Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Till och med en bonnläpp från Centern begriper att Finlands och EU:s ekonomi hör samman” – här är partiernas tuffaste argument för att köpa eller fälla EU:s stödpaket på 750 miljarder

Från 2021
Uppdaterad 10.02.2021 20:19.
Antti Kurvinen och Matti Vanhanen i riksdagen
Bildtext Centerns Antti Kurvinen hjälper finansminister Matti Vanhanen att försvara stödpaketet i riksdagen.
Bild: Lehtikuva

Riksdagen inledde i dag behandlingen av EU:s stödpaket till medlemsländer som drabbats av coronaepidemin. Åsikterna går isär om huruvida Finland vinner eller förlorar på fonden. Svenska Yle sammanfattar partiernas argument.

Riksdagen beslutar under våren om man ger EU-kommissionen rätt att låna 750 miljarder euro för att stödja medlemsländer som drabbats av coronaepidemin.

I dag, onsdag, inleddes behandlingen av det så kallade beslutet om egna medel som är en del av EU:s långtidsbudget.

Redan innan remissdebatten inleddes stod det klart att tre partier vill fälla stödpaketet.

Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Hjallis Harkimos enmansgrupp Rörelse Nu lämnade in en interpellation eftersom de anser att det så kallade återhämtningsinstrumentet är dåligt för Finland.

För Samlingspartiet är det svårare att välja fot.

Också för regeringspartierna krävs slipade argument för att sälja in paketet till väljarna. I nuläget ser det ut som om Finland får tillbaka 2,6 miljarder när insatsen är 6,6 miljarder.

Sannfinländarna: EU utvecklas mot en federal stat

Enligt Sannfinländarna använder EU coronakrisen som svepskäl för att öka integrationen. Partiet motsätter sig en union som bygger på gemensamma skulder och inkomstöverföringar.

– EU är på väg att utvecklas till en federal stat, sa Jani Mäkelä.

– Om Finland inte nu kan säga nej till gemensamma skulder, hur ska vi då kunna säga nej till liknande arrangemang i framtiden? frågade sig partiordförande Jussi Halla-aho.

Jani Mäkelä och Sanna Marin i riksdagen
Bildtext Sanna Marin fick hård kritik av sannfinländaren Jani Mäkelä.
Bild: Lehtikuva

Sannfinländarna anser också att EU:s återhämtningsfond innebär en inkomstöverföring till länder med lägre skatter och slappare ekonomi, som till exempel Italien.

– Krisen där var ett faktum redan långt innan coronakrisen. Nu fick man bara ett bra svepskäl för att be oss om pengarna så att man kan fortsätta leka stormakt i Bryssel, sa Mäkelä.

– Finland sågar sig självt i benet genom att skicka pengar till sina egna konkurrenter, sa Halla-aho.

SDP: Finland vinner mycket mer än vi betalar

Socialdemokraterna anser att Finland visserligen hör till stödpaketets nettobetalare men att vi vinner stort på det ändå.

– EU:s inre marknad och EU-medborgarnas rättigheter är flera gånger mer värda för finländarna än kostnaderna för stödpaket, sa Johannes Koskinen.

Han räknade upp rätten att jobba, studera och röra sig som viktiga för allt fler finländare. Dessutom är företagens tillgång till en av världens mest utvecklade marknader ovärderlig enligt Koskinen.

Statsminister Sanna Marin säger att det inte finns några goda alternativ till stödpaketet.

– Det är bättre än att hamna i en värre situation, där ett eller flera medlemsländer hamnar i en våldsam negativ ekonomisk spiral. Då skulle vi bli tvungna att ta ställning till sådana stödpaket som till exempel Sannfinländarna tidigare beviljat Grekland, sa Marin.

Centern: Paketet är bra för lantbruket

Centern har inte haft lätt att försvara EU-paketet. I dag gjorde man ändå allt för att försvara det, även om man villigt erkänner att det har sina brister.

– Till och med en bonnläpp från Centern begriper att Finlands och EU:s ekonomi hör samman. Jobben på landsbygden är beroende av den europeiska marknaden, sa riksdagsgruppens ordförande Antti Kurvinen.

Finansminister Matti Vanhanen påpekade att Finlands export till EU-länder lidit svårt av coronaepidemin. Den europeiska marknaden utgör 60 procent av Finlands export.

– För att Finlands export ska återhämta sig är återhämtningsinstrumentet centralt. Ju snabbare våra största exportområden repar sig, desto snabbare repar vi oss själva, sa Vanhanen.

Centern framhåller också att beslutet om återhämtningsfonden var en del av en större överenskommelse som gäller EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027, dit också till exempel en överenskommelse om jordbruksstöden hör.

– För lantbrukets del är överenskommelsen bra. Finland kommer årligen att få sex procent mer för att utveckla jordbruket och landsbygden, sa Vanhanen.

Vanhanen påpekade att också till exempel USA och Kina stimulerar sin ekonomi och att det inte är i EU:s intresse att tappa fart i förhållande till dem.

