Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo börjar vaccinera två nya åldersgrupper på måndag - läs det senaste om coronaläget i Östnyland

Från 2021
Uppdaterad 19.02.2021 14:13.
Coronavaccinering
Bildtext Sibbo börjar vaccinera två nya åldersgrupper på måndag.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

19 februari kl. 14.30: Coronavaccinationerna fortsätter i Sibbo - två nya åldersgrupper får beställa tider nästa vecka

Måndagen den 22 februari kan personer över 80 år, men också personer i åldersgruppen 75–79 år, inklusive de som i år fyller 75 år (personer födda 1946–1942) beställa tid till Pfizer-Biontechs vaccin.

Dessutom börjar AstraZenecas vaccin ges till personer i åldern 60–64 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda 1957–1961).

De båda nya åldersgrupperna kan beställa tid till coronavaccination från och med måndag klockan 9.00.

Sibbo kommun skickar per post en personlig kallelse till personer i åldern 75–79 år. Brevet innehåller information om rätten till vaccin och hur tidsbeställningen ska göras.

Kommunen skickar ingen separat personlig kallelse till personer i åldern 60–64 år som hör till riskgruppen.

Boka helst tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Mer information om vaccinen, tidsbeställningen och den preliminära tidtabellen hittar du på kommunens webbplats.

19 februari kl. 13.50: Lappträsk öppnar eventuellt aktiviteter inomhus för barn och unga i mars

Lappträsk kommun förbereder att eventuellt öppna hobbyaktiviteter för barn och ungdomar inomhus med begränsningar efter den 1 mars om coronasituationen tillåter.

Det sker då i enlighet med strikta riktlinjer för hälsosäkerhet. Då beaktas bland annat gränser för stora grupperna får vara .

Kommunens ledningsgrupp följer med pandemin och om situationen förändras är man snabbt redo att omvärdera de riktlinjer som gjorts.

De nuvarande begränsningarna och rekommendationerna som kommunen tidigare utgett gäller fortfarande till och med den 1 mars.vä

19 februari kl. 11.30: Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter på måndag – nu kan man också beställa tid elektroniskt

Coronavaccinationer för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter på den 22.2.2021, i busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14.

Det finns lediga tider för 80 år fyllda personer (situationen 19.2.2021)

Vaccinationstid ska beställas på förhand och vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via www.coronavaccinbokning.fi.
Vaccinationstur vecka 8

Även vaccinationerna av personer i ålder 65–69 år som hör till en riskgrupp kommer eventuellt att fortsätta vecka 8. Tidsbeställningen öppnas genast då vaccinationsleveranserna säkerställs.

19 februari kl. 8.49: Ungdomslokalerna i Borgå öppnar med begränsningar

Från och med måndag kan man ordna gruppverksamhet i ungdomslokalerna i Borgå med färre än 10 personer. I övrigt hålls lokalerna stängda.

Grupperna är anmälda på förhand och verksamheten ordnas på ett hälsosäkert sätt.

Tanken är att ordna ledd verksamhet särskilt för de tonåringar som nu samlas ute på stan.

Det blir också förändringar för medborgarinstitutet. Tenter och nivåprov inom utbildningar som leder till examen kan ordnas som närverksamhet från den 1 mars.

Också den personliga rådgivningen för invandrare ordnas som närverksamhet från den 1 mars.

18 februari kl. 13.30: Boendena i servicehemmen har vaccinerats – åldersgruppen i vaccinationerna av riskgrupper blir större

Alla boendena i stadens servicehus har fått coronavaccin och cirka 60 procent av Borgåbor över 80 år har vaccinerats.

Åldersgruppen hos dem som på grund av sin sjukdom hör till den första riskgruppen utvidgas till personer i åldern 60–64 år.

Alla boende i Borgå stads servicehus har fått de båda doserna av coronavaccinet. De sista förstärkningsvaccinen gavs denna vecka. Även anställda i servicehusen har fått den första vaccindosen.

Också boendena i privata servicehus för äldre i staden har vaccinerats. Också i dessa servicehus har man undvikit smitta bland boende och hygienpraxis har fungerat bra.

Vaccinet ger ett effektivt skydd mot coronavirussjukdomen och skyddar särskilt från en allvarlig coronavirussjukdom.

