Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centralsjukhus får utbilda cancerläkare helt och hållet

Från 2021
Uppdaterad 09.02.2021 15:33.
Sjukhusdörr med texten "Onkologi/Strålbehandling"
Bildtext På Vasa centralsjukhus får man utbilda läkare inom alla delområden som hör till onkologin.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Cancerläkare får utföra hela sin specialisering på Vasa centralsjukhus - och nu behöver man inte längre fråga lov för varje enskild läkare. Sjukhuset är nu landets enda centralsjukhus som får utbilda inom alla delområden inom onkologi.

Enligt ett beslut fattat av dekanen för den medicinska fakulteten vid Åbo universitet har Vasa centralsjukhus beviljats dispens för att ordna alla de delområden som hör till specialistutbildningen i onkologi. Dispensen är i kraft i tre år.

Det betyder att samtliga delar av specialiseringen i onkologi kan avklaras i Vasa. I och med dispensen kan specialiserande läkare undgå den två år långa praktiken på universitetssjukhus.

– Det här stärker vår kamp om mandatet som den bästa centralsjukhusbelägna cancerkliniken i Finland, säger överläkare Antti Jekunen på Vasa centralsjukhus onkologiska klinik i ett pressmeddelande.

Sjukhuset har på sätt och vis redan haft dispens sedan 2013, men hittills har det handlat om enskilda läkare som via överenskommelse mellan Jekunen och dekanus fått specialisera sig helt i Vasa.

Enligt en ny specialiseringsförordning måste den studerande göra minst ett år på ett centralsjukhus och två år på ett universitetssjukhus. Från det här kravet har Vasa centralsjukhus nu fått dispens.

Man i läkarrock tittar mot kameran.
Bildtext Överläkare Antti Jekunen berättar att Vasa centralsjukhus har cirka tusen strålbehandlingspatienter varje år.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Vasa centralsjukhus är det enda centralsjukhuset som beviljats dispens för utbildning som inrymmer alla de delområden som omfattas av specialistutbildningen i onkologi.

– Bland centralsjukhus har Vasa den största cancerenheten i Finland. Vi behandlar cirka tusen strålbehandlingspatienter per år, säger Jekunen.

Den onkologiska kliniken i Vasa har samarbetat med Åbo universitet från och med år 2013 kring utbildningen av onkologer, vilket också märks på så sätt att Åbo universitet har egen undervisningspersonal på kliniken.

Texten uppdaterad kl. 15.33 med informationen att sjukhuset tidigare tvingats be om dispens för varje enskild läkare.
Texten uppdaterad kl. 14.55. Pressmeddelandet gav bilden att det handlade om en ny dispens, men det visade sig handla om en form av fortsättning.

Diskussion om artikeln