Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö miljönämnd: Macken vid Sandövägen får öppna igen

Från 2021
En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket
Bildtext Macken som ligger på ett känsligt grundvattenområde vid Sandövägen stängde i somras.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Handelslaget Varuboden-Osla ska ha rätt att öppna ABC-macken vid Sandövägen i Hangö trots ett besvär som ligger hos Vasa förvaltningsdomstol. Det anser Hangö miljönämnd som än en gång har tagit ställning i frågan.

Macken stängde i slutet av juni eftersom miljötillståndet upphörde. Orsaken är att macken ligger på ett känsligt grundvattenområde.

Efter att macken vid Sandövägen stängde finns det endast en mack i Hangö centrum och det är Shell-macken vid torget. Där är det omöjligt att tanka långtradare och annan tung trafik.

På sikt planerar Varuboden-Osla en ny mack. Eventuellt kan den stå klar under år 2022. Under tiden vill handelslaget öppna den numera stängda macken vid Sandövägen.

Varuboden-Osla ansökte därför om tillstånd att återöppna macken. Hangö miljönämnd beviljade i början av oktober ett tillfälligt tillstånd för ABC-macken vid Sandövägen.

Frågan hos Vasa förvaltningsdomstol

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) överklagade beslutet till Vasa förvaltningsdomstol och macken kunde inte öppna.

Varuboden-Osla gav sig inte utan bad Hangö miljönämnd om lov att få öppna macken trots besvärsprocessen vid förvaltningsdomstolen.

Då Hangö miljönämnd första gången behandlade frågan i slutet av januari remitterade nämnden frågan för ny beredning.

På torsdagen (11.2) kom frågan upp på nytt.

Det är miljövårdschef Ville Wahteristo som gång efter annan har fått frågan på sitt bord. Wahteristo har hela tiden sagt nej med hänvisning till att myndigheterna anser att det är av största vikt att vattnet hålls rent.

Nämnden gick emot miljövårdschefen

Också inför torsdagskvällens (11.2) möte hade Wahteristo föreslagit att nämnden förkastar Varuboden-Oslas anhållan och att macken förblir stängd.

Nämndens ordförande Björn Peltonen (SFP) föreslog att nämnden skulle bevilja lovet.

Nämnden godkände Peltonens förslag med rösterna 8-1. Det var endast De grönas Pia Louhelainen som röstade för miljövårdschef Ville Wahteristos förslag. Stephan Horn (SFP) anmälde jäv och deltog inte i omröstningen.

Nämnden motiverar beslutet med att man vill säkra att det finns tillräckligt med bränsledistribution i Hangö.

Nämnden poängterar att det redan finns tillräckligt med skyddsstrukturer och att den tekniska utrustningen redan finns på plats och ställe.

Då verksamheten inleds ska det gamla miljötillståndet, enligt nämnden, följas. Det här för att undvika att grundvattnet förorenas vid en eventuell olycka. Tillståndet gäller maximalt till slutet av september 2022.

Diskussion om artikeln