I servicehusen fortsätter en omsorgsfull hygien- och besökspraxis i servicehusen eftersom bara cirka sex procent av Borgåborna har vaccinerats hittills.

Riskgruppvaccinationer utvidgas till personer i åldern 60–64 år

Vaccinationerna av 65–69-åringar som hör till den första riskgruppen har börjat, men åldersgruppen utvidgas till 60–64-åriga.

Man får alltså söka sig till vaccinationen, om man är född åren 1952–1961 och hör till den första riskgruppen.

Tidsbeställningen öppnas måndagen den 22 februari klockan 8.

Närståendevårdare eller personer som bor i samma hushåll

I Borgå får närståendevårdare eller personer som bor i samma hushåll med över 80-åriga coronavaccin, om de hör till åldersgruppen eller riskgruppen som står i tur för vaccinet.

Vaccinationerna sker i takt med tillgången på vaccin.

De som hör till närståendevården får vaccinet hemma om de är förhindrade att komma till hälsostationen på grund av rörelseförmågan.

Vaccinationer av personer i åldern 70–80 år börjar i mars–april

Staden uppskattar att de första vaccinationstiderna för personer i åldern 75–80 år öppnas i början av mars. Efter detta vaccineras personer i åldern 70–74 år i april.

Vaccineringarna beror fortfarande på tillgången på vaccin och hur de olika vaccinen lämpar sig för olika åldersgrupper.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi, där du identifierar dig med bankkoder eller mobilcertifikat.

Om den elektroniska tidsbeställningen inte är möjlig, får man vaccinationstider också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst.

18 februari kl. 13.20: Coronavirussmitta har konstaterats i Huktis daghem

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Huktis daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

13 personer i daghemmet har exponerats för smittan och har kontaktas och informerats av daghemsföreståndaren på torsdagen.

De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän. Om man inte haft kontakt med den smittade kontaktas man inte.

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt. I lokalerna görs en effektiverad städning.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

17 februari klockan 14.52: HUS föreslår maxgräns på sex personer för sammankomster

Antalet fall av covid-19 har under de senaste veckorna ökat på HUS område. De nya virusvarianterna sprids också i ökad takt.

Därför föreslår HUS att regionförvaltningsverket sänker den övre gränsen för offentliga sammankomster från nuvarande tio till sex.

15 februari kl. 15.50: Exponeringsrisk vid Talma Ski i Sibbo

Personer som besökte skidcentret Talma Ski i Sibbo 2.2, 6.2 och 8.2 kan eventuellt ha exponerats för en variant av coronaviruset. Sibbo kommun uppmanar nu alla personer som vistades i skidcentrets inomhuslokaler under ovan nämnda dagar att testa sig fastän de inte skulle ha symptom som tyder på en coronavirusinfektion.

Exponeringen kan ha skett i skidcentrets inomhuslokaler, t.ex. vid biljettförsäljningen, skiduthyrningen eller i restaurangen.

En person som vistades i skidcentret Talma Ski under de tre dagarna har konstaterats vara smittad av coronaviruset och man misstänker att det är fråga om en virusvariant som sprids lättare.

15 februari kl. 12.05: Coronavirussmitta i Gammelbacka daghem i Borgå

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Gammelbacka daghem. Den smittade vårdas hemma.

Cirka 40 personer i daghemmet har exponerats för smittan. Smittan uppdagades på måndagsmorgonen.

De exponerade barnen och deras vårdnadshavare fick information om exponeringen när de kom till daghemmet på morgonen, varpå de fick återvända hem. De övriga barnen fortsätter normalt på daghemmet eftersom de inte har exponerats för smittan.

Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med de exponerade senast tisdagen den 16 februari. De exponerade ska vara i karantän hemma.

Familjemedlemmar till dem som exponerats behöver inte sitta i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de exponerade kan gå till skolan och daghemmet.

"Vi påminner alla om att man får gå till daghemmet, skolan eller arbetet endast om man är helt frisk. Också vid lindriga förkylningssymptom måste man stanna hemma och söka sig till coronatest", säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett pressmeddelande.

12 februari kl. 13.46: Sibbo förlänger sina nuvarande coronarestriktioner till slutet av mars

- Coronasituationen i Sibbo har inte blivit bättre, utan snarare sämre, motiverar kommundirektör Mikael Grannas de förlängda restriktionerna.

