Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå eller Rotterdam? Neste behöver snabbt en ny anläggning för att producera förnybart biobränsle

Från 2021
Biodieselanläggning med andra produktionsenheter i bakgrunden
Bildtext Biodiesel produceras vid anläggningen i Sköldvik, men bolaget behöver fler anläggningar.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Borgå eller Rotterdam? Neste behöver illa kvickt utökad kapacitet för att kunna producera förnybart bränsle som är väldigt lönsamt, skriver Yle Uutiset. Bolaget hoppas kunna inleda produktionen 2025.

Ska oljebolaget investera i Borgå eller i Rotterdam i Nederländerna? I någondera staden ska Nestes planerade bioraffinaderi byggas.

"Bolaget utreder för närvarande lämpliga platser på bägge håll. I nästa skede beslutar vi om byggplatsen. Vi hoppas att kunna bekräfta vårt val under årets första hälft", säger verkställande direktör Peter Vanacker till Yle per e-post.

Investeringarna rör sig kring 1,5 miljarder euro, men exakta uppgifter saknas fortfarande.

I vår väljer Neste alltså mellan Rotterdam och Borgå, men det avgörande beslutet om bygget av hela raffinaderiet fattas först i slutet av detta år eller i början av nästa år.

En medelålders man i kostym poserar vid ett stort fönster.
Bildtext Peter Vanacker har varit bolagets vd sedan november 2018.
Bild: Joni Tammela / Yle

Enligt planerna ska produktionen inledas 2025, men Vanacker säger att det bland annat hänger på tillgången på råvaror och läget på marknaden.

"Regleringar, befintlig infrastruktur, byggkostnader, tillgänglig arbetskraft, möjliga risker och stimulans", är kriterier Vanacker räknar upp som kan avgöra valet mellan Borgå och Rotterdam.

Produktionen av förnybart bränsle räcker inte till

Det planerade bioraffinaderiet är nödvändigt, eftersom Neste för tillfället säljer allt biobränsle man producerar med nuvarande kapacitet.

- Produktionskapaciteten av biobränslen är en flaskhals för att förnybara bränslen ska kunna utvecklas, säger Petri Gostowski, analytiker vid analyshuset Inderes.

Följande betydande produktionstillväxt utlovas när bolaget bygger ut anläggningarna i Singapore, som uppskattas tas i bruk 2022.

Ytterligare utökad kapacitet behövs också efter det då efterfrågan på förnybara bränslen ständigt ökar.

Vanacker konstaterar att coronapandemin har försnabbat övergången från fossila bränslen till bränslen med lägre kolförbrukning.

"Pandemin har försnabbat en minskad efterfrågan på oljebaserade bränslen, och bolaget förväntar sig inte att efterfrågan ska återgå till samma nivåer som före pandemin".

Förändringen är till Nestes fördel då bolaget är en överlägsen marknadsledare när det gäller förnybara biobränslen.

Coronan krossade försäljningen av oljebaserade bränslen

Nestes resultat sjönk kraftigt ifjol, då pandemin också satte begränsningar på transporterna.

Ifjol gjorde Neste en vinst på omkring 1,4 miljarder euro, vilket är en fjärdedel mindre än under rekordåret 2019.

Resultatet var väntat, men efter beslutet om en lägre utdelning än förväntat sjönk aktien med cirka sex procent på Helsingforsbörsen.

Bolaget vinst utgjordes så gott som helt och hållet av försäljningen av förnybara biobränslen, och de traditionella oljebaserade produkterna utgjorde bara några procent.

Petri Gostowski, Helsinki, 07.07.2020
Bildtext Petri Gostowski förutspår en markant ökning av förnybara biobränslen. Arkivbild.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Enligt Petri Gostowski kan Neste åter se fram emot några goda år efter pandemin.

Stimulansfinansieringar på marknaden styr investeringarna mot miljövänliga lösningar och regleringar kräver att bränslen som används inom vägtrafiken innehåller en större del biobränslen än tidigare.

Coronapandemin har också bidragit till en ökad krismedvetenhet.

- Stora problem som berör alla är en bra måttstock. Människan förstår då lättare vilka utmaningar ett globalt problem som klimatförändringen kan ställa till med, säger Gostowski.

Raffinaderiet i Nådendal upphör i mars

Samtidigt som efterfrågan på förnybara bränslen ökar, minskar den på fossila.

Som en följd av den minskade efterfrågan och överutbudet på marknaden beslöt Neste förra hösten att stänga oljeraffinaderiet i Nådendal. 370 arbetstillfällen går förlorade när portarna stängs i mars.

Nestes raffinaderi i Nådendal.
Bildtext Verksamheten vid raffinaderiet i Nådendal läggs ner.
Bild: Neste

Olja förädlas i fortsättningen bara i Borgå, övriga anläggningar övergår till att producera förnybara bränslen, oberoende om det görs i Finland eller Nederländerna.

Enligt Vanacker är det troligt att förnybara material också kommer att processas vid det nuvarande oljeraffinaderiet i Borgå. Några specifika beslut i frågan har dock inte fattats.

Stekfettet blir dyrare

Neste är det största företaget på Helsingforsbörsen tack vare succén med biobränslen och dess höga lönsamhet.

Bolaget började satsa på biobränslen för mer än tio år sedan, när andra traditionella oljebolag höll sig till fossila bränslen.

Enligt Gostowski finns det dock inga förväntningar på en lika snabb och motsvarande kraftig tillväxt för Neste som under de senaste åren.

Det här beror på att produktionskapaciteten av biobränslen låter vänta på sig. De kommande årens tillväxt begränsas ytterligare av att råvarorna blir allt dyrare.

Två julskinkor i en metallform.
Bildtext Biobränsle kan förädlas ur uppsamlat stekfett från julskinkan. Arkivbild.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

Biobränsle tillverkas av bland annat animaliskt fett från slakterier och återanvänt stekfett.

Neste har en fot inne i råvarumarknaden tack vare ett omfattande upphandlingsnätverk. Ifjol köpte bolaget till exempel ett amerikanskt företag som samlar upp stekfett.

Artikeln är en omarbetad översättning av Yle Uutisets artikel "Porvoo vai Rotterdam? Nesteen toimitusjohtaja kertoi lisätietoja yhtiön suunnittelemasta miljardi-investoinnista av Petteri Lindholm". Översättningen är gjord av Leo Gammals.

Diskussion om artikeln