Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåbarn under 12 år får återvända till sina hobbyer, andra stadiets skolor ska ordna växelvis när- och distansundervisning

Från 2021
Uppdaterad 05.02.2021 16:48.
Fötter i en gymnastiksal.
Bildtext Borgåbarnen kan återvända till sina hobbyer igen. Arkivbild från en gymnastikförenings träning.
Bild: Yle/ Nora Engström

Borgå uppdaterar sina coronarestriktioner. Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas delvis nästa vecka.

Efter sportlovet ska studerande på andra stadiet vara växelvis i skolan och hemma.

Från och med måndagen den 8 februari öppnar Borgå delvis hobbyverksamheten för barn under 12 år, enligt Undervisnings- och kulturministeriets samt Institutet för hälsa och välfärd THL:s nya anvisningar.

Från och med den 1 mars ges gymnasieundervisningen växelvis på distans och som närundervisning i skolan.

Staden rekommenderar att yrkesskolorna också tar i bruk samma arrangemang.

Borgå gymnasium går in för att ha eleverna i skolan två veckor åt gången och hemma två veckor åt gången.

I övrigt fortsätter de nuvarande coronarestriktionerna och rekommendationerna gälla till den 21 februari. Det bestämde Borgå stads ledningsgrupp på sitt möte i dag.

Bild på Borgå gymnasium.
Bildtext Eleverna vid Borgå gymnasium kommer att vara växelvis i skolan och hemma efter sportlovet. Smittoläget i staden måste fås under kontroll men samtidigt vill man inte att eleverna ska behöva vara helt på distans.
Bild: Yle/Daniela Ilvonen

Enligt Undervisnings- och kulturministeriets och THL:s nya anvisning ska hobbyverksamhet i grupper för barn under 12 år inte begränsas men den måste ordnas så att säkerhetsanvisningar iakttas.

När det gäller hobbyer i grupp för barn och unga mellan 12 och 18 år uppmanar anvisningen till särskilt övervägande.

"Vi öppnar hobbyverksamhet för barn under 12 år så, att alla anordnare av hobbyverksamhet måste förbinda sig att iaktta anvisningar om hälsosäkerhet. För övriga delar görs restriktionerna inte lindrigare ännu från början av nästa vecka eftersom coronaläget i Borgå har blivit sämre på ett mycket oroväckande sätt", konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i stadens pressmeddelande.

Vidare skriver Ujula att man kommer att följa med hur coronaläget utvecklas i Borgå och huvudstadsregionen under de kommande veckorna och hur öppnandet av hobbyverksamheten för barnen påverkar antalet smittor.

"Under denna tid hinner vi också vaccinera flera av de äldsta Borgåborna. Vi måste kunna minska på antalet smittor i Borgå. Alla Borgåbor måste nu ta situationen på allvar och ta ansvar för att följa coronarekommendationerna och -restriktionerna", skriver Ujula.

Staden kan vara tvungen att ta i bruk strängare restriktioner om coronaläget fortsätter försämras i Borgå.

Måste följa noggranna anvisningar

Hobbyverksamheten för under 12-åringar öppnas med vissa begränsningar i stadens lokaler.

  • Hobbyverksamhet får huvudsakligen ordnas för smågrupper som har under tio personer med beaktande av säkerhetsanvisningar.
  • Anordnarna av hobbyverksamhet förbinder sig att iaktta begränsningar och handlingsanvisningar som gäller för den aktuella lokalen och att upprätta en hälsosäkerhetsplan på en särskild blankett.
  • Hobbygruppen ska bland annat alltid samlas i samma sammansättning, och matcher, tävlingar, turneringar, förevisningar eller evenemang ordnas inte. Tävlings- och elitidrottens möjligheter till träning och tävlingar tryggas ändå i enlighet med tidigare beslut.
  • All verksamhet, alla grenar och träningar ordnas så, att närkontakter inte uppstår och att säkerhetsavstånden på två meter hålls.
  • Användningen av omklädnings- och tvättrummen begränsas till bara nödvändigt bruk med beaktande av säkerhetsavstånden och hygienanvisningar. Duschar får inte användas.
  • Användning av munskydd förutsätts av varje person som är över 12 år och som rör sig i stadens lokaler för inomhusgymnastik. Munskyddet behöver inte användas under gymnastikprestationen.

Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus, men särskilda arrangemang kan göras när det handlar om att ledsaga ett barn under skolåldern.

Ledsagarna ska ändå komma ihåg att använda munskydd och hålla säkerhetsavstånd också utomhus, enligt bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Undervisningen för barn över 12 år i Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola fortsätter som distansundervisning.

Tangenterna på ett piano, två händer spelar på tangenterna.
Bildtext Musikinstitutets yngre elever får återvända till närundervisning.
Bild: Yle/ Monica Forssell

Undervisningen för barn under 12 år ges som närundervisning, individuell undervisning eller i smågrupper som har under tio personer.

Musiklekskoleverksamheten fortsätter i daghemmen i Borgå som närverksamhet.

Olika familjeklubbar och verksamhet för föräldern och barnet öppnas inte.

Principen skolorna först

Stadens ledningsgrupp anser att säkerställande av skolornas och daghemmens verksamhet ska ha högsta prioritet när man kan börja häva coronarestriktioner.

"Det viktigaste är att vi kan ha lågstadie- och högstadieskolorna i närundervisning och hålla daghemmen öppna. Detta är centralt också för att föräldrarna ska kunna arbeta", betonar Sari Gustafsson.

Hon påpekar att närundervisning också är mycket viktigt för studerande i gymnasierna och vid andra stadiets läroanstalter.

Distansundervisning passar inte alla vilket syns i vitsorden om distansundervisningen fortsätter länge.

Coronaläget i Borgå sämre än någonsin

I sitt pressmeddelande skriver staden att januari varit den värsta månaden i Borgå under hela coronaepidemin. Under de senaste två veckorna har antalet smittor och exponeringar bara ökat.

I januari var antalet coronasmittor 62, men under de senaste två veckorna var antalet 40 och hundratals Borgåbor exponerades för coronasmittan.

Incidenstalet är nu 79,2, vilket betyder att Borgå är tydligt i epidemins spridningsfas.

"Under drygt två veckor har det konstaterats smittor och exponeringar i Epoon koulu, Kulloon koulu, Peipon koulu, Lyceiparkens skola, Linnajoen koulu och Albert Edelfeltin koulu, Gammelbacka daghem och Uusimaa Areena, det vill säga smittorna sprider sig nu också bland barn och unga", kommenterar kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund i pressmeddelandet.

Läkare i korridor.
Bildtext Jeff Westerlund poängterar att staden inte har resurser att spåra smittorna om flera stora exponeringar sker samtidigt. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Han poängterar att det är viktigt att föräldrarna för barn och unga på coronatest också vid lindriga symtom.

"Vid de två senaste massexponeringarna har antalet exponerade varit mycket stort, totalt cirka 140 personer. Borgå klarar inte av att spåra smittkedjorna om flera sådana massexponeringar sker samtidigt. Vi kan inte längre hindra spridningen om vi inte kan spåra smittkedjorna", betonar Westerlund.

Massexponeringar i skolor är också mycket besvärliga för eleverna och lärarna, då samma lärare samtidigt måste undervisa elever både i när- och i distansundervisning.

05.02.2021 kl. 16.50: Artikeln har uppdaterats. Tidigare stod det att gymnasieeleverna i Borgå ska vara varannan vecka i skolan och varannan vecka hemma. Skolorna får pröva sig fram till vad som fungerar bäst, men åtminstone Borgå gymnasium har gått in för att eleverna ska undervisas på distans två veckor åt gången och få närundervisning två veckor åt gången.