Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Gör upp en plan för trädgården – med en tydlig målbild sparar du både tid och pengar

Från 2021
En handritad skiss över en trädgård.
Bildtext Det är lättare att få överblick över sina trädgårdsdrömmar om man gör upp en plan.
Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle

Det är alltid klokt att planera sin trädgård oberoende om man ska anlägga en helt ny trädgård eller bara ändra om en viss del i sin gamla trädgård.

Behöver odlingsytan bli större? Blåser det extra mycket på något ställe? Kanske finns det platser i trädgården du gärna ville använda mer men insynen från omgivningen gör att du inte vistas där särskilt ofta?

Det är bra att skaffa sig en tydlig vision av hurudan trädgård man vill ha - en klar målbild sparar både tid och pengar.

Ladda gärna ner Lenas checklista. Med hjälp av den kan du kanske komma igång med planeringen för just din trädgård.

En minneslista över saker som man ska tänka på vid trädgårdsplanering, så som fasta konstuktioner, planteringar, sittplatser med mera.
Bildtext Med hjälp av Lenas checklista kan du få en bra start på trädgårdsplaneringen.
Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle

God planering stöder den biologiska mångfalden

Trädgårdsplanering är hållbart ur flera perspektiv. Dels ekonomiskt eftersom man genom planering direkt får rätt växt till rätt plats.

Spontanshopping av växter kan vara både inspirerande och roligt men sällan hållbart på lång sikt. Det är synd om man köper fel växt och måste byta ut den om några år, man förlorar värdefull tid men även pengar.

En del av en situationsplan på ett bord tillsammans med en trädgårdsplan och några tuschpennor.
Bildtext Det är enklast att utgå från situationsplanen när man börjar skissa på sin trädgårdsplan.
Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle

Genom att planera trädgården noggrant kan man också stödja den biologiska mångfalden. Djur och insekter är viktiga för både pollineringen av men också för bekämpning av oönskade gäster, eftersom många småkryp äter andra småkryp.

Småkrypen behövs! Vi må äga vår tomt på pappret men den är ändå till låns av naturen.

En välplanerad trädgård är dessutom mera lättskött. Genom rätt växtval minskar man risken för sjukdomar och angrepp, som i sin tur minskar behovet av bekämpningsmedel och gifter.

Utgå från situationsplanen

Har man en situationsplan är den ett utmärkt utgångsläge. På den finns oftast alla byggnader utmärkta. Det enda man behöver fylla på med är växter och konstruktioner som kanske redan finns på gården.

Mät ut var träd, stenar och terrasser, osv. ligger och lägg till på situationsplanen. För exakt mätresultat kan man använda måttband eller mäthjul.

En kvinna som går runt med ett gult mäthjul i en snöklädd trädgård.
Bildtext Buskar, trappor, gångar och cykelställ - kontrollmät allt som finns på området.
Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle

Situationsplanen kan komma i flera olika skalor. Skalan 1:100 är lättast att använda eftersom 1 cm på ritningen då blir 1 m i verkligheten. Då behövs inga skallinjaler eller dylikt eftersom man lätt kan använda en vanlig linjal.

Har du en ritning i skala 1:200 blir plötsligt 1 cm på ritningen 2 m i verkligheten och då får man hålla tungan rätt i munnen då man börjar rita.

En kopieringsfirma kan lätt skriva ut situationsplanen i den skala du önskar. Observera att skalan på en situationsplan kan förändras om du använder en hemmaprinter och då är det alltid säkrast att du kontrollmäter.

Gör situationsplanen till en skiss

Då du har din situationsplan är det dags att få allt omvandla den till en skiss. Ett fönster fungerar utmärkt som ljusbord när man ska rita av situationsplanen.

En kvinna som står med ryggen mot kameran och håller ett vitt papper mot ett fönster för att kunna teckna av ett mönster med hjälp av ljuset utifrån.
Bildtext Lena använder ett fönster då hon ritar sin skiss.
Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle

Använd gärna ett lite tjockare ritpapper till skissen. Det lättare att sudda utan att pappret skrynklar sig om pappret är tjockare och ifall man använder tusch eller pensel undviker men att pappret blöder och färgen rinner ut.

Om du vill rita på datorn finns det många ritprogram du kan pröva, både dyra och avancerade men också välfungerande gratisversioner.

Börja med att rita in alla träd och buskar och fasta konstruktioner och fortsätt med att lägga till detaljerna.

EN hand som håller en penna och ritar upp en skiss av en detaljplan.
Bildtext Rita först in de fasta konstruktionerna.
Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle

Ta skogen till hjälp

När man börjar rita in växterna är det klokt att börja med de största för att sedan fortsätta till allt mindre växter.

I en harmonisk och balanserad trädgård finns växtlighet i flera skikt. Skogen är en bra förebild när man planerar sin trädgård.

Höga träd bildar taket, buskar och mindre träd blir väggar och marktäckare blir golv. Skapa gärna olika rum inne i trädgården genom att planera in häckar, skärmar, spaljéer, staket eller grupper av växtlighet.

Det är också viktigt att fundera på var i trädgården man vill sitta och då får man ta ställning till både snålblåsten och insynen. Finns det träd som skuggar nu eller som kommer att skugga i framtiden?

