Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rättegång om sexuella övergrepp mot 13-årig pojke inleddes i Vatikanen

Från 2021
Uppdaterad 10.02.2021 14:39.
Vatikanen
Bildtext Den katolska kyrkan har skakats av många skandaler

En domstol i Vatikanstaten har inlett en rättegång mot två präster som anklagas för sexuellt utnyttjande av en ung pojke. Det är första gången någonsin som en rättegång om sexuella övergrepp hålls i Vatikanstaten.

Övergreppen uppges ha börjat på en internatskola när pojken var 13 år gammal. Pojken utnyttjades under åren 2007-2012.

Den ena prästen anklagas för sexuella övergrepp medan den andra anklagas för att ha hjälpt till med att dölja det som pågick.

Ingendera erkänner sin skuld.

Prästens utnyttjande av pojken uppges ha varit känd redan år 2012 men det var först 2017 som journalister rapporterade om det efter att de talat med den unga pojkens rumskamrat.

28-åring agerade medan 72-åring mörklade händelserna

En 28-årig präst anklagas för att sexuellt ha utnyttjat den unga korgossen medan en 72 år gammal präst anklagas för att ha försökt dölja övergreppen då han var rektor för en teologisk skola där händelserna uppges ha ägt rum.

Den yngre prästen anklagas för att ha tvingat pojken till "köttsliga gärningar" i flera års tid med början då pojken var 13 år gammal. Pojken var korgosse vid Pius X-seminariet i Vatikanen, en plats som också härbärgerar korgossar då de tjänar den romerska katolska kyrkan.

Den äldre prästen förhindrade inte prästvigningen av mannen trots att han visste vad som försiggick. Han anklagas också för att ha mörklagt det han kände till och för att ha försökt avleda uppmärksamheten bort från händelserna i samband med officiella utredningar.

Mycket liknande har skett inom den katolska kyrkan

Misstankar om den här formens utnyttjande har förekommit i tiotals år, och har skakat om hela den katolska kyrkan i grunden.

Påven Franciskus har försökt tackla problemet, men kritiker påpekar att reaktionerna har varit alldeles för långsamma och kraftlösa med tanke på övergreppens omfattning. Påven kritiseras för att inte ha ställt sådan biskopar till svars som misstänks för att ha mörklagt sexuella övergrepp.

I takt med att nya anklagelser fortsätter att dyka upp böjar det också klarna vilken mängd potentiella liknande fall kyrkan fortfarande kan stå inför.

Påven har fördömt sexuella övergrepp och kräver ett slut på hemlighållandet av dem. Han har också infört ett obligatoriskt krav på det romersk katolska prästerskapet att rapportera om alla misstankar i den här vägen.

Trots att en stor mängd präster har åtalats för liknande händelser runt om i världen har Vatikanen aldrig inom sina egna väggar tidigare ordnat någon rättegång som gäller sexuella övergrepp som skett inom Vatikanens område.

Källor: AP, BBC

Diskussion om artikeln