Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Varför ställs Trump inför riksrätt igen? Hur ser försvaret ut? Vad vill demokraterna uppnå? 9 frågor och svar om riksrättsrättegången som inleds i dag

Från 2021
Uppdaterad 11.02.2021 05:26.
Collage av två bilder. Till vänster syns Donald Trump-anhängare utanför Capitolium 6.1.2021. Till höger syns Donald Trump som tittar åt sidan och ler.
Bildtext Den andra riksrättsprocessen mot Donald Trump bottnar i stormningen av Capitolium den 6 januari.
Bild: Collage: Alamy / All Over Press

I dag, tisdag, inleds rättegången mot Donald Trump i samband med riksrättsåtalet. Han är den första presidenten att ställas inför riksrätt två gånger.

USA:s representanthus – den lägre av kongressens två kammare –röstade igenom åtalet med rösterna 232 mot 197.

Alla demokrater och tio republikaner röstade för åtalet.

På tisdag börjar den andra delen av förfarandet då rättegången mot Trump startar i senaten – kongressens övre kammare.

Vi belyser utgångsläget inför rättegången genom nio frågor och svar.

Varför ställs Trump in för riksrätt?

Hundratals Trumpsupportrar stormade Capitolum den 6 januari i ett försök att stoppa kongressen från att fastställa elektorsomröstningens resultat i presidentvalet.

Fem personer dog i kravallerna, bland dem en polis.

Enligt demokraterna uppviglade Trump till upploppet i ett tal till anhängarna som samlats utanför Capitolium strax innan upploppet bröt ut.

I talet förde Trump fram ogrundade påståenden om att presidentvalet stals från honom och att valfusk skulle ha förekommit. Trump sade bland annat att "ni inte kommer att kunna ta tillbaka vårt land genom att uppvisa svaghet" och uppmanade anhängarna att "strida så in i helvete".

Donald Trump står uppe på en scen och talar till sina anhängare före stormningen av Kapitolium.
Bildtext Trump uppmanade sina anhängare att "strida så in i helvete" i sitt tal utanför Capitolium den sjätte januari.
Bild: STELLA Pictures / ddp

Hur argumenterar demokraterna när de åtalar Trump?

Trumps tal den sjätte januari är demokraternas främsta argument mot Trump. Demokraterna anser att Trump undergrävde den nationella säkerheten och "riktade en laddad kanon mot Capitolium" när han piskade upp stämningarna inför sina anhängare.

I åtalet nämns också Trumps upprepade falska påståenden om valfusk under veckorna efter presidentvalet som en bidragande orsak till upploppet.

Demokraterna nämner vidare Trumps aktiva försök att vända på valresultatet, till exempel när han i ett telefonsamtal försökte pressa Georgias valtopp Brad Raffensberger att ändra på valresultatet i delstaten där Joe Biden vann.

På måndagen meddelade Raffensberger att han inleder en skild utredning kring Trumps telefonsamtal.

Georgian vaaleista vastaava Brad Raffensperger puhuu vaalipäivän yönä lehdistölle.
Bildtext Trump försökte pressa Georgias valfunktionär Brad Raffensberger (bild) att vända på valresultatet i delstaten som vanns av Joe Biden.
Bild: Nathan Posner / AOP

Vad vill demokraterna uppnå genom att ställa Trump inför riksrätt fastän han lämnat Vita huset?

Demokraterna drivs av tre huvudmål.

För det första vill de hålla Trump ansvarig för hans retorik och ageranden i samband med attacken mot Capitolium. Även om Trump inte längre är president, anser demokraterna att en riksrättsprocess behövs för att visa att en amerikansk president inte kan agera som Trump gjorde utan konsekvenser.

För det andra vill demokraterna tvinga republikanerna att ta ställning till Trumps ageranden. Även om Trump inte fälls, vill demokraterna visa för amerikanerna att republikanerna är redo att försvara en president som uppträder som Trump gjort.

För det tredje vill demokraterna försöka driva igenom ett beslut i senaten som förhindrar Trump från att ställa upp i framtida politiska val, eftersom de anser att han utgör ett hot mot demokratin. Det beslutet kräver emellertid att senaten röstar för att fälla Trump.

Hur kommer Trumps advokater att försvara ex-presidenten?

Trumps advokater beskriver demokraternas riksrättsåtal som "politisk teater". De hävdar i sitt preliminära försvarsutlåtande att demokraternas drivs av partipolitiska intressen och menar att partiet endast är ute efter att "försöka tysta ner en politisk motståndare".

