Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisas stadsdirektör ska få sin elbilsförmån – besvär blev dyrt för staden

Från 2021
En vit elbil laddas med sladd.
Bildtext Lovisas stadsdirektör har väntat på att få leasa en elbil i ett och ett halvt år. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms elbilsförmån har varit en långkörare i staden.

Lovisa ska nu betala ersättning åt Oker-Blom för tiden han varit utan bilförmån, vilket blir dyrare än om han från början skulle ha fått leasa en bil.

I juni 2019 röstade fullmäktige, efter en het debatt, för att stadsdirektör Jan D. Oker-Blom ska beviljas elbilsförmån.

Leasingavtalet skulle få kosta staden högst 900 euro i månaden.

Fullmäktigeledamot Kari Hagfors (obunden, C) överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol som nyligen, omkring ett och ett halvt år senare, meddelade att besväret är ogrundat och därmed förkastas.

Stadsdirektören ska alltså äntligen få sin elbil, men också en engångssumma på 20 740 euro i kompensation för tiden då han gått miste om sin förmån på grund av behandlingen i förvaltningsdomstolen.

Stadsstyrelsen diskuterade ersättningen på måndagen, och beslutade enhälligt enligt Juha Karvonens (Saml) ändringsförslag. Enligt förslaget betalas ersättning för den uteblivna elbilsförmånen retroaktivt fram till att den nya elbilen anländer.

Lovisa stads elbilar
Bildtext Lovisa stads anställda, bland annat inom hemvården, har använt gemensamma elbilar i flera år. Arkivbild.
Bild: Yle/Jeanette Broman

Räkneövningen går så här:

Leasingavtalet för stadsdirektörens elbil får kosta staden högst 900 euro i månaden. Enligt beredningen kostade alla bilalternativ med tillräckligt lång körsträcka per laddning mycket nära den här summan.

För mottagaren är värdet på förmånen större, eftersom man får göra skatteavdrag på tjänsteelbilar.

Under 2019 och 2020 fick användare av tjänsteelbilar dra av 120 euro i beskattningen per månad. I år höjde Skatteverket summan till 290 euro per månad.

Skadan som stadsdirektören oskyldigt lidigt, och som staden i egenskap av arbetsgivare ska betala, är alltså inte bara de 900 eurorna per månad som leasingavtalet skulle ha kostat mellan juli 2019 och februari 2021.

Staden ska dessutom betala 120 euro per månad mellan juli 2019 och december 2020 samt 290 euro per månad mellan januari 2021 och februari 2021.

För varje månad som tillkommer innan leasingbilen anländer ska stadsdirektören kompenseras med ytterligare 1 190 euro (leasingpriset + skatteavdragssumman).

Arbetsgivarfråga

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (Saml) anser att ärendet borde ha skötts annorlunda från första början.

- Jag tycker att ärendet borde ha skötts så att man skulle ha gjort de löneförhöjningar som man kommit överens om vid rekryteringen, säger Heijnsbroek-Wirén.

I beredningen av kompensationsärendet skriver hon att bilförmånen beviljats stadsdirektören i stället för en löneförhöjning som han skulle ha fått 2019.

När Oker-Blom rekryterades kom man överens om att han ska få en lägre lön än den före detta stadsdirektören. Samtidigt gjordes en muntlig överenskommelse om att lönen justeras till samma nivå i november 2018 eller senast i samband med utvecklingssamtalet 2019.

Jan D. Oker-Blom
Bildtext Jan D. Oker-Blom. Arkivbild.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

När stadsstyrelsens presidium, det vill säga ordförande och två vice ordförande, höll utvecklingssamtal med stadsdirektören i februari 2019 beslutade man i stället bevilja bilförmånen.

En löneförhöjning skulle förmodligen ha trätt i kraft redan i mars 2019 medan bilförmånen måste behandlas i fullmäktige varefter ärendet hamnade i limbo hos förvaltningsdomstolen.

Hittills har stadsdirektören använt sin egen bil i jobbet.

- Jag hoppas att man framöver sköter också direktörers löner och arbetsrelaterade frågor på ett ändamålsenligt sätt. Det är en väldigt viktig sak om man vill vara en bra arbetsgivare, säger Heijnsbroek-Wirén.

Jennifer är anställd i Lovisa och använder stadens elbilar flera gånger i veckan - nu får också Jan D. Oker-Blom en elbilsförmån

4:13

Diskussion om artikeln