Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Man måste få vara i en verkstad om man ska svetsa" – rektor säger att studerande börjar tröttna, undervisningsministern lovar inget

Från 2021
Svetsning på en fabrik som tillverkar bastuugnar.
Bildtext Studierna förlängs och det är svårt att få praktikplatser. Flera effekter syns redan nu av att så mycket av yrkesstudierna har varit på distans.
Bild: Jere Sanaksenaho / Yle

Efter allt fler vittnesmål om yrkesstuderande som inte orkar med distansstudier är det dags att fråga undervisningsministern. Vilken diskussion för regeringen och vad gör staten för att hjälpa studerande som inte orkar?

Den här veckan har det rapporterats om många unga studerande som avbryter sina studier på andra stadiet på grund av att så mycket av studierna har varit på distans. Också Yle X3M har samlat in flera berättelser om att orken börjar tryta.

En rundringning till yrkesläroanstalter i Svenskfinland visar i korthet följande: En minoritet av eleverna orkar bättre på distans. De som redan tidigare har haft utmaningar med sina studier har det svårare nu. Det finns också en grupp som inte tidigare har haft problem som har svårare att klara av studierna på distans.

"Man kan inte svetsa där hemma, man måste vara i en verkstad"

I Nyland, Åboland och Österbotten har yrkesläroanstalter haft undervisning på distans under flera perioder under det senaste året beroende på pandemiläget.

Boris Ståhl är rektor för Yrkesakademin som har verksamhet på fyra orter i Österbotten. Just nu är det distansstudier på två orter av fyra.

- Man börjar tröttna på att vara på distans. Man vill nog vara i närstudier, träffa studiekamrater och ha en vanlig rytm i studievardagen, säger Ståhl.

Han ser redan nu att studierna kommer att förlängas, bland annat eftersom det är svårare att komma ut på arbetsplatserna för arbetspraktik.

En stor del av studierna och de flesta yrkesprov avläggs i de kurser som ordnas som lärande i arbetslivet.

- Har man inte möjlighet att öva där hemma skjuts studierna på framtiden. Man kan inte svetsa hemma, utan man behöver vara i en verkstad, säger Ståhl.

Besluten om närundervisning fattas på regional nivå så länge regeringen inte använder sig av den förnyade smittskyddslagen eller undantagstillstånd.

Det har ändå en stor betydelse vilka riktlinjer som regeringen ger.

Manlig minister i mörkblå kostym i sitt arbetsrum
Bildtext Frågar man undervisningsministern säger han att han verkligen hoppas att alla studerande ska kunna få närundervisning, men han kan inte säga när.
Bild: Alexander Uggla / Yle

Så vilken diskussion förs inom regeringen? Vi frågar undervisningsminister Jussi Saramo.

- En del har haft största delen av studierna under det senaste året på distans. Det är en helt ohållbar sak. Men eftersom situationen fortsätter så vet vi inte ännu vad resultatet blir till slut.

Han tillägger att staten har försökt skjuta till pengar för stödundervisning för studerandena på andra stadiet, men tillägger att det inte är tillräckligt.

- Vi måste alla försöka göra vårt allt för att så snabbt som möjligt kunna återgå till närstudier, säger Saramo. Han specificerar inte vilken tidpunkt som det kan handla om eller vad som krävs för att regeringen ska ändra på den nuvarande linjen.

Diskussion om artikeln