Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stort ansvar för kommuner när läroplikten utvidgas – varken Borgå eller Lovisa kommer vara fullt förberedda i höst

Från 2021
Studerande använder datorer
Bildtext Från och med i höst blir andra stadiet både obligatoriskt och avgiftsfritt.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Från och med i höst blir andra stadiet obligatoriskt och avgiftsfritt. En stor del av ansvaret här hänger på kommunerna. Vi har frågat både Borgå och Lovisa stad om vad de tycker om reformen.

Lagändringen om den utvidgade läroplikten gick igenom så sent som vid årsskiftet men redan i höst ska den förverkligas. Det här sätter en hel del press på kommunerna, eftersom de har det största ansvaret för att genomföra reformen.

I praktiken betyder det här att de ungdomar som nu går i nian måste söka sig vidare till en utbildning. När de väl inleder sina studier i höst ska alla läromedel och arbetsredskap vara gratis.

Du kan läsa mer om läropliktsreformen här.

Den här artikeln fokuserar på kommunernas syn på det hela. Därför har vi pratat med kommunens utbildningsansvariga i Borgå och Lovisa.

Utmaning att hitta studieplats för Borgåelever med behov av extra stöd

– Jag tror vi tycker ungefär som de flesta kommuner. Målet med reformen är bra men det finns en viss kritik om huruvida det här är det bästa sättet att nå det på, säger Borgås utbildningsdirektör, Rikard Lindström.

Kommer målet med reformen verkligen uppnås genom att tvinga de unga gå i skolan? är en fråga han ställer sig.

Reformen kommer hur som helst snabbt. Ett extra år av förberedelser skulle vara till nytta men nu är det bara att sluta klaga och göra det bästa av situationen, konstaterar Lindström.

Mera tid skulle framför allt ha gett kommunen bättre möjlighet att förbereda budgeten.

– Arbetet med kommande års budget börjar redan den här tiden på året. I budgeten för 2021 reserverade vi en summa främst med tanke på avgiftsfriheten men kräver reformen extra resurser är den reserven för liten.

En man i en stor sal.
Bildtext Målet med reformen är bra men är det här det bästa sättet att uppnå det på? funderar Rikard Lindström.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Lindström skulle ändå säga att Borgå stad i det stora hela har läget under kontroll.

Vi tillsatte en arbetsgrupp i december och under den finns ett antal olika grupper som jobbar med de konkreta frågorna. Alla saker kommer knappast bli 100 procent färdiga till den första augusti. Jag tror vi får leva med att en hel del först klarnar under läsåret.

Något som är positivt är i alla fall att Borgås svenska utbildningssida inte upplevt brist på studieplatser. Staden har såväl gymnasium som yrkesinstitut och folkhögskola.

Det som kan vara en lite större utmaning är att hitta studieplats för elever som behöver extra stort stöd.

– Där behöver vi kanske bygga upp ett samarbete inom hela Nyland.

Samarbetet i den östra delen av landskapet fungerar ändå friktionsfritt.

– Där upplever jag att vi har ett gott samarbete och det är viktigt för de ungas bästa, annars skulle det finnas risk för att målet inte uppnås.

Bussförbindelser till yrkesutbildning kan bli en hård nöt att knäcka för Lovisa

I Lovisa ser staden på reformen ur ett kanske lite ljusare perspektiv än i Borgå.

– Jag är inte orolig. Visst finns det ännu många saker att utreda men när vi väl är inne i allt tror jag vi har vant oss, säger Lovisas utbildningschef Timo Tenhunen.

Där har staden också tillsatt ett slags arbetsgrupp, med studie- och elevhandledare samt rektorer från både den svenska och finska sidan.

– Vi har främst deltagit i Utbildningsstyrelsens informationsmöten. Snart börjar ändå den gemensamma ansökan och då måste vi kunna informera eleverna.

Tenhunen ser inte processen med den gemensamma ansökan som en så stor förändring. Det som däremot kan bli knepigare är att se till att alla unga får en studieplats.

– Där måste vi ännu utreda möjligheterna.

Lovisa har inga andra svenskspråkiga andra stadiets utbildningar än gymnasiet. De närmaste yrkesinstituten finns i Borgå och Helsingfors. Eftersom busstrafiken mellan Lovisa och de här städerna minskat kan det bli en hård nöt att knäcka.

Man håller i skylt.
Bildtext Timo Tenhunen vet ännu inte om läropliktsreformen kommer innebära ekonomiska förluster för Lovisa stad.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Den strama tidtabellen för reformen stressar ändå inte Tenhunen lika mycket som den stressar Rikard Lindström i Borgå.

– Människor har ändå en tendens att skjuta upp förberedelser, så jag tror inte läget skulle vara så annorlunda med mer tid, säger Tunhunen.

Visst är budgetfrågan ändå relevant.

– Vi måste förstås kunna konkurrensutsätta materialkostnaderna och ha med dem i budgeten.

Frågan är också om de nya utgifterna faktiskt kommer vara till kommunens nackdel.

– Vi kommer få större statsandelar i samband med reformen men huruvida det kommer bli dyrare eller inte kan vi ännu inte svara på.

Stort ansvar för kommuner när läroplikten utvidgas – vare sig Borgå eller Lovisa kommer vara fullt förberedda i höst

5:18