Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skattmasen påminner: Privata markägare slipper fastighetsskatt på naturskyddsområden

Från 2021
Uppdaterad 10.02.2021 13:37.
En brunspräcklig ejderhona går på en solig klippa.
Bildtext Beskattning av privat mark på naturskyddsområden har väckt ilska.
Bild: Yle/Nora Engström

Mark på naturskyddsområde befrias i fortsättningen från fastighetsskatt. Den påminnelsen kom Skatteförvaltningen med i dag.

Från och med ingången av 2021 behöver fastighetsskatt inte betalas på ett naturskyddsområde som ligger på privat mark, heter det i meddelandet, men det kräver aktivitet av markägaren själv.

För att befrias från fastighetsskatt måste markägaren anmäla till Skatteförvaltningen var naturskyddsområdet är beläget och dess areal. Skatteförvaltningen får inte automatiskt uppgifter om att ett naturskyddsområde finns på privat mark.

Viktigt att markägaren anmäler själv

– Därför är det viktigt att fastighetsägaren kontaktar oss och berättar om var naturskyddsområdet finns och hur stor arealen av området är. På det här sättet kan fastighetsbeskattningen ändras till kundens fördel, säger ledande skattesakkunniga Mira Kosunen på Skatteförvaltningen.

Skattefriheten gäller endast de enskilda fastighetsägare på vars mark det finns ett område som är skyddat enligt paragraf 24 i naturvårdslagen. Fastighetsägarna ska fortfarande betala fastighetsskatt på de byggnader och byggplatser som är belägna på ett naturskyddsområde.

Finansministeriet meddelade om reformen redan i höstas. Den ingår i målen för regeringsprogrammet och syftet med den är att trygga den biologiska mångfalden. Regeringen hoppas att skattefriheten sänker tröskeln att inrätta skyddsområden också på privat mark.

Markägare lättad

Jurmobon och markägaren Klas Mattsson säger att det är skönt att inte längre behöva oroa sig.

- Visst känns det jättebra att få ett slut på eländet, säger Mattson.

Mattson äger mark på Jurmo och runt om i skärgården. Skulle inte förändringen i beskattningen kommit så hade Mattson varit tvungen att betala 4 000 euro i året.

Diskussion om artikeln