Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kronobybonde fick plötsligt ett skoterspår inritat på sin mark – hundratals snöskotrar kör olovligt över åkrarna

Från 2021
Uppdaterad 10.02.2021 13:21.
Jordbrukaren Thomas Andtbacka.
Bildtext Thomas Andtbacka har inte gett sitt medgivande till något skoterspår på hans marker. Ändå finns spåret utritat som ett officiellt skoterspår. En logotyp är borttagen ur bilden.
Bild: Privat foto.

För en vecka sen började det dyka upp stora mängder snöskotrar på jordbrukaren Thomas Andtbackas marker i Kronoby. Det visade sig att någon ritat in ett skoterspår på Andtbackas marker, utan att fråga honom om lov.

– Jag måste säga att jag blev bestört och det var inte bara några skotrar som körde över åkrarna, utan hundratals, säger Andtbacka.

Hundratals skotrar på åkrarna

Andtbacka säger att han också tidigare upplevt att några få förare tänjt på gränserna och kört på hans mark. Men det här var något helt annat, plötsligt kryllade det av skotrar på åkrarna.

Det visade sig att någon märkt ut ett skoterspår som går över hans mark på sajten Kelkkareitit. På sidan samlar man information om alla skoterspår i landet och de finns utritade på en karta.

Där finns skoterspåret som går genom Kronoby utmärkt som ett avgiftsbelagt, officiellt skoterspår. Ett par kilometer av spåret finns på Andtbackas marker, men ingen har bett honom om lov.

– Spåret är helt kallt inritat över mina åkrar och jag är förbryllad över att man kan göra så här. Bara köra över markägarens rättigheter, säger Andtbacka.

Olovlig skoterled i Kronoby.
Bildtext Flera kilometer av skoterspåret går över Andtbackas mark.
Bild: Privat foto.

Vet inte om att de kör olagligt

Thomas Andtbacka säger att de skoterförare som nu kör in på hans marker inte vet om att de gör något fel.

– De har betalat en medlemsavgift som ger dem rätt att färdas på utritade skoterspår. De vet inte om att det här spåret är helt olaglig, säger Andtbacka.

Thomas Andtbacka säger att odlingsmarken skadas av skoterkörningen. Snön packas hårt och då går tjälen djupare i marken. Det gör att det tar längre innan marken grönskar om våren och växttäcket kan också ta skada.

– Jag har sått vall på det här området, men det är klart att det kan uppstå isbrännor. Sen är också risken att skoterförarna kör i täckdikningsbrunnar och skadar täckdikningssystemet eftersom det inte finns utmärkt, säger Antbacka.

Oklart vem som ritat in spåret på kartan

När man klickar på skoterspåret i karttjänsten dyker namnet KePoMoKe upp. Det är en förkortning för Keski-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat. Det betyder dock inte per automatik att det är föreningen som lagt till leden.

Ismo Määttälä som är medlem i KePoMoKe säger att föreningen har frågat om markägarnas tillstånd för de spår som föreningen upprätthåller.

– Alla de spår som finns utmärkta på sajten är inte nödvändigtvis officiella, utan de kan också vara tillagda av en privatperson, säger Määttälä

Määttälä säger att markägare kan ta kontakt med den förening det gäller, så får de kontrollera att allt är i ordning när det gäller tillstånd. Määttälä säger att det är lite oklart vems ansvaret egentligen är.

– Vill man undvika att snöskoterförare kör över åkrarna kan man till exempel lägga upp skyltar som förbjuder körning med snöskoter, säger Määttälä.

Föreningen märker ut spår i terrängen

De snöskoterspår som föreningen KePoMoKe upprätthåller är märkta med röda kryss i terrängen, särskilt vid korsningar. Några sådana märken finns inte på Thomas Andtbackas mark.

– Det kan också förekomma fall där skoterspår dras om, och alla som brukar köra på dem är inte nödvändigtvis medvetna om detta, säger Määttälä.

De snöskoterspår som upprätthålls av föreningar, organisationer eller privatpersoner är vanligen avgiftsbelagda i form av medlemskap eller engångsavgifter.

I övrigt är det tillåtet att köra snöskoter på istäckta vattenområden och snöskoterleder.

Att köra på vägar är inte tillåtet. Men man får färdas en kort bit längs vägen om situationen kräver det för att man ska kunna korsa en väg. Till vägområden räknas också diken.

Tipsade polisen om olovlig körning

Andtbacka har tipsat polisen om olovlig skoterkörning på hans mark. Nu blir nästa åtgärd en polisanmälning.

Andtbacka säger att den korta odlingssäsongen och all byråkrati kring jordbruket är utmaning nog, han behöver inte mera jobb och inte heller ekonomisk skada.

– Det är omöjligt för mig att jaga skoterförare eftersom jag har ett stort jordbruk och många djur att sköta. Det är inte heller skoterförarna jag vill komma åt, utan den person som ritade ut leden på kartan, säger Andtbacka.

Artikeln är uppdaterad 9.2.2021 klockan 10.35. Termen 'skoterled' har korrigerats till 'skoterspår'. En skoterled är officiell och upprätthålls av staten eller kommunen, medan det som förekommer i artikeln är ett skoterspår.