Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Insamlingen Gemensamt ansvar fokuserar i år på äldre personer – stöd insamlingen via Tongåvan

Från 2021
Uppdaterad 12.02.2021 18:30.
Kaksi mummoa käyttää tablettia kotona
Bildtext Många äldre behöver hjälp med digitala tjänster.
Bild: Jaani Lampinen / Yle

Insamlingen Gemensamt ansvar har arrangerats sedan 1949. Varje år går de insamlade pengarna till ett finländskt och ett utländskt ändamål.

Gemensamt Ansvar samlar i år pengar för att hjälpa de mest utsatta äldre människorna i Finland och ute i världen.

Såhär kan du stöda insamlingen

Digitala kunskaper till äldre

En del av insamlingsintäkterna 2021 används till träning i digitala färdigheter för äldre.

En utredning visar att en betydande del av den äldre befolkningen i Finland marginaliseras till följd av den allt mer omfattande digitaliseringen i samhället.

en gammal kvinna

29 procent av de som svarat på en enkät som gjorts tycker att det är alldeles för svårt att ta i bruk nya digitala tjänster, till exempel nätbanken eller de offentliga elektroniska tjänsterna som FPA eller biblioteken.

Det här betyder en kvarts miljon äldre finländare och var sjunde äldre människa upplever att hen inte får den hjälp som behövs för att använda digitala tjänster.

Många äldre har ont om pengar

Dessutom har överskuldsättningen bland äldre har ökat i Finland, framför allt bland kvinnor.

Kvinnor över 75 år löper en betydligt större risk att bli fattiga än den övriga befolkningen. Den här gruppen är också överrepresenterad bland dem som behöver mathjälp.

Biskop Matti Repo är chef för insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 och han säger att det mest överraskande med ålderdomen har för många varit fattigdomen.

- Det är ett påstående som alltför ofta är sant såväl i Finland som på andra håll i världen.

Han säger att orsakerna till det här är många. Under livet råkar man ut för sjukdomar, arbetslöshet och att livet tar oväntade vändningar. En sjukdomsspiral med tillhörande apoteksräkningar kan leda till en skuldspiral.

Om arbetslivet avbryts i förtid kan det vara svårt att sköta de lån man tog medan man ännu jobbade.

Då man har ont om pengar kan det leda till problem med hälsan. För otaliga äldre människor räcker pengarna inte till ens för nödvändiga mediciner eller till hälsosam mat.

Fattigdom orsakar också social marginalisering och ensamhet.

Insamlingsintäkterna går också till internationell katastrofhjälp

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp.

Med stöd från fonden kan nödhjälpsarbetet inledas snabbt i katastrofsituationer. I årets insamling beaktas särskilt äldre människors utsatta ställning i krisområden.

en gammal afrikansk kvinna

Jouni Hemberg är verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp. Han säger att det i katastrofhjälpen är särskilt viktigt att beakta de äldre.

- När människor tvingas fly kan familjerna splittras, och det går inte att ta hand om de äldre på samma sätt som förr. Brist på mat och mediciner är vardag till exempel i flyktingbosättningarna i Uganda”, berättar han.

Till exempel i Uganda upplever äldre ensamhet, fattigdom och hunger. Även om klimatförändringen har hamnat i bakgrunden till följd av coronan är den ett problem som ökar ojämlikheten i världen.

- Att donera är en dubbel välsignelse: pengarna går till ett gott ändamål och donerandet gör en medveten om att problemet existerar, säger biskop Matti Repo.

Insamlingen pågår i Tongåvan hela februari

Tongåvan sänds fredagar kl 19:30 i Yle Vega.

Diskussion om artikeln