Inom kommunen har det också kommit klara önskemål om att inte fatta förlängningsbeslut i sista taget, eftersom det förorsakar diverse problem för olika saker inom kommunen.

- Eftersom det nästan är hundra procent säkert att restriktionerna kommer vara en längre tid under våren, kan vi med stor säkerhet redan konstatera att åtminstone mars kommer fortsätta med nuvarande restriktionsnivå.

Själv tippar Grannas att kommunen kommer vara i samma situation ännu i april, möjligtvis även i maj.

Hur det i verkligheten blir i april beror på två olika saker.

- Dels att vaccineringen framskrider snabbare än nu, dels att de restriktioner vi har verkar så bra att den här vågen av corona klart minskar under mars månad.

Vaccinationstakten har inget att göra med Sibbo kommuns vaccinationsarbete, försäkrar Grannas oss om, utan med att EU och Finland i mycket större omfattning och snabbare takt borde få vaccin.

Att nuvarande coronavåg skulle minska tillräckligt mycket innan slutet av mars håller Grannas ändå som mycket osannolikt.

- Spridningen av den brittiska virusvarianten är för stunden ganska bred i Finland, och den varianten är ju mycket mera smittsam.

I och med det bedömer Grannas risken snarare vara större för att smittotalen går upp än ner.

Situationen lever ändå hela tiden. Det märks på nationell nivå, inom HUS och kommuner.

- Därför är det väldigt svårt att förutspå hur saken kommer utvecklas. Men för stunden är det ytterst sannolikt att vi kommer få leva med den här situationen hela våren.

11 februari kl. 11.05: Gymnasieelever i Lovisa återvänder delvis till skolan

De kommunspecifika restriktionerna och rekommendationerna i Lovisa förlängs till den 28 februari, med en förändring.

Gymnasierna i Lovisa övergår delvis till närundervisning från och med måndag. Den grundläggande utbildningen ordnas fortfarande helt och hållet som närundervisning.

Mer information om vilka rekommendationer och restriktioner som gäller finns på Lovisa stads webbplats.

10 februari kl. 11.00: Elektroniska tidsbokningen för coronavaccin fungerar igen i Borgå

Borgå stad meddelar att tidsbokningen på coronavaccinbokning.fi fungerar igen för Borgås del, efter ett avbrott på grund av tekniska problem.

Tidsbeställningen per telefon är fortfarande tillfälligt stängd, medan Borgå kontaktar de 80-plussare som är i kö.

9 februari kl. 18.15: Problem med tidsbeställning för coronavaccin i Borgå

Tidsbeställningen för Borgås del fungerar inte på adressen coronavaccinbokning.fi. Problemet undersöks och tidsbeställningen börjar när systemet börjar fungera.

9 februari 2021 kl. 17.40: Prakticum meddelar senare om skolan går in för växelvis när- och distansundervisning efter sportlovet

Borgå stad har tidigare meddelat att gymnasie-eleverna undervisas växelvis på distans och i skolan med start den 1 mars, alltså veckan efter sportlovet.

Yrkesinstitutet Prakticum kommer att göra liksom Careeria och besluta om distans- eller närundervisning, eller en blandning av dessa, för en månad i taget.

Enligt Prakticums rektor Laila Andersson beslutar man veckan innan sportlovet om hur undervisningen ordnas i mars.

Andersson berättar att man ännu vill följa med hur coronaläget utvecklas i huvudstadsregionen samt vilka riktlinjer Helsingfors ger för andra stadiets utbildning.

Prakticum har enheter både i Borgå och Helsingfors och vissa lärare undervisar i båda städerna.

Enligt Andersson kommer dessutom skolans studerande från ett större område än till exempel eleverna i Borgås gymnasier. Därför vill man vara extra försiktiga och avvakta med beslutet.

Prakticum ska ändå redan nu i februari satsa mer på att låta små grupper få undervisning i skolan. Det gäller särskilt dem som ska bli klara med sina studier till våren eller som annars behöver mer handledning.

9 februari 2021 kl. 17.20: Borgå börjar vaccinera 65–69-åringar i riskgruppen

Vaccinationerna av personer mellan 65 och 69 år som hör till riskgruppen på grund av sjukdom börjar i Borgå torsdagen den 11 februari.

