Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studentexamensnämnden "skyldig att se sig i spegeln" och ta itu med ojämn bedömning av fysikprovet

Från 2021
Eleverna i Vasa övningsskolas gymnasium testade det elektroniska studentprovet i modersmål.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Studentexamensnämnden har nycklarna till problemet med den tuffare bedömningen av svenskspråkiga studentprov i fysik, säger Jan-Anders Salenius, styrelsemedlem i Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen rf (MAOL) och aktiv inom svenska matematiklärarföreningen.

- Studentexamensnämnden har en skyldighet att se sig själv i spegeln och fortbilda sina egna fysikcensorer som grupp. När det är så här stora kast borde de senast nu fundera på fortbildning lite oftare, säger Salenius till Svenska Yle.

Svenska Yle rapporterade tidigare i veckan att svenskspråkiga studenter fick erfara stora poängsänkningar av censorerna i studentprovet i fysik våren 2019.

Medan lärare har pekat på en sträng censor, säger censorn att felet lika gärna kan vara ämneslärarnas bristande preliminära bedömning av proven.

Jag tycker det är ganska tufft att ta en yrkeskår med flera tiotals välutbildade människor och säga så här.

― Leif Ekrem

Leif Ekrem, numera pensionerad fysiklärare, håller med om påståendet gällande tuffare bedömning av fysikprovet för svenskspråkiga studenter.

- Jag håller med om påståendet att vi på svenskt håll bedöms tuffare, eller kan bedömas tuffare. Jag märkte ett sådant mönster att mina poäng med en viss censor tenderade att sjunka en hel del, medan de med andra censorer kunde höjas lite, säger Ekrem.

Enligt Ekrem diskuterade man inom lärarkollegiet om och kände stor irritation över problemet.

Hans tolkning är att en censor i vissa fall idkat hårklyveri i bedömningen av provsvaren. Censorn har tillbakavisat kritiken om för tuff bedömning och kastat bollen över till fysiklärarna.

- Jag tycker det är ganska tufft att ta en yrkeskår med flera tiotals välutbildade människor och säga så här, säger Ekrem.

Fortbildning för censorer och lärare

Också matematikläraren Jan-Anders Salenius har känt till problemet trots att han inte undervisar i fysik. Salenius har länge varit ordförande för svenska matematiklärarnas förening, och är verksam i i ämneslärarnas riksomfattande förening MAOL. Salenius arbetar också som censor i matematik.

Enligt Salenius behöver både censorer och fysiklärare fortbildning för att undervisningen och bedömningen av studentprov ska gå hand i hand.

- Jag skulle inte gå så långt som att skylla på att någon lärare rättar dåligt eller inte, men det som man kan tänka på i fortsättning är hur lärarna kan bli bättre på att rätta. Det finns kurser och fortbildning och nu tänker jag närmast på Utbildningsstyrelsen som ordnar åtminstone förhållandevis regelbunden fortbildning i matematik. Problemet är att kurserna är så sjuttons dyra, säger Salenius.

Det behövs också diskussion.

- Här behövs en diskussion mellan lärarna, Studentexamensnämnden och Utbildningsstyrelsen. Vem har fortbildningsansvaret så att vi pratar samma språk och ser till kvalitetsgranskningen vad gäller det svenska och finska, och transparensen som nu börjar synas på elevnivå, säger Salenius.

Diskussion om artikeln