Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det blir ett språkbad i Söderkulla från och med hösten 2021 - jämn omröstning efter flera motförslag i bildningsutskottet

Från 2021
Uppdaterad 09.02.2021 14:11.
Nordsjö lågstadieskola, elever, klasstimme.
Bildtext Språkbad i Söderkulla blir verklighet från hösten 2021.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Språkbadet i södra Sibbo för årskurserna 1-6 ska förverkligas från och med hösten 2021. Villkoret är att minst åtta barn anmäls till årskurserna 1 och 2.

- Redan nu har vi elva anmälda barn till de två första årskurserna, så det blir inget problem, säger Jukka Pietinen, bildningsdirektör i Sibbo.

Exakt hur barnen fördelas åldersmässigt kan han inte säga, men det blir alltså bara en lärare som undervisar språkbadseleverna från årskurs 1 och 2 i södra Sibbo.

Undervisningsgrupper läggs till varje läsår fram till sjätte klass.

Språkbadseleverna lyder under Leppätien koulu

Undervisningen är en del av verksamheten vid Leppätien koulu i Nickby (som också i fortsättningen ordnar språkbad), men det nya språkbadet startar vid Sipoonlahden koulu i Söderkulla.

Det handlar alltså om finskspråkiga barn som får språkbadsundervisning på svenska. Situationen granskas under vårterminen 2023.

Språkbadet kommer att gå under namnet Leppätien koulus verksamhetsställe i södra Sibbo. Språkbadet anvisas som närskola för de språkbadselever som bor i området.

De blivande andraklassarna går nu i första klass i Leppätien koulu i Nickby, som ordnar språkbad.

- De språkbadselever som bor i södra Sibbo får fortsätta sin skoltid i språkbadet vid Sipoonlahden koulu, om de så önskar. Det förutsätter att föräldrarna ansöker om plats där, konstaterar Jukka Pietinen.

Flera omröstningar under mötet

Enligt Jukka Pietinens beslutförslag inför bildningsutskottets möte i måndags krävdes minst 16 anmälda barn för att den nya verksamheten i Söderkulla skulle inledas i höst.

Bildningsutskottets vice ordförande Mandi Alaterä (Saml), som också är ordförande för finska utbildningssektionen, kom med ett motförslag på mötet. Det omfattades med rösterna 5-4.

Enligt Alateräs segrande förslag inleds språkbadet i södra Sibbo från och med hösten 2021 förutsatt att åtta barn är anmälda.

Alateräs förslag understöddes av Antti Skogster (SFP), Mandi Alaterä (Saml), Tom Sundbäck (SFP), Juha Kopra (Saml) samt Juha Kytö (Saml).

För beredningens förslag röstade Kenneth Albrecht (SFP), Caroline Högel (SFP), Lilli Kahri (Gröna) samt Eva Kuntsi (SDP).

Under bildningsutskottets möte på måndagen förekom också andra motförslag, som inte fick tillräckligt understöd.

Skylt vid Sipoonlahden koulu
Bildtext Språkbadet ska ordnas i Sipoonlahden koulus lokaler (arkivbild).
Bild: Mikael Crawford/Yle

Lilli Kahri (Gröna) föreslog att språkbadet skulle inledas först 2023 med årskurs 1 och förskoleelever för att trygga ett tillräckligt elevunderlag för en pedagogiskt kvalitativ undervisning.

Caroline Högel (SFP) ville ha 14 anmälda barn i stället för 8 som förutsättning för att inleda språkbadsverksamheten hösten 2021.

Till sist ställdes föredragandes förslag mot Alateräs förslag, som alltså segrade med rösterna 5-4.

Kahri lät anteckna en avvikande mening i protokollet.

En del kritik har riktats mot förslaget att grunda ett språkbad i Söderkulla redan från och med hösten. Du föreslog minst 16 anmälda barn i årskurs 1 och 2 för att starta verksamheten, men nu blev beslutet minst åtta. Kommer ni att få det att fungera?

- Det är vår plikt att göra allt för att få det att fungera. Den största utmaningen är att lyckas rekrytera en behörig lärare, det har vi ännu inte, säger Jukka Pietinen.

Det är inte ett problem, men en utmaning. Det är mer krävande att undervisa språkbadselever från två olika årskurser

― Jukka Pietinen, bildningsdirektör

Varför ville du helst ha minst 16 anmälda barn före start?

- Vi tänkte att elevgruppen skulle bli tillräckligt stor, så att det finns tillräckligt många elever från båda årskurserna. Nu har vi redan anmälda elever från båda årskurserna i gruppen.

Blir det ett problem för språkbadsundervisningen att en lärare ska undervisa elever i olika åldrar?

- Det är inte ett problem, men en utmaning. Det är mer krävande att undervisa språkbadselever från två olika årskurser än elever från samma årskurs. Det handlar ju om hur det främmande språket lärs ut.

Pietinen hoppas att kommunen hittar en behörig lärare som vet vad hen gör, så eleverna lär sig på bästa sätt.

Förskoleverksamheten med språkbad fortsätter i Skogsbackens språkbadsdaghem i Västerskog åtminstone under nästa läsår. Beslutet om var förskolorna verkar fattas årligen, säger Jukka Pietinen.

Artikeln uppdaterad 9.2 kl. 14:10: Informationen om Kahris avvikande mening sattes in i texten.