Staden börjar vaccinera den här gruppen nu eftersom man den här och nästa vecka får cirka 600 doser av Astra Zenecas vaccin som är lämpligt för under 70-åringar.

Vaccinationerna av över 80-åringar fortsätter med cirka 200 vaccin per vecka. Vaccinationerna av 70–80-åringar börjar sannolikt i mars.

Personer som är födda åren 1952–1956 med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19 kallas alltså till coronavaccination nu.

Enligt Institutet för välfärd och hälsas definition gäller det personer med följande sjukdomar och tillstånd:

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation (under 6 månader) eller immunsuppressiva läkemedel
 • Cancersjukdom under aktiv behandling
 • Svår störning i immunförsvarssystemet
 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna)

Du kan läsa mer om coronavaccineringen på Borgå stads webbplats.

Du kan läsa mer om prioriteringsordningen för riskgrupper (på finska) på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

De som hör till riskgrupper kallas inte personligen till vaccinationen. Det lönar sig att söka sig till vaccinationen så snabbt som möjligt med sin egen åldersgrupp, men man kan ta vaccinet också senare.

Vaccinet är frivilligt och gratis för alla. Undantag i vaccineringsordningen och -kriterierna görs inte.

Tidsbeställningen görs elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi.

Vaccinationstider öppnas några dagar åt gången, i takt med att tillgången på vaccinen blir klar. Om det inte finns lediga tider, måste du försöka boka tid i ett senare skede.

Coronavaccinen ges på Näse hälsostation, Askolins väg 1. Ingång från huvuddörren, A-trappan.

Fortfarande kö till vaccinationerna för äldre

Vaccinationerna av över 80-åringar fortsätter i takt med att staden får vaccin som är lämpliga för dem. Tidsbeställningen är tills vidare stängd, tills staden har kontaktat alla som står i kö.

För tillfället är cirka 45 procent av åldersgruppen vaccinerad, och cirka 400 över 80-åringar står i kö.

Boostervaccinen för över 80-åringar ges som planerat. Enligt THL:s och SHM:s riktlinjer ges boostervaccinen för personalen först efter 12 veckor efter den första dosen. Därför kan flera över 80-åringar vaccineras.

I fortsättningen ges boostervaccinen också till över 80-åriga efter 12 veckor. Vaccinets effekt blir inte svagare fast tiden mellan doserna blir längre.

8 februari 2021 kl. 16.25: Vaccineringarna fortskrider i Sibbo

Coronavaccineringarna av Sibbobor som i år fyller 80 år och Sibbobor som är äldre än detta utvidgas till hela åldersgruppen från och med i morgon tisdag den 9 februari.

Även ovan nämnda personers närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll med dem kan få vaccinet från och med tisdagen. De första tiderna inom denna vaccineringsgrupp kan nu bokas.

Kommunen ber att man i första hand bokar tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi.

Det går också att ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. I samma hushåll boende närståendevårdare och personer som fyllt 65 år kan tillsvidare boka tid endast per telefon. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem.

Den elektroniska tidsbokningen för coronavaccineringen är en gemensam tjänst för hela Nyland och den har producerats av HUS. Man loggar in till tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

För att få boka tid åt en annan vuxen person via webbtjänsten måste man ha en fullmakt att sköta denna persons ärenden.

I tjänsten Suomi.fi kan man ge eller begära en fullmakt, det vill säga rätten att sköta ärenden för en annan person.

Vaccinet ges mot tidsbeställning på Sibbos vaccinationsställe i Nickby social- och hälsostation.

Kommunen sätter till tider i den elektroniska tidsbokningen i takt med att man får mera vaccin.

"För närvarande får vi cirka 200 vaccindoser i veckan till Sibbo. Det är inte möjligt att ge fler vaccin eller tider än detta", skriver social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i kommunens pressmeddelande.

Det vaccin som nu används kräver två doser. Tiden bokas till den första injektionen. Den andra dosen ges 12 veckor efter den första dosen och tiden till den fås vid den första vaccineringen.

Sibbo skickar ett brev per post till alla Sibbobor som i år fyller 80 år och nu står i tur att vaccineras.

Här kan du läsa mer om coronavaccinationerna i Sibbo.