Det är också viktigt att identifiera eventuella problem innan man börjar. Om det finns markarbeten som borde göras eller dräneringsproblem som borde åtgärdas är det en bra ände att börja i.

En handritad skiss över en trädgård.
Bildtext En skiss kan bli ett litet konstverk.
Bild: Marika Lytts-Råholm / Yle

Hitta det unika i din egen trädgård

Ta gärna tomtens personlighet i beaktande då du planerar trädgården, t.ex. en höjdskillnad kan vara vacker, den ger ofta en naturlig och personlig känsla till trädgården.

Kanske det finns ett vackert träd eller en sten i utkanten av tomten som du kan lyfta fram genom att skapa siktlinjer och stigar, som leder fram till stället.

Ett äppelträd i blom framför ett rött hus.
Bild: Strömsö/YLE

Bjuder trädgården på en utsikt kan man se till att upptäcks eller finns det växter och föremål som kan belysas kvällstid.

Vill man ha en liten gran på gården som kan agera julgran vintertid så kan man rita in den på sin skiss.

Om din trädgård är gammal hittar du kanske något ur historien att lyfta fram, är den helt ny får du skapa dina egna historier. Hitta och förstärk just det som gör din trädgård unik!

Syren i knopp framför ett hus
Bild: Carina Ahlskog/YLE

Olika rum lockar

Även en liten tomt kan verka större och definitivt mer intressant om att man inte ser hela trädgården på en gång.

Längs gångar och stigar kan man röra sig mellan de olika rummen. Rumsindelningen lockar till nyfikenhet, man vill gärna gå vidare för att se vad som finns runt hörnet.

Många önskar rama in gården med häck eller staket. Alternativ till detta kan vara att plantera grupper av växter som inramning istället. Ifall en växt dör blir det då lättare att byta ut den än att förnya delar av en häck.

Ett lusthus i tegel i en trädgård.
Bild: Carina Ahlskog/YLE

Ögat söker upprepning

Genom att tillföra upprepning i trädgården knyter man ihop den till en balanserad helhet. Det kan vara material som återkommer, t.ex. tegel som vi har på Strömsö. Det kan vara stenar, stenläggningar, höstörar, osv.

Det kan också vara en färg eller en form som återkommer i trädgården, antingen i konstruktioner eller på växter.

Sittplatser finns det aldrig för många av i en trädgård. På Strömsö finns en hel del inspiration till just sittplatser som Lenas fjärilsträdgård, Jims stenbänk och Owes parasollplantering.

Planera gärna in sittplatser både i sol och i skugga, under en sommar brukar man kunna behöva både och.

En väg med tegel och maskrosor som väger framför väggen.
Bild: Minna Mäkelä/YLE

Något udda som drar blickarna till sig

Ett blickfång, som till exempel ett vackert träd, en fontän eller en urna med blommor i kan vara en detalj i trädgården som blir som ett smycke.

Det kan också vara roligt med något överraskande, något som bjuder på samtalsämnen och öppnar upp fantasin.

På Strömsö har vi till exempel gjort ett staket av skidor, använt en cementblandare som kruka och en gammal sänggavel som växtstöd.

En gammal dör som används som port till trädgården
Bild: Carina Ahlskog/YLE

Välj fler plantor av färre sorter

Välj hellre färre sorter men fler till antalet istället för många olika sorter och få av varje. På så sätt kommer dina favoritväxter bättre fram och du får en tydligare och lugnare effekt, förutsatt att det är det du är ute efter.

Spetsmössa plantering framför ett hus.
Bild: Carina Ahlskog/YLE

Välj härdiga växter och se till att jordmånen är lämplig. Ta reda på vilken zon du tillhör.

Observera att zonerna varierar från land till land. Om man läser om växter som är härdiga till zon III i Sverige så motsvarar detta ungefär zon IV i Finland.

Om det i din trädgård finns skyddade och varma lägen kan du pröva på lite känsligare växter. Vet du om att du har ett utmanande läge så är det säkrast att välja extra härdiga växter.

Ta reda på hur stora växterna blir och rita in dem i skissen med slutgiltig storlek. Planterar man för tätt kan man efter några år bli tvungen att flytta eller dela växter.

Numrera alla växter och gör en separat växtlista som du tar med då du skall göra dina växtinköp

Om man är osäker kan man alltid fråga om råd i trädgårdsaffären.

En nyckelpiga på en blåbärsbuske.
Bild: Carina Ahlskog/YLE

Att bygga en trädgård tar tid

I en balanserad trädgård samsas som sagt växter i olika skikt, växter i olika form - både levande och döda.

En trädgård med bara gräsmatta eller en stor grusplan blir ganska platt och inte så intressant för vare sig människor, djur eller insekter.

Får man däremot in växter i olika höjd, färg och form, gångar, stenläggningar och blickfång, blir helheten fungerande, intressant och trivsam.

Att bygga en trädgård är något som gärna får ta tid. Är man nyinflyttad är det bra att bo in sig ett tag och se hur trädgården ter sig och hur man kan och vill använda den under alla årstider.

Tar man god tid på sig är det lättare att se potentialen och få ut det mesta och det bästa ur sin trädgård.

En nässelfjäril på en blomma.
Bild: Carina Ahlskog/YLE

Mer om ämnet på Yle Arenan

På andra språk

Diskussion om artikeln