Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planen för rekreationsområden i Jakobstad är klar – nu finns en vision för Fäboda, Svanen, FantaSea och simhallen

Från 2021
Milla Kallioinen, Sören Öhberg, Anders Sandlin och Lars Björklund har alla varit med och utarbetat planen för Jakobstads rekreationsområden.
Bildtext Milla Kallioinen ,Sören Öhberg, Anders Sandlin och Lars Björklund har alla varit med och utarbetat planen för Jakobstads rekreationsområden. Det första på agendan är att öppna campingplats i Gamla hamn.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Ett orört Fäboda, en campingplats i Gamla hamn och en utebassäng i anslutning till simhallen. Så ser några av visionerna ut för Jakobstads rekreationsområden. Rapporten Fäboda, Svanen, FantaSea och simhallen – våra gemensamma vardagsrum, är klar.

Nu finns det en plan för hur Jakobstad rekreationsområden ska utvecklas i framtiden. Det är stadsstyrelsen som tillsatt den arbetsgrupp som arbetat fram rapporten.

Anders Sandlin (SFP) är en av medlemmarna i arbetsgruppen och han säger att med tanke på det stora området och det korta tidsspannet är han nöjd med resultatet.

Lars Björklund (SDP) som också är medlem i gruppen säger att man varit osedvanligt eniga under arbetets gång.

- Vi har inte behövt kivas utan raskt fattat beslut i bästa samförstånd, säger Björklund.

Toaletter och grillplatser i Fäboda

Arbetsgruppen anser att Fäboda ska förbli orört, men utvecklas småskaligt med bättre toaletter och grillplatser. Stadens campingplats flyttar till Gamla hamn redan nästa sommar och Svanenområdet kan i stället bli ett fritidscentrum.

Utebassängen i FantaSea park har levt ut sin tid och en ny utepool kunde byggas vid simhallen eftersom den ändå kräver renovering. Istället för en utepool vill arbetsgruppen öppna upp FantaSea park mot Kittholmen och det finns också planer på övernattningsstugor intill Korsgrundsviken.

Fanta Seaparken i Gamla hamn i Jakobstad.
Bildtext Bassängen och vattenrutschkanan i FantaSea park kommer inte att tas i bruk nästa sommar.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Camping i Gamla hamn

En av de första planerna som ska förverkligas är en campingplats i Gamla Hamn till sommaren. Några husvagnar står redan på området i väntan på en ny sommar.

Den tidigare vattenparken FantaSea kommer att bli campingområde och bassängen tas ur bruk. Den har levt ut sin tid.

- I förlängningen vill vi hitta någon som tar hand om FantaSeaområdet och utvecklar det mera långsiktigt, säger Lars Björklund.

Stadens nuvarande camping Svanen kommer på sikt att tas ur bruk. Istället ska området användas för andra ändamål.

Strandcaféet i Fäboda
Bildtext Fäboda kaffestuga är i behov av en ny terrass.
Bild: YLE/Chanette Härus

Fäbodas klippor bevaras orörda

När en grupp företagare ville bygga glasigloor på klipporna i Fäboda uppstod ett ramaskri. Det var också startskottet till att man gjorde planen för rekreationsområdena.

Inte heller arbetsgruppen vill se några byggnationer på Fäbodastränderna.

- Vi tror på att utveckla Fäboda varsamt och småskaligt, med små steg förbättra det som redan finns där utan att exploatera området, säger Anders Sandlin.

Som exempel nämner Sandlin att man vill förbättra kaffestugans terrass, bygga nya utetoaletter, förbättra skyltningen och bygga nya grillplatser. Sandlin säger att det också är en kostnadsfråga och att man med små steg vill göra området mera gästvänligt.

Anders Sandlin säger att man inte vill vara emot företagande, men satsningarna måste passa in i miljön. Området ska betjäna både ortsbor och turister, det är ett känsligt och fint område.

Generalplanen under utveckling

Allt som byggs i staden ska också finnas med i planläggningen. Just nu uppdateras generalplanen, även om coronapandemin sinkat arbetet. Det projektet ligger på stadsarkitekt Sören Öhbergs bord.

Planen för rekreationsområdena är nödvändig också ur planläggningssynvinkel säger Öhberg.

- Det är just i generalplanen som man placerar ut de olika verksamheterna i staden, ofta i känsliga områden. Det är där man skapar visionen, säger Öhberg.

Sören Öhberg säger att både Fäboda och Gamla hamn är känsliga områden och därför måste de utvecklas med varsam hand.

Nu är en helhetsplan för Gamla hamnområdet under utveckling. Öhberg säger att en genomtänkt plan minskar risken för misstag som skadar miljön i Gamla hamn.

Sören Öhberg är själv för ett orört Fäboda och han säger att den stora merparten av invånarna är inne på samma linje. Men det finns de som vill bygga ut och redan i slutet på 60-talet fanns det planer på badhotell.

- Det hade blivit Finlands största campingområde, säger Öhberg.

Arbetsgruppen har också diskuterat med de husvagnsägare som håller till i Fäboda. Området behöver snyggas upp och tanken är också att man i framtiden ska erbjuda några husvagnsplatser åt turister som vill övernatta i Fäboda.

Hopptornet i Gamla hamn har renoverats och nästa sommar satsar man också på badvakter i Kittholmen.
Bildtext Hopptornet i Gamla hamn har rustats upp och nästa sommar kommer man att satsa på badvakter i Kittholmen.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Coronan drog turister till Jakobstad

Stadssekreterare Milla Kallioinen har fungerat som arbetsgruppens ordförande och hon säger att det finns många pärlor i Jakobstad som lockar ortsborna, men också turister.

- Det här är ett arbete vi har gjort för stadens invånare så att de verkligen ska kunna använda och njuta av rekreationsområdena, säger Kallioinen.

Kallioinen säger att det också handlar om pengar, men hon hoppas att det börjar bli dags att satsa på de här områdena. Det är ändå sist och slutligen fullmäktiges beslut.

Coronapandemi har åtminstone fört med sig en god sak, säger Kallioinen, turister.

- Det är kanske det enda goda med coronan, den har gjort att folk hittat hit, säger Kallioinen.

Lars Björklund säger att de dystra tiderna till trots så övernattade många turister i Jakobstad förra sommaren. Björklund tror att trenden kommer att växa sig allt starkare.

- Jag tror att den här utvecklingen kommer att fortsätta. Många har också köpt husvagn eller husbil och det betyder att vi reser mera inom landet och det finns fantastiska områden att besöka, säger Björklund.

Campingområdet i Fäboda
Bildtext Husvagnarna får stå kvar i Lillsand.
Bild: YLE/Chanette Härus

Nu är det läge att säga sin åsikt

Anders Sandlin säger att en simhallsrenovering är oundviklig och då vore det naturligt att bygga en utebassäng i anslutning till simhallen. Sandlin hoppas på synergieffekter när man bygger och utvecklar idrottsområden även om det är olika byggherrar bakom projekten.

- Om man bygger en fotbollsstadion så borde vi samarbeta och inlemma Tellushallen och idrottsgården i planeringen. Då kan vi också effektivt utnyttja anläggningarna, säger Sandlin.

Nu hoppas både Sandlin och Björklund på att invånarna säger sin åsikt om rapporten. Det är nu man ska agera.

- Man får vara både nöjd och missnöjd, men det är det viktigt att vi för en öppen diskussion, säger Anders Sandlin.

Diskussion om artikeln