Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland bröt mot FN:s konvention om barns rättigheter vid avvisning av regnbågsfamilj

Från 2021
FN:s högkvarter i New York
Bildtext Finland bröt FN:s konvention om barnets rättigheter på tre punkter när familjen avvisades.
Bild: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Finland har brutit mot FN:s konvention om barnets rättigheter, informerar Utrikesministeriet. Ärendet gäller ett fall där ett samkönat par och deras familj avvisats till Ryssland.

Familjen återvände frivilligt till Ryssland i augusti 2017 efter ett negativt asylbeslut och familjens barn har framfört ett klagomål om avvisningen.

Enligt ett avgörande i FN:s barnrättskommitté bröt Finland på tre punkter när familjen avvisades:

Artikel 3: Vid alla beslut som rör ett barn ska barnets bästa prioriteras.

Artikel 19: Barnet ska skyddas mot alla former av våld, försummelse och utnyttjande.

Artikel 22: Ett flyktingbarn har rätt att få den särskilda omsorg han/hon behöver.

Enligt Barnrättskommittén hade de finska myndigheterna inte beaktat barnets ringa ålder, och att barnet kommer att behandlas dåligt i Ryssland om familjen återvänder.

Finland har åtta månader på att redogöra för åtgärder

Enligt beslutet måste finska staten ersätta överträdelsen och betala ersättning till den som framfört klagomålet.

Dessutom har staten skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att liknande kränkningar sker i framtiden.

Nu har Finland åtta månader på sig att svara på vilka åtgärder som har vidtagits till följd av beslutet från Barnrättskommittén.