Trumpadvokaterna ser ut att bygga försvaret på två huvudargument.

Dels hävdar de att Trump inte bär skulden för upploppet och att hans tal utanför Capitolium omfattades av yttrandefriheten.

Vidare hävdar de att det strider mot konstitutionen att ställa en ex-president inför riksrätt. Samma argument har förts fram av flera ledande republikaner.

Kan en president som lämnat Vita huset ställas inför riksrätt? Vad säger experterna?

Den amerikanska konstitutionen ger inga tydliga svar på frågan, som väckt livlig diskussion bland rättslärda och andra bedömare i USA. Det rör sig delvis om nytt juridiskt territorium som senaten går in på.

De flesta experter verkar ändå anse att även en president som inte längre sitter vid makten kan åtalas och fällas, bland dem också konservativa domare.

Det finns åtminstone ett prejudikat från långt tillbaka i tiden, år 1876, där en tidigare förtroendevald som inte längre innehar sin post åtalats i riksrätt.

Hur skiljer sig riksrättsprocessen den här gången från den tidigare mot Trump?

Det finns en tydlig skillnad mellan de två processerna.

För drygt ett år sedan åtalades Trump för att i ett telefonsamtal ha pressat Ukrainas president att inleda en undersökning kring demokraten och nuvarande presidenten Joe Biden, i syfte att befrämja sina egna politiska intressen.

Telefonsamtalet utgjorde kärnan i åtalet.

Nu bygger åtalet mot Trump på upploppet den 6 januari. Det skedde vid ett av landets mest ikoniska byggnader i landets huvudstad. Amerikaner har kunnat ta del både av Trumps tal före upploppet och av de våldsamma scenerna från kravallerna, vilket förmodligen gör orsakerna bakom hela processen och åtalet mer begripliga för publiken.

Vad anser amerikanerna om rättegången mot Trump?

En knappmajoritet av amerikanerna anser att Trump bör fällas enligt färska mätningar.

Som väntat varierar åsikterna skarpt enligt partitillhörighet, då en stor majoritet av republikanerna vill att Trump inte fälls, medan demokrater nästan enhälligt vill fälla Trump.

Det är ändå något fler som vill att Trump fälls nu, än för ett år sedan.

Vad händer under rättegången och hur länge kommer rättegången mot Trump att pågå?

På tisdag inleds rättegången med en debatt om huruvida senaten har behörighet att döma Trump i riksrätt. Under debatten följer en omröstning, en enkel majoritet bland senatorerna räcker för att fortsätta rättegången.

Kongressledamoten Jamie Raskin är en av demokraterna som står i spetsen för att driva åtalet mot Trump, medan Trumps försvarsteam leds av advokaterna David Schoen och Bruce Castor.

Ledamot Jamie Raskin från representanthuset i USA
Bildtext Jamie Raskin (längst fram på bilden) är en ledande röst för demokraterna i rättegången mot Trump.
Bild: EPA

Det är delvis oklart hur rättegången fortsätter. Demokraternas knappa majoritet i senaten gör att man har initiativet. De har tillsvidare inte redogjort för en exakt tidtabell eller om till exempel vittnen kommer att kallas in. Demokraterna bad redan tidigare Trump själv att ställa upp som vittne, men ex-presidentens medarbetare avböjde snabbt förslaget.

Få tror ändå på en utdragen rättegång då varken demokraterna eller republikanerna antas vilja dra ut på processen.

Politiska bedömare gissar på en eller högst två veckor.

Demokraterna har bråttom att komma vidare med sin och presidenten Joe Bidens politiska agenda, medan republikanerna inte väntas vilja lägga ner mycket tid på att diskutera Donald Trump i offentligheten.

Kommer Trump att frias eller fällas?

Det är mycket osannolikt att senaten röstar för att fälla Trump. För ett fällande krävs det att minst två tredjedelar av senatens medlemmar stöder det. Det betyder 67 av 100 senatorer om alla är närvarande.

Det skulle kräva att minst 17 republikaner tillsammans med senatens 50 demokrater ställer sig bakom ett fällande, vilket knappast kommer att ske.

En fingervisning om republikanernas inställning kom redan i slutet av januari, då 45 av senatens 50 senatorer röstade för att hela riksrättsrättegången strider mot konstitutionen.

Källor: NPR, Washington Post, Politico, New York Times, AP, Vox m.fl.

Diskussion om artikeln