Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kina kämpar med sjunkande födelsetal

Från 2021
Barn och föräldrar i Kina
Bild: EPA/DIEGO AZUBEL

I Kina vållar den drastiska nedgången i nativiteten oro. Trots att ettbarnspolitiken slopats, fortsätter födelsetalen att sjunka år efter år. Höga kostnader för familjebildning och ändrade sociala normer tros vara förklaringen.

Ministeriet för offentlig säkerhet i Peking kunde på måndag meddela att det i fjol föddes knappt 10,04 miljoner barn i Kina. Det är en nedgång med 15 procent från år 2019, då 11,79 miljoner nyfödda registrerades.

Kommentarerna på nyheten i officiella medier har andats stor oro. I tidningen "Global Times", som ges ut av kommunistpartiet, varnas för att en "kritisk tröskel" överskrids, då antalet nyfödda sjunker under 10 miljoner.

Trots att Kina år 2016 slopade den ettbarnspolitik, som införts 1979, ökade nativiteten bara obetydligt. Och sedan 2017 har den sjunkit kontinuerligt. År 2019 föddes färre barn än under något annat år sedan Folkrepublikens grundande år 1949, enligt uppgifter från Kinas nationella statistikmyndighet.

Exakt hur omfattande den senaste nedgången varit torde klarna i april. Då ska statistikmyndigheten med viss fördröjning publicera de uppdaterade siffrorna för år 2020. De nu presenterade talen grundar sig på registrering av hemort. De är inte helt fullständiga, eftersom flera nyfödda inte registreras.

Familjebildning kräver pengar

På sociala medier har den oväntat snabbt sjunkande nativiteten blivit det stora samtalsämnet. Det görs anmärkningar om de stigande levnadskostnaderna i Kina, men även om de ändrade sociala normerma.

"Sjunkande födelsetal tyder i själva verket på framsteg i tänkandet bland Kinas folk. Kvinnor är inte länge ett fruktsamhetsverktyg", skrev en användare på den populära mikrobloggen Weibo.

Just den ekonomiska aspekten nämns ofta i diskussionen. Det har blivit allt dyrare att bilda familj. Levnadsstandarden i Kina har stigit med rekordfart, men det har även kostnaderna för utbildning, sjukvård och bostad. Utgifterna för att fostra barn är för närvarande högre i Kina än i till exempel Taiwan eller Sydkorea.

Och i takt med den allmänna samhällsutvecklingen har skilsmässorna blivit vanligare, och det är inte lika självklart som förr att ingå äktenskap. Åtminstone är det allt fler som vill vänta med att gifta sig tills inkomstnivån är tillräckligt bra.

Svårt att upprätthålla tillväxten

Familjeplaneringsexperten och författaren Yi Fuxian, som är verksam vid University of Wisconsin i USA, konstaterar att årtionden av ettbarnspolitik ändrat på hela familje- och fruktsamhetskonceptet.

- Folk har vant sig vid att bara ha ett barn. Det är ett tänkesätt som rotat sig djupt och som det är svårt att ändra på, säger Yi.

Den ökade andelen äldre invånare skapar allt större huvudbry för politiker och näringsliv i Kina, precis som i åtskilliga europeiska länder. En allt mindre andel arbetsföra ska ta hand om allt fler äldre. I dag är cirka en femtedel av Kinas befolkning - runt 250 miljoner människor - över 60 år.

Yi Fuxian anser det ganska troligt att Kinas tillväxt avmattas till följd av förskjutningen mellan åldersgrupperna. Under perioden 2030-2035 förestår en långsammare uppgång än i USA, tror han.

- Det blir omöjligt att ta över USA:s ställning som världens största ekonomi, bedömer han.

Mansöverskottet fortsätter växa

Det senaste året har coronaviruset skapat stor osäkerhet i ekonomin, också i Kina. I vilken mån pandemin och restriktionerna också påverkar nativiteten är ännu oklart. Någon babyboom har i alla händelser inte kunnat skönjas, trots att miljontals människor i veckotal varit förhindrade att röra sig fritt.

Kina har på det hela taget haft viruset under kontroll sedan förra sommaren. Men den allmänna osäkerheten kan ha dämpat beredskapen att sätta barn till världen.

Oroväckande är också att den ojämlika fördelningen mellan nyfödda pojkar och flickor förvärras. Söner står sedan gammalt högre i kurs i Kina, eftersom döttrar gifts bort i andra familjer.

Tidskriften Yicai publicerade nyligen en undersökning, som visar att det i dag föds 117 pojkar per 100 flickor. Även om aborter på grund av kön inte är tillåtna i Kina, fortsätter mansöverskottet att öka. Det betyder att miljontals män inte kommer att hitta någon fru, och inte få några barn.

Diskussion om artikeln