Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Nu är det bevisat: Körsång är bra för äldre – håller humöret uppe och tanken skarp

Från 2021
Teppo Salakka leder Runebergskören under övning.
Bildtext Här övar Runebergskören i Borgå
Bild: Yle / Leo Gammals

Forskning vid Helsingfors Universitet visar det som kanske redan många visste: Körsång är bra för äldre.

Man har redan känt till att de kognitiva färdigheterna kan upprätthållas genom att spela något instrument, men nu menar forskarna att körsång har samma positiva effekter.

Det har inte forskats särskilt mycket i körsång, men ny forskning visar att körsången hjälper till att upprätthålla de kognitiva färdigheterna hos äldre - bland annat att reglera och flytta fokus i tankeprocesserna.

- Forskningsresultatet ökat förståelsen för hur den här förmågan hos äldre kan upprätthållas - och att det kan ske också via körsång, säger doktoranden Emmi Pentikäinen.

Social gemenskap gynnas av körsång

Äldre personers sociala och emotionella välmåga gynnas särskilt av körsång. De personer som medverkat i en kör i över 10 år upplever större social samhörighet än personer som inte sjungit i kör alls, eller som bara gjort det en kort tid.

Körsångare upplevde också att deras hälsa är bättre.

- Det är möjligt att de som börjat sjunga i kör på äldre dagar också i övrigt är mer motiverade att sköta sin hälsa, säger Pentikäinen.

Hon understryker att körsång är en billig hobby, som ändå kräver en hel del av sina utövare.

- Det gäller att processera en stor mängd information, att lära sig och minnas melodier och texter, och att reglera sin röst, vilket kräver motorisk färdighet.

Materialet för undersökningen samlades in hösten 2017. 106 över 60-åriga körsångare deltog och de jämfördes med en grupp på 56 personer som inte sjöng i kör.

Läs mer om forskningsresultatet i tidskriften PLOS ONE.

Diskussion om artikeln