Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå mån om datacentralsplanerna för Joddböle: “En datacentral betalar fastighetsskatt till Ingå, det gör inte Rudus”

Från 2021
Uppdaterad 07.04.2021 19:35.
Ingå hamn i Joddböle, fotograferad från havet.
Bildtext Joddböle ligger runt nio kilometer sydväst från Ingå centrum.
Bild: Inkoo Shipping

Kan bergsbrytning orsaka vibrationer som stör datacentralen på samma område? Det vill Ingå veta innan planeringen kan gå vidare på företaget Rudus område i Joddböle.

Planeringen för hamnområdet Joddböle utanför Ingå centrum fortsätter.

Det är bland annat markägaren Fortum som vill ha en datacentral på det tidigare kolkraftverkets område, Rudus som krossar berg i närheten och hamnbolaget Inkoo Shipping som vill växa och bland annat få en terminal för flytande bränslen på sitt område.

En illustrationsbild som beskriver hur Rudus område i Joddböle i Ingå kunde se ut i framtiden. Hallar och lastbilar som står parkerade framför hallarna. Vägar, skog.
Bild: Ingå kommun
En illustrationsbild som beskriver hur Rudus område i Joddböle i Ingå kunde se ut i framtiden. Hallar och lastbilar som står parkerade framför hallarna. Vägar, skog.
Bildtext Så här kunde det enligt planförslaget se ut på Rudus område i Joddböle i framtiden när allt berg är borta och det i stället har skapats ett industriområde. Det finns också tankar om en järnvägsförbindelse till Joddböle men det är osäkert om den blir av.
Bild: Ingå kommun

På planeringsbordet finns de här tankarna i form av fyra olika planer som påverkar varandra: Joddböle I, II, III och IV.

Förslag: Dela Rudus område och vänta med ena halvan

Planen för Rudus-området behandlades i byggnads- och miljönämnden i Ingå på tisdagen (9.2). Nämnden föreslår att kommunen lägger fram planförslaget och ber om utlåtanden av alla parter och myndigheter.

Men det nya är att nämnden tycker att planen för Rudus-området måste delas och det västra området får vänta tills alla andra Joddböleplaner är godkända.

Det var ordföranden Peter Siggberg (SFP) som kom med delningsförslaget och nämnden godkände det enhälligt.

Bergsbrytning kunde skada datacentralen - pandemin har skjutit fram vibrationsmätningarna

Motiveringen till att vänta med västra delen är att bergsbrytningen där skulle fortsätta mycket längre än i den östra delen, till och med tiotals år.

- I den östra delen räknar man med att allt berg är brutet inom 5-10 år. Sedan kan det skapas industritomter på området som är ungefär 30 hektar stort, förklarar Peter Siggberg.

På den västra delen kan brytningen pågå upp till 30 år.

Ingå har samtidigt lovat främja datacentralsprojektet på Fortums område (Joddböle III) och det är oklart om långvarig bergsbrytning kan orsaka sådana vibrationer som skulle skada en eventuell datacentral på granntomten.

Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.
Bildtext Vibrationerna ska mätas av experter för att avgöra om bergsbrytningen kan skada en eventuell datacentral.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Det finns planer att låta experter från utlandet mäta vibrationerna. Men mätningarna har inte kunnat genomföras på grund av reserestriktionerna som pandemin orsakat.

Det är viktigt att värna om datacentralen som direkt skulle gynna Ingås ekonomi, resonerar Siggberg. Han befarar att bergsbrytningen kunde skrämma bort den önskade datacentralen.

En karta som visar olika planeringsområden i hamnområdet Joddböle i Ingå.
Bildtext Här syns de olika områdena som nu planläggs i Joddböle.
Bild: Ingå kommun

En stor datacentral skulle innebära betydande intäkter till Ingå i form av fastighetsskatt.

Datacentralen skulle också sysselsätta många och om de är eller blir Ingåbor, betalar de också inkomstskatt till kommunen, tänker Siggberg.

Också Joddböle I tar steg framåt

Helheten i Joddböle framskrider också i övrigt. Planen för Inkoo Shipping-området, Joddböle I, var nyligen offentligt framlagt och kan småningom godkännas.

Det inhemska energibolaget St1 vill låta bygga en ny kaj med tillhörande terminal för lastning och lossning av tankfartyg. Fartygen kommer närmast från St1:s eget raffinaderi i Göteborg.

Bränslen ska transporteras till hamnen med fartyg, lossas med lastningsarmar och överföras genom rörledningar till terminalens cisterner.

Bränslena lagras i cisterner ovan jord, varifrån de överförs via rörsystem till en lastbrygga för bilar. Bilarna distribuerar bränslet vidare.

Joddböle II-planen ska göra det möjligt för Inkoo Shipping att utveckla sin verksamhet. Hamnen ska också framöver vara en så kallad bulkhamn.