Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Transval bygger stort lager i Bastukärr – nästan alla företagstomter är reserverade

Från 2021
Skiss över lagerbyggnad med parkeringsplats.
Bildtext Lagerbyggnaden ska hjälpa många kunder med logistiken.
Bild: Posti / Transval

Logistikföretaget Transval bygger en stor lagerbyggnad i Bastukärr i Sibbo. Lagret blir 30 000 kvadratmeter stor, ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kommunen bekräftar att företag nu lockas allt mer till Bastukärr.

I november 2020 beslöt Sibbo kommun sälja den aktuella tomten på 6,5 hektar till Posti Kiinteistöt Oy.

Köpet gällde två tomter på Fraktleden i Bastukärr. Syftet var att bygga logistik-, lager- och affärslokaler för företaget Transval.

Nu blir bygget av och det är en stor investering i finländska mått. Lagerbyggnaden blir 30 000 kvadratmeter eller 400 000 kubik stor, ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner.

Byggnaden planeras bli 220 meter bred, 121 meter lång med en fri höjd på 12 meter.

Skiss över lagerbyggnad med lastplatser för långtradare.
Bildtext På gården ska det finnas 28 lossningsplatser för långtradare och 10 för skåpbilar.
Bild: Posti / Transval

Den börjar byggas i februari och beräknas vara klar 2022. Hela investeringen går på 37 miljoner euro och är en av de största i sitt slag i Finland.

2,4 miljoner euro används till grön energi, till exempel genom att installera jordvärme och solenergi för uppvärmning och elförbrukning.

Lagret ska användas till att förvara och transportera olika importvaror samt livsmedelsbranschens, partihandlarnas och dagligvaruhandels varor.

Fler arbetsplatser till kommunen

Det här är en fin affär också för kommunen, bekräftar näringschef Elina Duréault.

- Vi är hur glada som helst. Det är ju så med de här områdena, att ju fler företag som kommer desto fler företag kommer det. Någon fungerar som lokomotiv och andra följer sedan efter, säger Duréault.

Duréault hänvisar till Inex Partners och PNO som banat väg, men att Transvals investering kommer att göra det ännu lättare att sälja tomter i Bastukärr.

Till en början räknar logistikföretaget med att kunna sysselsätta 100 arbetstagare, möjligen 150 personer i framtiden.

Elina Dureault, näringschef i Sibbo
Bildtext Elina Duréault tycker att Bastukärr utvecklas i rätt riktning.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

- Det är många arbetsplatser, om man tänker på att det nu finns omkring 6 500 arbetsplatser i Sibbo.

Duréault ser att det börjar finnas ett reellt behov för allmänna transportmedel till Bastukärr, eftersom fler Sibbobor då skulle ha en möjlighet att arbeta där.

Nästan alla tomter är reserverade

Kommunen arbetar aktivt på att marknadsföra företagstomterna i Bastukärr, men I praktiken är de flesta redan reserverade.

- Egentligen är det så i Bastukärr att vi för diskussioner om nästan alla tomter på området. Vore det mera plats där skulle jag säkert kunna sälja mera där också. Problemet är att vi inte har tillräckligt med tomtplatser.

Duréault ser ett starkt behov av att fortsätta planera området eftersom det i dagens läge uppskattas vara ett av de lättaste att sälja tomter i i hela Nyland.

- Logistiken växer som bransch och det är nära till Lahtisleden.

De företag som nu söker sig till Bastukärr sysslar också med logistik, men är inte nödvändigtvis konkurrerande företag.

- Det är företag som stöder logistiken, med till exempel diesel och gas. De har lockats dit av de stora företagen.

Skiss över lagerbyggnad med parkeringsplats.
Bildtext Bastukärr med olika logistikföretag ligger på lämpligt avstånd från både Nickby och Kervo.
Bild: Posti / Transval

Tanken är att området på sikt kan bli rätt självförsörjande, med ett eget ekosystem, som Elina Duréault uttrycker det.

Förutom bränsleförsörjning till fordon kunde det finnas lunchrestauranger och annan service så att arbetstagarna och kunder slapp lämna området under arbetsdagen.