Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Två av tre pensionärer skulle gärna arbeta

Från 2021
Uppdaterad 05.02.2021 13:13.
Kvinna med plånbok och eurosedlar
Bildtext Många äldre har inga slantar kvar när det allra nödvändigaste är betalt.
Bild: Ismo Pekkarinen / AOP

Mer än var tredje pensionär oroar sig för sin ekonomiska situation. Var tredje har i någon mån förvärvsarbetat efter sin pensionering. Pensionärerna skulle vilja ändra på samhällets attityder, beskattningen och utbudet på arbete.

En färsk undersökning visar att varannan pensionär upplever att pensionen är för liten. Ändå har de flesta pensionärer försökt förbereda sig på sin pensionering.

Det framgår i en färsk undersökning från pensionsbolaget Ilmarinen. Resultaten bygger på enkätsvar från 1004 pensionärer i december 2020.

De som svarade hade i medeltal en pension på ca 1800 euro i månaden. Av den summan gick ungefär hälften till skatter och boende.

Efter övriga nödvändiga utgifter som mat och mediciner hade de som svarade i medeltal kvar ca 475 euro i månaden, men för varannan pensionär är den summan under 300 euro i månaden.

Var nionde pensionär har inga pengar kvar efter de nödvändiga utgifterna.

De flesta upplevde att deras pension borde vara några hundra euro större än den är. Drömpensionen var i medeltal 2200 euro.

Många har sparat inför pensioneringen

De flesta hade försökt förbereda sig på sin pensionering genom att skaffa en egen bostad (58 procent), spara pengar på bankkonto (44 procent) eller placera i aktier eller fastigheter (33 procent).

En av fem hade skaffat sig en tilläggspension.

De som hade förberett sig minst på sin pensionering var pensionärer som fick under 1400 euro i pension och bodde ensamma.

Kvinnor fick i medeltal 270 euro mindre pension än männen. De bor oftare ensamma.

Pensionärerna, av vilka en del hade varit på pension över fem år, upplevde ofta själva att de var i tillräckligt god kondition för att klara av förvärvsarbete. Det gällde ändå inte alla.

Många önskar lägre skatter på arbetsinkomst

I enkäten ville 63 procent dryga ut sina inkomster med förvärvsarbete. Ändå hade bara 42 procent förvärvsarbetat under sin pensionering. De flesta tyckte att en lämplig arbetsmängd kunde vara 2-3 dagar i veckan.

Många pensionärer upplevde ändå att beskattningen av arbete var ett hinder för förvärvsarbete. Till en del byggde denna upplevelse ändå på missförstånd om hur beskattningen fungerar.

Pensionärerna önskade också att arbetsgivarna skulle ha en bättre inställning till förvärvsarbetande pensionärer och deltidsjobb.

En äldre man i ett vinterlandskap.
Bildtext Henrik Nymalm önskar att samhället skulle se pensionärerna som en resurs.
Bild: Yle

För Henrik Nymalm är de sociala kontakterna viktigast

Borgåbon Henrik Nymalm gick i pension för tre och ett halvt år sedan, men har valt att fortsätta arbeta som terapeut i eget företag.

Han startade företaget redan tio år före sin pensionering vid sidan av sitt heltidsjobb som pastor vid Missionskyrkan i Borgå.

- Jag trivdes så bra att jag inte kunde tänka mig att helt sluta med allt arbete. Att fortsätta arbeta gick av bara farten, säger han.

Arbetstiden varierar beroende på hur många klienter Henrik Nymalm har. Coronaepidemin har också begränsat hans verksamhet.

Nymalm tror att viljan att arbeta efter pensioneringen kan variera ganska mycket.

- Om du har haft ett fysiskt tungt arbete, är trött och redan fått en del sjukdomar är det kanske svårt att fortsätta arbeta. Men alla behöver ju människokontakter. Dem kan man få också via sitt arbete. Det finns säkert stora individuella skillnader i hur man mår bäst som pensionär.

Själv värderar Henrik Nymalm den sociala sidan av sitt arbete som terapeut.

- Jag har många gånger tänkt på att dagen ger en känsla av att jag verkligen lever först då jag träffar en annan människa.

Den ekonomiska sidan är inte lika viktig för Henrik Nymalm.

- Jag har en del besparingar, men det är klart att det är skojigt att få lite pengar till. Man känner att man finns i produktionen och stöder samhället genom skatter.

Artikeln har kompletterats med texten om Henrik Nymalm klockan 13.10

Diskussion om artikeln