Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Facebookannonser och videomöten i stället för torgmöten och jippon – coronaläget tvingar partierna att hitta nya sätt att nå väljarna

Från 2021
Ung kvinna sitter på en bänk med mobiltelefon i handen,
Bild: Jani Aarnio / Yle

Inför vårens kommunalval kommer valkampanjerna att se annorlunda ut än tidigare. När det inte går att träffas fysiskt får partierna hitta andra sätt att nå ut med sina budskap. De sociala mediernas betydelse kommer att öka enligt både partier och experter.

Med drygt två månader kvar till kommunalvalet sätter valkampanjerna småningom igång på allvar. På grund av rådande coronaläge kommer det inte att vara möjligt att ordna fysiska tillställningar i samma omfattning som tidigare.

Jenni Ahlbäck är tf verksamhetsledare för SFP i Österbotten. Hon säger att läget medför en del utmaningar.

– Vi kommer inte att kunna ha valstugor eller valjippon på samma sätt som tidigare. Det är mera digitalt, men samtidigt måste vi kunna nå dem som vi inte når digitalt, säger Ahlbäck.

Det är den största utmaningen just nu – hur hittar vi den plats där väljarna känner att de kan ställa sina frågor och diskutera med kandidaterna?

― Jenni Ahlbäck

Den grupp som inte nås digitalt kommer man i stället att försöka nå genom traditionella medier. Ahlbäck utesluter dock inte att man ska kunna ordna mindre tillställningar utomhus ifall läget tillåter.

Ahlbäck konstaterar att partiet har ett behov av att träffa sina väljare, men att situationen gör att man måste hitta nya sätt att göra det på.

– Det är den största utmaningen just nu – hur hittar vi den plats där väljarna känner att de kan ställa sina frågor och diskutera med kandidaterna?

Kvinna i vintersol.
Bildtext Jenni Ahlbäck, verksamhetsledare för SFP i Österbotten.
Bild: Yle/Filip Stén

Sociala medier viktiga

Nils-Johan Englund, ombudsman på Finlands svenska socialdemokrater, är inne på samma linje som Ahlbäck. Han tror att de sociala medierna kommer att spela en stor roll i vårens kommunalval.

– Till exempel Facebook och Instagram kommer att få stor betydelse. Jag har svårt att se att en kandidat som inte är på Facebook skulle bli vald den här gången.

Jag har svårt att se att en kandidat som inte är på Facebook skulle bli vald den här gången

― Nils-Johan

I och med att kampanjerna flyttar över till den digitala världen tycker Englund att det blir svårare att få en helhetsbild över läget.

– Valkampanjen blir mycket mer individanpassad och de som behärskar det har en stor fördel jämfört med dem som inte är lika vana att röra sig på de plattformarna. På det sättet kan man nog säga att det blir ett mycket annorlunda val.

Påbyltad man fryser på väg i bostadsområde.
Bildtext Nils-Johan Englund, ombudsman på Finlands svenska socialdemokrater.
Bild: Yle/Filip Stén

Stor variation mellan kommunerna

Kim Strandberg är professor i statskunskap på Åbo Akademi i Vasa. Han säger att sättet kampanjerna förs på kommer att variera mycket mellan kommunerna.

– Vi måste komma ihåg att kommunalvalet är väldigt lokalt. Det är en enorm skillnad om du är i en landsbygdskommun eller i en storstad.

Förutom de sociala medierna tror Strandberg att valaffischer och annonser och insändare i tidningar kommer att vara vanligare i vårens val än tidigare. I större städer med en yngre befolkning kan dock de sociala medierna få större betydelse.

Du kan nästan göra bort dig mer än det är till nytta, om du gör det på fel sätt

― Kim Strandberg

Strandberg säger att situationen till viss del kan gynna de mindre partierna.

– Det brukar vara så att de som har en fördel är de stora partierna med mycket resurser, eftersom traditionell marknadsföring är ganska dyr. Det här har ändrat redan tidigare i och med sociala medier, så på det sättet har man rätt lika förutsättningar oavsett parti.

Han framhåller också att det inte räcker att en kandidat finns på sociala medier. Det gäller också att göra rätt saker.

– Du kan nästan göra bort dig mer än det är till nytta, om du gör det på fel sätt.

Helheten avgör

Strandberg säger att man ändå ska vara försiktig med att tillskriva de sociala medierna alltför stor betydelse.

– Oavsett om det handlar om riksdagsval, presidentval, EU-val eller kommunalval så vill det bli att det sägs att: ”Nu är det de sociala medierna som avgör”. Och de gör ju inte riktigt det. De kan vara till nytta för enskilda kandidater, men som vanligt är det en helhet som avgör.

Ur väljarnas synvinkel tror Strandberg att det kan vara lättare att få tag på information när en stor del av kampanjerna förs på internet. En bidragande orsak är hur de sociala medierna är uppbyggda.

Informationen på sociala medier tenderar att hitta människor utan att de söker den aktivt.

– Det är det här som vi alla har hört om – att algoritmerna styr vad du ser. Men det är inte hela sanningen. I viss mån kan man tvinga på människor budskap också, utan att de riktigt har valt det själva, säger Strandberg.

Statsvetare Kim Strandberg vid Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Kim Strandberg, professor i statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Digitala träffar möjliga

Förutom närvaron på sociala medier funderar partierna även på olika typer av digitala träffar med väljarna.

Men hur ivriga är väljarna egentligen på att logga in på ett videomöte för att prata politik? I synnerhet om man i värsta fall redan har suttit i videomöten hela dagen?

– Vi tror nog att det drar vissa väljare, men inte alla. Det gör det absolut inte, säger Jenni Ahlbäck.

Nils-Johan Englund håller med.

– Kandidaten i sig kanske inte drar i så fall, men har man med någon kändis eller ordnar en föreläsning om ett tema som tangerar valkampanjen tror jag man har större chans att lyckas.