Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Servicecentrum för äldre planeras vid Lönneberga i Ingå

Från 2021
ett gult hus en snöig dag
Bildtext Ett servicecentrum för äldre planeras vid serviceboendet Lönneberga i Ingå. Arkivbild.
Bild: Yle/Petra Thilman

Ingå kommun planerar ett servicecenter vid serviceboendet Lönneberga i Ingå kyrkby. Kommunen ska i sin strategi för äldreomsorgen satsa på att de äldre kan bo hemma, men det behövs också en annan form av boendeservice.

Antalet äldre ökar jämnt i Ingå. Äldreomsorgens tjänster får varje år ungefär 50 nya klienter bland kommuninvånare som är över 75 år. Målsättningen är att äldre ska kunna bo kvar hemma och då planerar Ingå kommun att öka öppenvårdstjänsterna för äldre. De ska också få mera vård och stöd hemma.

Nytt servicecentrum behövs

Samtidigt vill grundtrygghetsnämnden att kommunen inleder planeringen av ett projekt som kallas Campus Lönneberga. Det behövs för att kommunen ska klara av att sköta äldreomsorgen eftersom de äldre blir allt flera.

Nämnden föreslår att det reserveras 1 000–1 500 kvadratmeter fastighetsyta och att det byggs på tomten bredvid serviceboendet Lönneberga.

Målsättningen med projektet är att planera och skapa ett servicecentrum för äldre. Där skulle finnas:

  • äldreomsorgens tjänster
  • dagvården som främjar och stöder funktionsförmågan
  • den rehabiliterande verksamhet som stöder hemvården
  • dag- och nattvården som genomförs som skiftesvård

Tanken är att personalens resurser kan användas bättre då mycket finns på samma ställe.

25 klientplatser

Enligt grundtrygghetsnämnden skulle det inrättas 25 klientplatser i Campus Lönneberga.

Då skulle korttids- och skiftesvårdens kapacitet utökas till 15–20 platser. Nu finns det sju platser. Samtidigt reserveras två platser för tillfällig bäddavdelningsvård. Tre platser skulle reserveras för terminalvård eller för vård eller omsorg som förutsätter isolering.

Vid verksamhetsenheten kunde också tillfälligt vårdas klienter som väntar på vårdplats.

I framtiden beräknas hemvårdens klienter öka med cirka 10–15 klienter per år och de fysiska besöken ökar med uppskattningsvis 6 000–10 000 besök. Därför skulle också hemvårdens kontor och distansmottagning placeras i kontorsenheten.

Kostnader utreds

Servicecentrets och Lönnebergas gårdsområde skulle utvecklas och planeras med tanke på att stödja rehabiliteringsverksamheten så att man poängterar främjandet av funktionsförmågan och stödjandet av den sociala delaktigheten.

Kommunstyrelsen beslöt (8.2) att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete med grundtrygghetsnämnden utarbeta ett utkast till plan för verksamhetslokalen och en preliminär kostnadsberäkning för projektet.

De här ska skickas vidare till kommunstyrelsen och -fullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen av planeringskostnaderna mellan nämnderna efter att det är klart vad det kommer att kosta att bygga Campus Lönneberga.

Diskussion om artikeln