Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Riskerna med skjutbanan i Ingå måste utredas - i annat fall kan verksamheten avbrytas

Från 2021
Ingå skjutbana invigdes 3.9.2010.
Bildtext Arkivbild. Skjutbanan i Ingå invigdes år 2010.
Bild: YLE / Robin Lindberg

De ansvariga för skjutbanan i Ingå ska senast i slutet av april lämna in en plan för noggrann bedömning av riskerna med skjutbanan. I annat fall kan verksamheten avbrytas.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå är beredd att ta till tvångsåtgärder för att skydda hälsan och miljön om planen inte blir klar.

Kommunen vill se en tillförlitlig plan där risken för spridning av farliga ämnen från skjutbanan bedöms.

Skjutbanan invigdes i september 2010. Nämnden beviljade i november 2013 Ingå skjutbana ett miljötillstånd som gäller tills vidare.

Ett krav var att de ansvariga för skjutbanan skulle lämna in en utredning och bedömning av skjutbanans risker för marken och Storgårds grundvattenområde senast i slutet av år 2018.

Kommunen och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) fick den här utredningen.

Tilläggsutredningarna lämnades inte in

NTM-centralen var inte nöjd och bad att den skulle kompletteras och att det görs tilläggsutredningar om hur skjutbanan påverkar jordmånen, ytvattnet och grundvattnet.

De ansvariga för skjutbanan skulle göra tilläggsutredningar under år 2020 och planen skulle lämnas in till Ingå kommun i mitten av mars 2020.

Arbetet blev inte gjort och ordföranden för Garantiföreningen för Ingå skjutbana skyller på coronapandemin, slarv och missförstånd. Den planerade verksamheten sköts upp och planerade möten ställdes in.

Därför ger byggnads- och miljönämnden i Ingå nu skjutbaneföreningen en extra tidsfrist med ultimatum att lämna in planen senast i slutet av april.