Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå: Ett motionsdaghem kunde locka barnfamiljer – det finns plats för ett dagis i nya idrottshallen

Från 2021
Bild på ett daghem.
Bildtext Just nu är problemen akuta. Daghemmet Touhula hann knappt öppna innan det stängde. Nu står både Touhula och det gamla daghemmet tomma. Det gör livet komplicerat för barnfamiljerna i södra Sjundeå. Men också ett motionsdaghem i centrum diskuteras nu.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Sjundeå har ett svårlöst dilemma: just nu behövs akut nya dagisplatser - men redan i höst lättar trycket. Och då lättar trycket egentligen för mycket.

Sjundeå måste på sikt snarare locka fler inflyttande barnfamiljer. Ett motionsdaghem i den splitternya idrottshallen kunde hjälpa till att öka dragningskraften.

Akut brist fram till hösten

Just nu och fram till hösten är alla småbarnspedagogikens platser fyllda i Sjundeå. Också kommunens alla fyra familjedagvårdare har fullt.

Det är kommunens lagstadgade plikt att ordna småbarnspedagogiken men just nu har kommunen alltså inga egna platser att erbjuda för de familjer som vill ha en plats.

Det är kommunens bildningsavdelning som har ansvar för småbarnspedagogiken och den tekniska avdelningen ansvarar för fastigheterna där verksamheten ordnas.

Båda avdelningarna har länge funderat på hur man kan lösa den akuta platsbristen just nu och hur småbarnspedagogiken ska ordnas på längre sikt.

Nu finns det en plan.

Politikerna i tekniska nämnden godkände planen för sin del på onsdagen (10.2).

"Hitta nya familjedagvårdare eller hyr lokal för dagis i Störsvik"

Tekniska nämnden tycker kommunen nu har två alternativ att lösa den nuvarande men tillfälliga bristen.

Det ena är att försöka rekrytera en eller två nya familjedagvårdare - en uppgift som för de flesta kommunerna är hopplös eftersom intresset är minimalt för ett mindre välavlönat jobb med stort ansvar.

Det andra alternativet är att hyra den ena av de två daghemslokalerna som för närvarande står tomma i Störsvik i södra Sjundeå och köra igång daghemsverksamheten där.

Två barn står utomhus på en klippa vid havet.
Bildtext Det är svårt att rekrytera nya familjedagvårdare.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Att öppna ett daghem uppskattas ändå kosta mycket pengar, 200 - 250 000 euro per år. Det mesta är lönekostnader men också fastighetsskötseln, städning och mat och annat kostar tiotusentals euro per år.

En ny familjedagvårdare med fyra barn kostar betydligt mindre, under 40 000 euro per år.

Behovet för platser är störst i Störsvik där kommunen tidigare hade ett daghem.

Det stängde när företaget Touhula öppnade ett nybyggt daghem. Men efter en kort tid stängde daghemmet på grund av företagets ekonomiska problem.

Servicesedlar är redan i bruk men många familjer vill hellre ha en plats i den kommunala småbarnspedagogiken än i ett privat daghem. De privata daghemmen i Sjundeå sägs också vara fullsatta för närvarande.

Svenska småbarnspedagogiken flyttar in i ett flervåningshus?

De svenskspråkiga familjerna i Sjundeå är betydligt färre än de finska. Men också här finns det utmaningar.

Det svenska daghemmet heter Lilla-Alexis och finns intill kommunens allaktivitetshall vid Aleksis Kivi vägen.

För närvarande går en av Lilla-Alexis grupper, femåringarna, i dagis i Sjundeå svenska skolas lokaler eftersom de inte ryms i dagiset.

Skolan är inte planerad för småbarnspedagogik. Dessutom kommer de att bli en del av det nya social- och hälsovårdscentrumet redan om ett par år och då måste dagisbarnen flytta. Skolbarnen flyttar till det nya skolcentrumet.

En titt genom fönstret på Lilla-Alexis i Sjundeå.
Bildtext Lilla-Alexis är det svenska kommunala dagiset i Sjundeå. Alla barnen får inte plats här utan en grupp femåringar är placerad i Sjundeå svenska skola.
Bild: Maria Wasström / Yle

I den nya planen heter det nu att Lilla-Alexis ska flytta till Pikku-Lotta vid Vargsvängen. I Pikku-Lottas fastighet finns det plats för 25 barn. I dag är det de yngsta finskspråkiga barngrupperna som går i Pikku-Lotta.

Byggnaden går att flytta och den måste göra det eftersom det ska byggas flervåningshus på platsen. De nya husen ska enligt planen lösa den svenska småbarnspedagogikens platspussel.

I det första flervåningshuset som byggs ska kommunens svenskspråkiga daghem placeras. Tanken är att huset står färdigt tidigast 2026.

Framtidsvisioner

På sikt tyckte tekniska nämnden att Sjundeå borde se över hela paketet, var man vill ha daghem och hurdana de ska vara.

Samtidigt önskar de att Sjundeå utreder om det är möjligt att grunda ett tvåspråkigt motionsdaghem i den nya idrottshallen som ska stå klar i vår.

En ritning av en brunröd hall.
Bildtext Den nya kommunala allaktivitetshallen ska stå klar i vår.
Bild: Sjundeå stad

På andra våningen i hallen har det reserverats plats för olika verksamheter men det finns ännu inga konkreta planer för den delen av byggnaden.

Det kunde enligt tekniska chefen relativt enkelt kunna göras om till ett motionsdagis där barnen kan bekanta sig med olika idrottsgrenar. Skridsko- och idrottsplanen ligger i samma kvarter.

Det nya skolcentrumets äventyrsskog ligger bredvid och på en bredvidliggande tomt, Lillbruses, kan kommunen bygga en lekpark för daghemmets och kommuninvånarnas bruk året runt.

Man tänker att ett motionsdagis kunde öka Sjundeås dragningskraft.

De olika förslagen i planen för småbarnspedagogiken i Sjundeå ska nu vidare till kommunstyrelsen.

Diskussion om artikeln