbokade möten, dit den dömda aldrig kom, visade det sig slutligen att den dömda hade gjort en anmälan till Patent- och registerstyrelsen att föreningen har lagts ned.

Föreningens vice ordförande kontaktade då polisen.

Inga minnesbilder av det som hänt

Den dömda, då ännu svarande, har i förundersökningen berättat att hon endast haft tillgång till föreningens konton. Hon har också berättat att hon har förvarat bankkoderna hemma och att hon inte trodde att någon annan skulle använda dem.

Hon har också berättat att hon inte har några minnesbilder av att hon själv skulle ha gjort överföringarna och att hon inte heller allmänt har minnesbilder från den tiden.

Västra Nylands tingsrätt har dömt föreningens tidigare ordförande och kassör för förskingring. Straffet är fängelse i tre månader. Fängelsestraffet är villkorligt.

Den dömda åläggs att betala föreningen ett skadestånd på 5 080 euro plus dröjsmålsränta. Hon ska också betala föreningens rättegångskostnader på 120 euro.

Dessutom åläggs hon att betala brottsofferavgift på 80 euro till staten och ersätta staten kostnaderna för bevisning, 20 euro.