8 februari kl. 15.55: Många nya fall i Sibbo och Borgå

Den första veckan i februari upptäcktes 17 fall av covid-19 i Sibbo, enligt Leena Kokko som är direktör för social- och hälsovårdsväsendet i kommunen. Veckan innan hade Sibbo fem fall.

Enligt Kokko går det ändå inte ännu att säga om coronaläget verkligen försämrats i Sibbo eller om det är frågan om normal variation.

I Borgå var coronaläget oroande redan i januari och det har inte blivit bättre. Under januari månad konstaterades 62 fall av coronaviruset i Borgå.

Enligt stadens ledande läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar, Jeff Westerlund, hade man i Borgå 16 coronafall under den första veckan i februari.

Varken i Borgå eller Sibbo har man kunnat verifiera att någon insjuknat i muterat coronavirus, men i Borgå har många utsatts för sådan smitta som man antar är muterat virus.

- Problemet är att det tar länge att få ett definitivt svar på frågan. Jag skulle heller inte se det som hemskt viktigt, vi kan nog anta att det rör sig sådant virus här också, så pass många fall har vi haft i Finland, säger Westerlund.

Han berättar att karantänstiderna förlängts, delvis på grund av risken för muterat virus.

- Det gör så vi inte på samma sätt ens behöver ta reda på saken mera, säger Westerlund.

Den som har haft en enskild kontakt med en smittad person ska vara i karantän 14 dagar från kontakten.

- Om det är en familj med mer än två familjemedlemmar så är det tre veckor från det att personen i familjen insjuknat, säger Westerlund.

Staden har inte gjort remisser till att undersöka muterat virus i coronatest. Westerlund förklarar att det främst är HUS som skickat vidare enstaka prov som stickprov.

Borgå har den senaste tiden haft flera fall där någon i en skola eller på ett daghem insjuknat i coronavirus.

Trots att flera personer exponerats säger Westerlund att man inte känner till att det skulle ha gett upphov till vidare fall.

- Det verkar nog som att smittoriskerna i skolan är ganska små, allt som allt, säger Westerlund.

8 februari kl. 13.45: Provtagningsstället i Lovisa flyttar

Coronavirusprovtagningen i Lovisa flyttar till en annan plats. Från och med torsdagen den 11 februari tas coronavirusproven i en gul barackbyggnad som står på Lovisa hälsostations innergård, Öhmansgatan 4.

Provtagningen går till så att de klienter som beställt en tid parkerar sin bil eller annat fordon på parkeringsplatsen och går till baracken till fots. Coronavirusprovet tas inne i baracken.

Anvisningar om ankomsten till coronavirusprovtagningen ges i samband med tidsbeställningen. HUSLAB har hand om provtagningen i Lovisa.

Coronavirusprovtagning görs endast med tidsbeställning. Om du misstänker att du blivit smittad av coronavirus, boka tid för coronavirusprovtagning elektroniskt på adressen koronabotti.hus.fi.

Du kan också göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik. Hälsovårdspersonalen strävar efter att svara på meddelanden som skickats in före klockan 15 inom samma vardag.

Ifall du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du ringa Lovisa hälsovårdscentral, tfn 019 505 13 00, vardagar klockan 8–16. Övriga tider kontakta Jourhjälpen, tfn 116 117.

8 februari kl. 13.45: Snart börjar Lovisa och Lappträsk vaccinera 80 år fyllda

Coronavaccinationerna av 80 år fyllda invånare i Lovisa och Lappträsk inleds på torsdagen den 11 februari.

Vaccineringen är avgiftsfri och sker i busstationens lokaler i Lovisa, på Mannerheimgatan 4.

Vaccinationstiden ska beställas på förhand. Tidsbeställningen öppnas på tisdagen den 9 februari.

För att beställa tid ska man ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 9-11. Någon svarar på numret så länge det finns lediga tider kvar att reservera.

Den elektroniska tidsbeställningen tas i bruk i ett senare skede då det finns ett större antal tider att reservera.

Den här veckan, vecka 6, kommer hälsovårdsmyndigheterna i Lovisa och Lappträsk att få in cirka 50 vaccindoser. Mer vaccin levereras varje vecka.

Hälsovården informerar om vaccinationstidtabeller och vilka befolkningsgrupper som står i tur varefter vaccinleveranserna säkerställs.

Anvisningar inför vaccinationen

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställt tid.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!

Diskussion om artikeln