Centerpartisten Hannu Hoskonen är ändå öppet kritisk till paketet.

– En union för inkomstöverföringar vore ett beslut som aldrig går att reparera, sa Hoskonen.

Samlingspartiet: Finns det dolda skäl till att vi är med?

Samlingspartiet vill ännu inte ta ställning till om man röstar för eller mot stödpaketet, utan säger sig bland annat vänta på grundlagsutskottets utlåtande. Frågan är uppenbarligen svår för partiet.

– EU ger oss trygghet och en plats i världens största och starkaste ekonomiska område. Men för Finlands del är det svårt att motivera paketet med ekonomiska argument, det är rent ut sagt dåligt förhandlat, sa partiordförande Petteri Orpo.

Enligt Anne-Mari Virolainen finns det grundläggande gjutfel i stödpaketet som gör att partiet måste ställa sig kritiskt.

– Varje EU-land måste ansvara för sin egen ekonomi, sa Virolainen som befarar att stödpaketet inte blir det sista.

Anne-Mari Virolainen i riksdagen.
Bildtext Anne-Mari Virolainen gillar EU men tycker att stödpaketet är dåligt.
Bild: Lehtikuva

Petteri Orpo frågar sig om det finns dolda orsaker till att regeringen godkände den enligt honom ekonomiskt ofördelaktiga överenskommelsen.

– Är det så att vi är med av andra skäl? Handlar det om säkerhetspolitik eller att värna om EU:s enighet? Vore det i så fall skäl att tala om de sakerna öppet och värdera dem?

Rörelse Nu och KD: Beslutet leder till ökade skatter

Kristdemokraterna anser att stödpaketet bryter mot EU:s grundfördrag och leder till högre medlemsavgifter och höjda skatter i Finland.

– För finländska skattebetalare innebär det stora påfrestningar under flera årtionden och det här kan också leda till att EU får beskattningsrätt, sa Sari Essayah.

Sari Essayah i riksdagen
Bildtext Sari Essayah gör gemensam sak med Sannfinländarna för att fälla paketet.
Bild: Lehtikuva

Också Rörelse Nu:s Hjallis Harkimo oroade sig för högre skatter i framtiden och misstänkte att regeringen inte har koll på vilka beslut man fattat. Han anser att finländska företag inte drar nytta av stödpaketet.

– EU är viktigt för exporten. Men man verkar inte ha märkt att stödpaketet snedvrider konkurrensen. Italien och Spanien får tiotals miljarder och då får deras företag stora konkurrensfördelar i förhållande till finländska företag, sa Harkimo.

SFP och De gröna: Pengarna skapar ny hållbar ekonomi

Enligt SFP:s Anders Norrback vore det att sticka huvudet i sanden om EU inte stimulerar sin ekonomi precis som USA och Kina gör. Han betonade att pengarna ska användas för att skapa nya jobb inom forskning, utbildning och innovationsverksamhet.

– Satsningarna som görs med hjälp av återhämtningsfonden kommer entydigt att kanaliseras till projekt som bygger upp framtiden. Jag frågar mig om det är ansvarsfull politik som oppositionen sysslar med, då man nu går ut och försöker vinna kommunalval genom att ifrågasätta eller rent av demonisera EU:s syften, sa Norrback.

SFP:s Anders Norrback i riksdagen den 10 februari 2021.
Bildtext Enligt SFP:s Anders Norrback vore det att sticka huvudet i sanden om EU inte stimulerar sin ekonomi precis som USA och Kina gör.
Bild: Lehtikuva

Enligt De grönas Jenni Pitko är EU ovärderligt för finländarnas möjlighet till fri rörlighet och fred, EU ger globalt inflytande och möjligheter i kampen mot klimatförändringen.

– De sakerna är svåra att mäta i pengar. Men värdet av stimulanspaketet går att mäta. Finland drar nytta av att man stimulerar gemensamt i Europa. Det hjälper vår exportberoende ekonomi och gör att vi kan återhämta oss på ett hållbart sätt och gör att vi kan frigöra oss från den fossila ekonomin, sa Pitko.

Vänsterförbundets Pia Lohikoski ansåg att Finland kan använda pengarna från stödpaketet för att klara sig bättre nästa gång krisen är ett faktum.

– Kanske kan då några av de unga som nu studerar på distans i Östra centrum eller i Enontekis uppfinna världens första vaccin och en robot som tillverkar det.

Förslaget behandlas snart i grundlagsutskottet

Regeringens proposition ska nu behandlas av riksdagens finansutskott, som i sin tur får ett avgörande utlåtande från grundlagsutskottet.

Grundlagsutskottet ska ta ställning till om beslutet innebär att Finlands riksdag avstår från så mycket makt till EU att det måste behandlas i grundlagsenlig ordning.

Om så blir fallet krävs att riksdagen godkänner det med två tredjedelars majoritet.

Diskussion om artikeln