Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

WHO:s forskningsteam efter fyra veckor i Kina: Djur antagligen källan till coronaviruset - men kedjan av frusna livsmedelsprodukter måste också utredas

Från 2021
Marion Koopmans talar under WHO.s presskonferens om coronaviruset 9.2.2021
Bildtext Marion Koopmans talar under WHO:s presskonferens om coronaviruset 9.2.2021
Bild: AFP / Lehtikuva

Världshälsoorganisationen WHO:s experter har under en resa i Kina försökt utreda coronavirusets ursprung. WHO-teamet har i fyra veckor försökt komma underfund med vilka vägar viruset tog innan det nådde människan.

Gruppen höll i dag en gemensam presskonferens med kinesiska myndigheter.

Forskarna har studerat bland annat marknaden Huanan där man misstänker att viruset började sprida sig. Det har dock visat sig att det fanns smitta också på andra ställen vilket betyder att man inte kan slå fast att viruset uppkom just där.

Viruset kan alltså ha cirkulerat i andra regioner innan det dök upp i stor skala i staden Wuhan i december 2019.

WHO utgår ändå mycket från att en smittad person har fört viruset vidare till andra personer på marknaden Huanan. Men det är oklart hur exakt viruset nådde människan.

Forskarna har också utforskat prover som visar när symptomen på viruset började uppträda. Det har visat sig att det inte finns bevis för någon stor spridning av viruset i Wuhan före december 2019.

Liang Wannian (till vänster) talar med Peter Ben Embarek (till höger) under en presskonferens 9.2.2021
Bildtext Liang Wannian (till vänster) talar med Peter Ben Embarek under en presskonferens 9.2.2021
Bild: AFP / Lehtikuva

Värddjuret obekant

Tidigare studier har pekat på att coronaviruset kan ha kommit från fladdermöss via till exempel myrkottar. Värddjuret - det vill säga en länk mellan fladdermöss och ett annat djur är fortfarande ett frågetecken.

Test har gjorts på stora mängder djur men ingen speciell art har pekats ut. Det ser i alla fall inte ut som om viruset skulle ha varit allmänt spritt bland djurarter runt om i landet.

Forskarna ser det som rimligt att viruset fanns i en produkt på marknaden Huanan. Där fanns också djupfrysta djurprodukter - främst skaldjur, men också djupfryst kött från vilda djur.

Man har identifierat försäljare som sålt och levererat den här typen av djur eller produkter. De har kommit från olika delar av landet. En del av varorna var importerade.

Det är känt att coronaviruset kan överleva på djupfrysta produkter. Det som ändå är oklart är huruvida viruset kan överföras från en djupfryst produkt till människan.

Fyra hypoteser

Forskarna har samlat ihop argument för och emot olika hypoteser, och säger sig sträva efter en möjligast rationell förklaring.

Under presskonferensen i dag presenterades fyra hypoteser:

  1. En direkt överföring av viruset från djur till människa
  2. En indirekt överföring från ett djur till ett annat och därifrån vidare till människan.
  3. En överföring via en livsmedelskedja i handeln med frusna produkter - eventuellt från ytan på djupfrysta produkter till människan.
  4. Ett laboratoriemisstag.

Forskarna ser det som mest sannolikt att det handlar om en överföring från djur. Den fortsatta forskningen satsar mycket på den tesen.

 Ett laboratorium vid Wuhans virologiska institut i provinsen Hubei
Bildtext Ett laboratorium vid Wuhans virologiska institut i provinsen Hubei.
Bild: AFP / Lehtikuva

"Extremt osannolikt att viruset rymt från ett laboratorium"

Tesen om en laboratorieincident anses vara "extremt osannolik", och därför ingår den inte i de hypoteser som man kommer att fokusera på i fortsättningen då man fortsätter att leta efter virusets ursprung.

WHO:s forskarteam har utvecklat några grundläggande rekommendationer för vidare studier.

  • Tidigare material ska gås igenom på nytt med nya metoder och nya infallsvinklar.
  • Fladdermöss ska studeras mer ingående - också utanför Kinas gränser.
  • Djupfrysta varor och längre livsmedelstransporter analyseras.
  • Lantbruksmiljöer och uppfödning av djuren studeras mer ingående.

Forskarna säger också att det är viktigt att inte binda sig geografiskt. Man måste analysera hur olika varor har rört sig på den långa vägen till marknaderna. Varor rör sig mellan länder, och man kan inte binda sig vid idén om att virusets ursprung finns i Kina.

Li Wenliang, läkare i Wuhan som slog larm om coronaviruset 2019
Bildtext Den unga läkaren Li Wenliang var den som först slog larm om coronaviruset men togs inte först på allvar. Han dog själv i covid-19 efter att ha smittats av en patient. Li hörde till en grupp läkare i Wuhan som på sociala medier varnade människor för ett nytt sars-liknande virus som spred sig i staden i december 2019. De fick då varningar av polisen för att "sprida rykten".
Bild: AFP / Lehtikuva

Diskussion om artikeln