Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

I sommar inleds elektrifieringen av Hangöbanan - persontrafiken ersätts av bussar men godstrafiken fortsätter på räls

Från 2021
Uppdaterad 15.02.2021 10:06.
Nu elektrifieras järnvägen mellan Hangö och Hyvinge - Spela upp på Arenan

Arbetena med att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan inleds i sommar. De sker främst nattetid vilket gör att godstrafiken kan fortsätta nästan som normalt. Rälsbussarna ersätts däremot av bussar på gummihjul.

Från och med den 7 juni 2021 kommer persontrafiken på Hangöbanan att ersättas med bussar åtminstone fram till jul. VR fattar beslut om fortsättningen.

Järnvägsplanen delades itu

Järnvägsplanen för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan har inte kunnat godkännas i sin helhet.

Problempunkter har avlägsnats från järnvägsplanen för att komma vidare i planeringen. Till dessa hör plankorsningarna Sannäs i Karis och Näseudd i Västerby i Ekenäs.

För att förbättra trafiksäkerheten vid de många plankorsningarna längs det 149 kilometer långa banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge har det gjorts omfattande planer.

Ett dieseldrivet godståg på vintern.
Bildtext Några år framöver kommer dessa tåg att fortsätta trafikera Hangöbanan.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Ett stort antal plankorsningar ska avlägsnas och en del av dem har redan stängts. Eftersom stängningar kan orsaka långa omvägar har en del stängningar ifrågasatts.

När järnvägsplanen ifjol lades fram offentligt fick trafikledsverket Väylä motta en del anmärkningar på den. På grund av anmärkningarna har järnvägsplanen nu delats upp i två delar.

Den första - och största - delen har nu godkänts av Transport- och kommunikationsverket Traficom och läggs fram offentligt den 16 februari.

- En del av plankorsningarna har lämnats utanför i det här skedet eftersom planerna för dem måste ses över på nytt, säger projektchef Anna Miettinen på Trafikledsverket.

Åtta problempunkter

Av sammanlagt över sjuttio plankorsningar är det en i Hyvinge, tre i Nurmijärvi, två i Vichtis och de två nämnda i Raseborg som vållat huvudbry.

Dessa åtta har alltså plockats ur den ursprungliga planen och ska planeras om innan de godkänns.

- Det har kommit anmärkningar på de förslag vi framfört på de här punkterna så det krävs fler utredningar och diskussioner med NTM-centralen och kommunerna innan vi kan gå vidare med dem, säger Anna Miettinen.

Stoppmärke vid obevakad plankorsning i Lovisa.
Bildtext Avlägsnandet av plankorsningar kan orsaka långa omvägar.
Bild: Hanna Othman / Yle

I Västnyland är det alltså planerna för två plankorsningar som stött på patrull. Båda ligger i Raseborg; Sannäs och Näseudd.

I det ursprungliga förslaget till järnvägsplan föreslogs att båda plankorsningarna skulle avlägsnas. Vid Näseudd skulle en ny väg och gata till fastigheterna byggas söder om banan.

Nu ska dessa planer alltså synas i sömmarna på nytt.

Planerna för de redan godkända plankorsningarna hittar du här.

Inga fördröjningar

Det här betyder ändå inte att arbetena med elektrifieringen skjuts upp. Tanken är att också del två av järnvägsplanen ska godkännas senare i år.

- Det går bra att börja med arbetet även om planen inte är godkänd i sin helhet. Man börjar med de områden som inte vållat problem, säger för sin del projektchef Harri Sakki som ansvarar för det praktiska genomförandet av projektet.

Han berättar att entreprenörerna som ska utföra elektrifieringen på sträckan Hangö-Karis väljs inom kort.

Klart om drygt tre år

- De första markundersökningarna görs säkert redan under våren och de egentliga arbetena inleds under sommaren, säger Sakki.

När entreprenören är vald gör den upp planer för hur arbetet med elektrifieringen genomförs rent praktiskt. Sakki kan inte i det här skedet säga i vilken ända av järnvägen som arbetena inleds.

- Som det ser ut nu blir elektrifieringen klar före utgången av år 2024, säger Sakki.

Kostnadsberäkningen för hela projektet är 62 miljoner euro. Själva elektrifieringen beräknas kosta 46 miljoner medan förbättrandet av säkerheten vid plankorsningarna väntas sluka 16 miljoner euro.

Diskussion om artikeln