Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rekordår för Ingå kommun 2020 - bokslutet landar 3 miljoner på plus

Från 2021
Ingå småbåtshamn från luften fotograferad.
Bildtext Skatteintäkterna i Ingå landade på 26,8 miljoner euro.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Med 3,3 miljoner euro i överskott blir fjolåret ett rekordår för Ingå kommun. Överskottet i bokslutet ser ut att bli 2,6 miljoner euro större än budgeterat.

Det här visar Ingå kommuns preliminära bokslutsuppgifter.

Större statsandelar på grund av coronaepidemin, högre skatteintäkter i kommunen och återbäringar för både socialservicen och för specialsjukvården är de främsta orsakerna till miljonöverskottet.

"Vi är självfallet otroligt nöjda med det goda resultatet. Men det goda resultatet till trots, är den ekonomiska situationen krävande för kommunerna. Statens stöd till kommunerna kommer att minska och i synnerhet ovissheten om hur finansieringen av den offentliga sektorn ser ut under de kommande åren är mycket stor", säger ekonomichef Charlotta Lindvall i kommunens pressmeddelande.

Fortsatt utvecklingsarbete för inflyttning

Det goda resultatet hjälper nu till när kommunen blickar framåt och fortsätter med det pågående utvecklingsarbetet säger kommundirektör Robert Nyman i pressmeddelandet.

"En orsak till det goda resultatet är intäkter från tomtförsäljningar, vilket tyder på att intresset för att bygga i Ingå håller på att växa. Kommunen står inför omfattande investeringar de kommande åren med satsningar på bland annat ny skola och infrastruktur för nya bostadsområden. Mot denna bakgrund förväntar vi oss att vårt arbete kommer att resultera i att den negativa befolkningstrenden vänder från och med 2023."

Kommunstyrelsen ska enligt lagen göra upp ett bokslut före utgången av mars för att kunna skicka det vidare till revisorer och fullmäktige.

Skatteintäkterna i Ingå landade på 26,8 miljoner euro och överskred det budgeterade med en halv miljon.

Statsandelarna uppgick till 9,2 miljoner euro.

Ingås lånebörda låg i slutet av året på 13,4 miljoner euro. Det är 2,1 miljoner euro mindre än året innan. Lånebördan per Ingåbo ligger på 2 495 euro.