Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya äldreboendet i Ekenäs centrum börjar byggas nästa år - ska stå klart våren 2024

Från 2021
Uppdaterad 17.02.2021 10:43.
En snötäckt skogsdunge i en vägkorsning.
Bildtext Här i korsningen mellan Liljedahlsgatan och Järnvägsgatan ska det nya äldreboendet byggas.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Det nya äldreboendet vid Liljedahlsgatan i Ekenäs centrum beräknas kosta nästan 9,2 miljoner euro utan moms.

Förslaget är att äldreboendet ska ha 60 rum och en våningsyta på 3 450 kvadratmeter.

Äldreboendet ska enligt planerna ersätta Hagahemmet och Tunahemmet. I ett senare skede kan det också bli möjligt att Tenala-Bromarv servicehem läggs ned.

Hagahemmet finns tillfälligt i Esperi cares lokaler i Gammelboda. Stadens hyresavtal gäller till slutet av maj 2024.

Lokalerna i Gammelboda lämpar sig enligt stadens erfarenheter dåligt för ett så kallat resurserat serviceboende för äldre.

Både Tunahemmet och Tenala-Bromarv servicehem är inom kort i behov av grundlig renovering.

Ritning över fyra nya byggnader i flera våningar.
Bildtext Så här såg planerna för området vid Järnvägsgatan i Ekenäs ut våren 2019. Det planerade äldreboendet är längst till vänster i korsningen Järnvägsgatan-Liljedahlsgatan
Bild: Raseborgs stad

Raseborgs stad har reserverat 300 000 euro i årets budget för att planera det nya äldreboendet. Byggnadsarbetena ska inledas nästa år och byggnaden ska vara klar våren 2024.

En arbetsgrupp har gjort en projektplan för det nya äldreboendet.

Planerna presenteras för Raseborgs tekniska nämnd på tisdag (16.2).

Tjänstemännens förslag är att nämnden godkänner projektplanen och ger arbetsgruppen i uppdrag att upphandla arkitekt- och specialplaneringen.

Bygget ska konkurrensutsättas i höst och entreprenörerna ska väljas i slutet av det här året.

Också social- och hälsovårdsnämnden ska ta ställning till planerna.

Tillägg 17.2: Tekniska nämnden godkände projektplanen på sitt möte 16.2. Projektet ska konkurrensutsättas i februari 2022 och entreprenörerna ska väljas i april 2022.

Diskussion om artikeln