Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det östnyländska coronaåret syns i polisens statistik: Fler fortkörningar på vägarna och våldsbrott i hemmen

Från 2021
En polis kontrollerar körkortsuppgifter hos en person i en personbil.
Bildtext I fjol haffade polisen fler personer för olika trafikbrott än året innan. Bildsättningsbild ur arkivet.
Bild: European Pressphoto Agency EPA

I fjol registrerade Polisinrättningen i Östra Nyland rekordmånga brott mot strafflagen, hela 60 000 stycken. Det är en femtedel fler brott än 2019 och samtidigt den högsta siffran på tio år.

Polisinrättningen i Östra Nyland inbegriper 15 kommuner från Vanda till Hyvinge och från Nurmijärvi till Lovisa.

Andelen egendomsbrott, rån och våldsbrott ökade jämfört med tidigare år.

Dessutom rapporterades 2 950 fall av narkotikabrott, en ökning på 39 procent jämfört med 2019. En del av rånen har kopplingar till narkotikabrottslighet, till exempel genom indrivning av skulder.

"Särskilt grova våldsbrott ökade markant, med 46 procent jämfört med det tidigare året. Antalet misshandelsfall, dråp eller mord eller försök till dessa ökade också", skriver kriminalkommissarie Freddie Cederlund per e-post.

Exakt vad ökningen av olika brott beror på, och hur mycket coronaläget inverkat, är svårt att säga och det kan finnas många orsaker.

Freddie Cederlund
Bildtext Kriminalkommissarie Freddie Cederlund har lagt märke till coronapandemins verkningar på polisens arbete.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Särskilt när det gäller våldsbrott går det ändå ganska klart att se en koppling till nedstängningen av samhället.

"Coronatiden syns definitivt. Våldsbrotten har ökat speciellt på privata platser, till exempel i hemmen. Detta kan man säga beror på epidemin, när människorna inte längre kunde röra sig så fritt som förr till exempel på restauranger på grund av nedstängningar och restriktioner", skriver Cederlund.

Till exempel i Borgå och Sibbo blev misshandelsfallen på allmän plats färre, medan antalet misshandlar på privat plats ökade med 28 respektive 48 procent.

I Lovisa däremot blev andelen misshandlar på privat plats färre, men antalet fall av grov misshandel ökade. Dock handlar det om en ökning från noll fall tidigare år till fyra i fjol.

I Sibbo minskade fallen av grov misshandel medan de i Borgå ökade från tre stycken 2019 till tio 2020.

Överlag går det att se att antalet fall av grov misshandel ökat på polisinrättningens område.

Det kan hänga ihop med att mer våld sker till exempel i hemmet, alltså på platser där det finns färre personer som kan ingripa och hindra våldet innan det går så långt.

Här kan du själv bekanta dig med polisens statistik från hela polisinrättningens område samt skilt för Borgå, Lovisa och Sibbo. På finska finns statistiken också skilt för Mörskom och Lappträsk.

Tomma vägar lockar till fortkörning

Trafikbrotten har också ökat lite överallt på polisinrättningens område, också i Östnyland.

"Det är svårt att komma med ett entydigt svar på varför det är så, men man kunde se en viss ökning i till exempel grova fortkörningar under den tid då många trafikleder var mer tomma på bilar på grund av allmänt ökat distansarbete och då stora delar av samhället var stängt på grund av coronarestriktioner", skriver Cederlund.

När vägen är tom på medtrafikanter kan det alltså kännas mer lockande att trycka gasen i botten.

Nattligt Helsingfors
Bildtext Nattlivet har lidit av coronapandemin och de flesta har tillbringat mer tid hemma. Då har också våldet till en del flyttat från korvkioskkön till lägenheter.
Bild: YLE/ Antti Lempiäinen

Enligt polisens pressmeddelande kan det ökade antalet trafikbrott också bero på att polisen kunnat satsa mer resurser på trafikövervakning.

Coronaläget syns också i att en större mängd brottsanmälningar gjorts elektroniskt. Dessutom har färre personer ansökt om pass, antagligen eftersom det inte har gått att resa på samma sätt som tidigare.

Konstig statistiktopp i Lovisa

En sak som sticker ut när det gäller polisens statistik från Lovisa är att antalet fall av sexuellt utnyttjande av barn ökat från tre fall 2019 till 22 fall 2020.

Samma markanta ökning syns inte i någon annan av våra kommuner.

Enligt Cederlund går det inte att ge någon klar orsak till att antalet ökat just i Lovisa.

"Det är frågan om ökad övervakning, ofta förknippat med användning av olika sociala medier och så kallade mess-appar som används bland unga", skriver Cederlund.

Han tror att övervakningen nog har skett lika i alla kommuner, så ökningen beror knappast på att polisen varit extra vaksam just i Lovisa.

Cederlund förklarar att polisen oftast får vetskap om sexuellt utnyttjande av barn genom att en närstående anmäler ärendet, eller genom att tjänsteleverantörer gör anmälan om misstänkt brottsligt beteende på deras plattformer.

Det kan till exempel handla om att någon skickat en bild på en naken minderårig person till någon annan.

Det är inte sagt att alla fall som polisen registrerat 2020 skett just då, eftersom tjänsteleverantörerna kan vara ganska långsamma med att informera polisen.

Diskussion om artikeln